-
++kasetloongkim.com++ Forums-viewtopic-แบบทดสอบ O-NET วิชาเกษตร...
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - แบบทดสอบ O-NET วิชาเกษตร...
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

แบบทดสอบ O-NET วิชาเกษตร...

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 10452

ตอบตอบ: 13/04/2019 6:21 am    ชื่อกระทู้: แบบทดสอบ O-NET วิชาเกษตร... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.
.
เกษตรานุสติ :

คน IQ สูงๆ เลือกเรียน วิศวะ-แพทย์ อันดับแรกๆ
คนเรียนเกษตร เลือกเป็นคณะสุดท้าย ไม่อยากเรียนแต่ต้องเรียนเพราะชอบมหาลัยนั้น

วิศวะ : มีเครื่องมือว้ด ในเครื่องมือบอก ขนาด/จำนวน/หนา/กว้าง/อ่อน/แข็ง/คด/ตรง/ฯลฯ บอกสเป็คชัดเจน ผิดสเป็คคัดออก

แพทย์ : มีเครื่องมือวัด ทั้งภายในภายนอกร่างกาย มองเห็นด้วยตา หมอถามคนไข้บอก รู้สมุหฐานของโรค หมอจึงสั่งยาได้

เกษตร : มีเครื่องมือวัดแต่อยู่ใน LAB ที่กระทรวงเกษตร เกษตรกรจะใช้ได้ไง จนท.เกษตรเปรียบเสมือน วิศวกร-หมอ แต่ไม่มี LAB ช่วยเหลือเกษตรกรได้เลย ลงท้ายทั้ง เกษตรกร-พืช-สัตว์ ช่วยตัวเองแบบเดาสุ่ม

ต้นไม้ต้นพืช พูดด้วยใบ-บอกด้วยราก อาการเหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐาน ดิน-น้ำ-แสงแดด/อุณหภูมิ/ฤดูกาล-สารอาหาร-สายพันธุ์-โรค ที่ว่า ดี. ถูกต้อง. เหมาะสม. ตามธรรมชาติของพืช .... ธรรมชาติ ไม่มีตัวเลข ไม่มีคันเร่ง ไม่มีโวลลุ่ม

สรุป : วิศวะ + แพทย์ ง่ายกว่า เกษตร

.... KIM ZA GASS พูดเมื่อ 10+ ปี มาแล้ว....

--------------------------------------------------------------------------------ทดสอบความรู้วิชาเกษตร ของตัวเอง.....

แบบทดสอบ O-NET ม. 6 (งานเกษตร) ม.ค. 27
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ผลของพืชชนิดใดเมื่อแปรรูปแล้วมีราคาสูงที่สุด.
1. มะขาม แปรรูปเป็นมะขามสามรส
2. มังคุด แปรรูปเป็นสบู่มังคุด
3. กล้วย แปรรูปเป็นกล้วยกวน
4. สับปะรด แปรรูปเป็นสับปะรดเชื่อม

2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช.
1. การใช้รังสี
2. การดัดแปลงพันธุกรรม
3. การใช้ฮอร์โมน
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เฉลยข้อ 3

3. ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิในโคโดยใช้พืชสมุนไพรชนิดใด.

1. บอระเพ็ด
2. กระเทียม
3. ตะไคร้
4. มะกรูด

4. ตรงตามพันธุ์ และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลูกได้ จำนวนมากในเวลาอันสั้นเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชแบบใด.
1. ปลูกด้วยเมล็ด
2. การตอนกิ่ง
3. การติดตา
4. การเสียบยอด
เฉลยข้อ 2 การตอนกิ่งใช้เวลาสั้นและตรงตามพันธุ์เดิม

5. ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีทางชีวภาพ ดังนั้นลุงขาว ควรเลือกทำการเกษตรรูปแบบใด.
1. เกษตรอินทรีย์
2. เกษตรธรรมชาติ
3. วนเกษตร
4. เกษตรผสมผสาน
เฉลยข้อ 4

6. ลุงเขียวต้องการสารอิเล็กโทรไลต์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ลุงเขียวต้องนำส่วนใดของกล้วยมาใช้
1. ใบ
2. หัวปลี
3. ลำต้น
4. ผล
เฉลยข้อ 3
-------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบหน่วยที่4เรื่องความรู้การปลูกพืชทั่วไปง 22103 ม.2 เม.ย. 27
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ทางการเกษตรแบ่งพืชโดยอาศัยอะไรเป็นหลัก.
ก. อายุของพืช
ข. ขนาดของพืช
ค. ผลผลิตของพืช
ง. ความคล้ายคลึงกันของพืช

2. การแบ่งพืชทางการเกษตรแบ่งได้กี่ประเภท.
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

3. พืชไร่ได้แก่พืชประเภทใด.
ก. มีอายุหลายปี
ข. มีต้นและกิ่งก้านใหญ่
ค. มีต้นและกิ่งก้านมาก
ง. มีอายุเพียงฤดูการเดียว

4. ธาตุอาหารหลักคือข้อใด.
ก. เหล็ก
ข. แคลเซียม
ค. แมกนีเซียม
ง. โพแทสเซียม

5. โกสน หางนกยูง ปาล์ม เป็นไม้ประเภทใด.
ก. ไม้ผล
ข. พืชไร่
ค. พืชผัก
ง. ไม้ดอกไม้ประดับ

6. ปุ๋ยอะไรมีธาตุอาหารมากที่สุด.
ก. ปุ๋ยคอก
ข. ปุ๋ยหมัก
ค. ปุ๋ยพืชสด
ง. ปุ๋ยอนินทรีย์

7. ข้อใดมีบทบาทในการกระตุ้นการออกดอกและการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด
ก. อากาศ
ข. แสงสว่าง
ค. พันธุกรรม
ง. ขนาดของพืช

8. พืชใช้ก๊าซชนิดใดในการหายใจ
ก. คาร์บอนไดร์ออกไซด์
ข. ไนโตเจน
ค. ออกซิเจน
ง. ไฮโดรเจน

9. ข้อใดเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มพืชวันสั้น.
ก. กุหลาบหิน
ข. คาร์เนชั่น
ค. แรดิช
ง. ผักกาดหอม

10. น้ำในข้อใดเป็นน้ำที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุด
ก. น้ำบนดิน
ข. น้ำซับ
ค. น้ำเหลือล้น
ง. น้ำจับเม็ดดิน
--------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องความรู้การปลูกพืชทั่วไป 22103 ม.2
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ทางการเกษตรแบ่งพืชโดยอาศัยอะไรเป็นหลัก.
ก. อายุของพืช
ข. ขนาดของพืช
ค. ผลผลิตของพืช
ง. ความคล้ายคลึงกันของพืช

2. การแบ่งพืชทางการเกษตรแบ่งได้กี่ประเภท.
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

3. พืชไร่ได้แก่พืชประเภทใด.
ก. มีอายุหลายปี
ข. มีต้นและกิ่งก้านใหญ่
ค. มีต้นและกิ่งก้านมาก
ง. มีอายุเพียงฤดูการเดียว

4. ธาตุอาหารหลักคือข้อใด.
ก. เหล็ก
ข. แคลเซียม
ค. แมกนีเซียม
ง. โพแทสเซียม

5. โกสน หางนกยูง ปาล์ม เป็นไม้ประเภทใด.
ก. ไม้ผล
ข. พืชไร่
ค. พืชผัก
ง. ไม้ดอกไม้ประดับ

6. ปุ๋ยอะไรมีธาตุอาหารมากที่สุด.
ก. ปุ๋ยคอก
ข. ปุ๋ยหมัก
ค. ปุ๋ยพืชสด
ง. ปุ๋ยอนินทรีย์

7. ข้อใดมีบทบาทในการกระตุ้นการออกดอกและการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด
ก. อากาศ
ข. แสงสว่าง
ค. พันธุกรรม
ง. ขนาดของพืช

8. พืชใช้ก๊าซชนิดใดในการหายใจ
ก. คาร์บอนไดร์ออกไซด์
ข. ไนโตเจน
ค. ออกซิเจน
ง. ไฮโดรเจน

9.ข้อใดเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มพืชวันสั้น.
ก. กุหลาบหิน
ข. คาร์เนชั่น
ค. แรดิช
ง. ผักกาดหอม

10. น้ำในข้อใดเป็นน้ำที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุด
ก. น้ำบนดิน
ข. น้ำซับ
ค. น้ำเหลือล้น
ง. น้ำจับเม็ดดิน
---------------------------------------------------------------------------------


1. เกษตรธรรมชาติ หมายถึงอะไร
ก. การเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด
ข. การเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยคอก
ค. การเกษตรที่เป็นการทำลายทรัพยากร
ง. การเกษตรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง

2. นิยามคำว่า “ดินมีชีวิต” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ดินมีการหายใจ
ข. ดินมีการกินอาหาร
ค. ในดินมีสิ่งมีชีวิต
ง. ดินมีการเคลื่อนที่

3. พืชสามารถเจริญเติบโตในระดับ pH เท่าใด
ก. 1 – 3
ข. 3 – 8
ค. 9 - 12
ง. 12 – 14

4. ข้อใดไม่ใช้การบำรุงดินด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ
ก. ใช้รถไถพรวน
ข. ปลูกพืชหมุนเวียน
ค. การคลุมดิน
ง. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวะภาพ

5. ข้อใดเป็นวิธีการปรับปรุงดินเหนียวให้มีโครงสร้างดีขึ้น
ก. ใส่ปูนขาว
ข. ใส่ปุ๋ยยูเรีย
ค. ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ง. ใส่อินทรียวัตถุ

6. ข้อใดไม่ควรนำมาเป็นวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก
ก. เศษหญ้า
ข. ฟางแห้ง
ค. พลาสติก
ง. มูลสัตว์

7. พืชต้องการก๊าซอะไรในการหายใจ
ก. คาร์บอนไดออกไซน์
ข. ออกซิเจน
ค. ไนโตรเจน
ง. พืชไม่หายใจ

8. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการคลุมดิน
ก. ช่วยกำจัดวัชพืชได้
ข. ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน
ค. รักษาความชุ่มชื้นของดิน
ง. ทำให้ดินนุ่ม ง่ายต่อการเติบโตของพืช

9. ข้อใด ไม่ใช่ การป้องกันและกำจัดแมลงโดยวิธีกล
ก. ใช้กับดักแมลง
ข. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
ค. ใช้มือหยิบออก
ง. ใช้มุ้งตาข่ายป้องกัน

10. ไส้เดือนให้ประโยชน์อะไรแก่ดิน
ก. ทำให้ดินร่วนซุย
ข. ทำให้ดินที่เป็นเบส ให้เป็นกรด
ค. ทำให้ดินยึดติดกันแน่นยิ่งขึ้น
ง. ทำให้ดินเหนียวกลายเป็นดินทราย
--------------------------------------------------------------------------------


ข้อสอบเกษตร
ข้อสอบ เกษตร ม. 3

1. พันธุ์ไม้ในข้อใดนิยมนำมาใช้ในการจัดสวนถาดแบบชื้น
1. มอส
2. พรมออสเตรเลีย
3. กระบองเพชร
4. ชวนชม
5. หูกระจงแคระ
6. แก้วแคระ
ก. 1-2-5
ข. 1-3-4
ค. 1-3-6
ง. 1-4-5

2. วัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดสวนถาดแบบชื้นคือข้อใด
ก. ถาดดิน-ดินปลูก-ช้อนปลูก-ขอนไม้/หินประดับ-กระบอกฉีดน้ำ
ข. ถาดดิน-ดินเหนียว-ช้อนปลูก-ขอนไม้/หินประดับ-กระบอกฉีดน้ำ
ค. ถาดพลาสติก-ดินปลูก-ช้อนปลูก-ขอนไม้/หินประดับ-กระบอกฉีดน้ำ
ง. ถาดพลาสติก-ดินเหนียว-ช้อนปลูก-ขอนไม้/หินประดับ-กระบอกฉีดน้ำ

3. ใช้พันธุ์ไม้พวกกระบองเพชรหรือไม้อวบน้ำที่มีขนาดเล็ก ทราย หินประดับรูปทรงต่างๆ คือลักษณะการจัดสวนในข้อใด
ก. สวนถาดแห้ง สวนถาดชื้น
ข. สวนถาดแห้ง สวนแก้ว
ค. การจัดสวนในตู้ สวนถาดชื้น
ง. การจัดสวนในตู้ สวนแก้ว

4. พันธุ์ไม้ในข้อใด จัดเป็นพันธุ์อวบน้ำทั้งหมด
ก. เฟิร์น มอส พรมกำมะหยี่ พลูด่าง
ข. เฟิร์น มอส โป้ยเซียน ชวนชม
ค. พรมกำมะหยี่ พลูด่าง ม้าลาย กระบองเพชร
ง. โป้ยเซียน ชวนชม ม้าลาย กระบองเพชร

5. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการจัดสวนได้ถูกต้องที่สุด
1. ออกแบบสวน
2. ปลูกต้นไม้
3. เตรียมดิน ภาชนะ อุปกรณ์
4. ตกแต่งผิวให้เรียบ
5. บรรจุดินปลูกลงในภาชนะ
6. รดน้ำพอชุ่ม
ก. 1-2-5-3-4-6
ข. 1-2-3-4-5-6
ค. 1-3-5-2-4-6
ง. 1-3-2-4-5-6

6. การเลี้ยงสัตว์ มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การเลี้ยงดู การให้อาหาร การบำรุงพันธุ์ และการสุขาภิบาล
ข. การที่ผู้เลี้ยงมีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยง
ค. การเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ง. การที่ผู้เลี้ยงให้อาหารถูกต้อง

7. ข้อใดเป็นสภาพการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
ก. เลี้ยงเป็นสาขาหนึ่งของการปลูกพืช
ข. เลี้ยงเพื่อการดำรงชีพและการค้า
ค. เลี้ยงเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
ง. เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้ไปวันๆ

8. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์ด้านใดมากที่สุด
ก. ใช้แรงงานในไร่นา
ข. ให้ความเพลิดเพลิน
ค. เป็นอาหารของมนุษย์
ง. ให้ปุ๋ยบำรุงดินที่มีคุณภาพดี

9. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์
ก. มีแหล่งเงินกู้มาก
ข. มีพื้นที่ว่างเปล่ามาก
ค. คนไทยมีนิสัยรักสัตว์
ง. มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเอื้ออำนวย

10. บุคคลใดต่อไปนี้เหมาะสมที่จะเป็นนักเลี้ยงสัตว์ที่ดีในอนาคต
ก. โตชอบไปตกปลาในวันหยุด
ข. ตั๊กชอบรับประทานไก่ทอด KFC
ค. ต้อยรักสัตว์และให้อาหารสัตว์ทุกวัน
ง. ตูมตามช่วยแม่เก็บไข่เป็ดไปขายตลาด

11. ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในข้อใดไม่จำเป็น สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์
ก. การสุขาภิบาล
ข. การให้อาหาร
ค. การจัดการเกี่ยวกับสัตว์
ง. ลักษณะนิสัยของเพื่อนบ้าน

12. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการผสมพันธุ์สัตว์
ก. เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์แท้
ข. เพื่อให้ได้สัตว์ที่มีลักษณะดี
ค. เพื่อให้ได้สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง
ง. ทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อโรคจากแม่สู่ลูก

13. ข้อใดกล่าวถึงการสุขาภิบาลสัตว์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การป้องกันโรคสัตว์
ข. การประกันราคาสัตว์
ค. การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์
ง. การระวังรักษา ป้องกันโรค ดูแลสุขภาพให้สัตว์เจริญเติบโตตามปกติ ให้ผลผลิตสูง

14. การกักกันสัตว์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. รอการจำหน่ายสัตว์มีชีวิต
ข. รอเวลานำสัตว์ไปชำแหละ
ค. รอเวลาการซื้อขายของพ่อค้า
ง. สังเกตอาการสัตว์ที่สงสัยว่าป่วย

15. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง
1. ปลานิลนิยมเลี้ยงในทั่วทุกภาคของประเทศ
2. สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต มกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงจัดส่งปลานิลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงเมื่อปลานิลแพร่ขยายพันธุ์ได้มากพอจึงได้แจกจ่ายให้แก่ราษฎร
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปล่อยปลาในบ่อดินและเพาะเลี้ยงจนมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ก. 2-3-1-4
ข. 2-3-4-1
ค. 2-4-1-3
ง. 2-4-3-1

16. การทำให้ปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์มีสีเหลือง สวย ขายได้ราคาดี ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. นำดินลูกรังสีแดงหรือซังข้าวลงแช่ในบ่อก่อนจับปลา
ข. ละลายสีผสมอาหารสีเหลืองในบ่อเลี้ยงปลา
ค. ให้ปลากินกล้วยน้ำว้าสุกก่อนจับจำหน่าย
ง. หยดน้ำหมัก EM ลงในบ่อเลี้ยงปลา

17. “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ควรมีพื้นที่กว้างขวางพอประมาณเพื่อให้ไก่หาอาหาร เดินออกกำลังกาย ถ้าเป็นชายป่าหรือทุ่งนาจะมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติมาก”คำที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงข้อใด
ก. ข้าวเปลือก
ข. พืชชนิดต่างๆ
ค. มด ปลวก แมลง
ง. ปลาเล็กปลาน้อย

18. การแปรรูปอาหารจากไก่พื้นเมืองวิธีใดที่มีผู้นิยมจำนวนมากและสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย
ก. ไก่ย่าง
ข. ไก่ต้ม
ค. แกงไก่
ง. ลาบไก่

19. “หมูป่าเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืช-สัตว์ อาหารของมันได้แก่ พืชผักต่างๆ หน่อไม้ ข้าวโพด หญ้า ข้าวฟ่าง หัวเผือกมัน รากพืช แมลง ผลไม้ป่า งู หนู ไส้เดือน ซากสัตว์เน่า ไข่และลูกนกที่ทำรัง บนดิน จิ้งจก กบ เขียด ปลา ปู หอย” ใจความสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร
ก. อาหารตามธรรมชาติของหมูป่า
ข. หมูป่ากินพืชผักต่างๆ
ค. หมูป่ากินแมลง งู หนู
ง. หมูป่ากินซากสัตว์เน่า

20. การแปรรูปอาหารจากหมูป่าในข้อใดใช้เครื่องปรุงน้อยที่สุด
ก. หมูป่าย่าง
ข. ลาบหมูป่า
ค. ผัดเผ็ดหมูป่า
ง. แกงป่าหมูป่า

21. ข้อใดกล่าวถึงการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องที่สุด
ก. การเพิ่มจำนวนต้นพืชโดยการชำกิ่ง
ข. การเพิ่มจำนวนต้นพืชโดยการเพาะเมล็ด
ค. การเพิ่มจำนวนต้นพืชจากต้นเดียวเป็น 2 ต้น
ง. การเพิ่มจำนวนต้นพืชจากต้นเดียวให้มีปริมาณมากขึ้น

22. สถานการณ์ใดเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอาศัยเพศ
ก. ณเดชกำลังชำกิ่งมะนาว
ข. แพนเค้กกำลังตอนกิ่งมะม่วง
ค. พลอยกำลังหว่านเมล็ดผักบุ้งในแปลงปลูก
ง. หนุ่มแยกหน่อกล้วยไปปลูกบริเวณหลังบ้าน

23. วัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำคืออะไร
1. ดินผสมแกลบดำ
2. กรรไกรตัดกิ่ง
3. จอบ
4. บัวรดน้ำ
5. เลื่อย
6. ดินเหนียว
ก. 1-2-4
ข. 1-3-5
ค. 3-4-5
ง. 4-5-6

24. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการเก็บรักษาเครื่องมือทางการเกษตร
ก. จัดทำบัญชีเครื่องมือ
ข. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบ
ค. เก็บเครื่องมือพวกจอบ เสียม ไว้ในพุ่มไม้
ง. ซ่อมเครื่องมือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ก่อนนำไปเก็บ

25. ถ้าต้องการปลูกมะม่วงให้ได้ผลผลิตเร็ว ระบบรากแข็งแรง ควรใช้ต้นพันธุ์ในข้อใด
ก. ต้นที่ได้จากการตอน
ข. ต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
ค. ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ง. ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

26. วัสดุชำในข้อใดไม่เหมาะสม
ก. หาง่าย ราคาถูก
ข. ดูดความชื้นได้มาก
ค. โปร่ง ระบายอากาศได้ดี
ง. นำเข้าจากต่างประเทศ

27. การชำกิ่งแก่ นิยมใช้กับพืชชนิดใด
ก. กุหลาบ
ข. มะนาว
ค. ชมพู่
ง. ชะอม

28. การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืช 2 ต้น เข้าด้วยกัน โดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอ อีกต้นหนึ่งเป็นกิ่งพันธุ์ดี เป็นการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีใด
ก. การตอน
ข. การติดตา
ค. การทาบกิ่ง
ง. การเสียบยอด

29. ข้อใดกล่าวถึง การขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดได้ชัดเจนที่สุด
ก. การนำเอากิ่งพันธุ์ดีมาปักชำลงในดิน
ข. การนำเอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบลงบนต้นตอที่เตรียมไว้
ค. การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชไปฝาก ให้เจริญบนต้นอื่น
ง. การนำเอากิ่งพืชคนละสายพันธุ์มาฝากให้เจริญบนต้นตอที่เตรียมไว้

30. การขยายพันธุ์กล้วยโดยการแยกหน่อควรทำในฤดูใด
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูแล้ง
ค. ฤดูหนาว
ง. ทุกฤดูถ้ามีน้ำเพียงพอ

31. ภาชนะในข้อใดที่ไม่นิยมใช้ในการปลูกพืชเพื่อรอจำหน่าย
ก. กระถางพลาสติก
ข. ถุงพลาสติกสีดำ
ค. กระถางดินเผา
ง. กระถางโลหะ

32. การเลือกภาชนะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อรอการจำหน่ายควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ข. ราคาไม่แพงจนเกินไป
ค. ขนาดพอเหมาะกับต้นพืช
ง. ขนาดพอเหมาะ ราคาถูก เคลื่อนย้ายง่าย

33. ดินที่นิยมบรรจุใส่ในกระถางเพื่อปลูกพืชคือ
ก. ดินร่วน
ข. ดินทราย
ค. ดินเหนียว
ง. ดินผสมขึ้นเอง

34. ธาตุอาหารที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของพืช คือ
ก. คาร์บอน (C )
ข. ไนโตรเจน ( N)
ค. ฟอสฟอรัส (P)
ง. โพแทสเซียม (K)

35. ดินที่เหมาะในการปลูกพืช มีค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) เท่าไร
ก. 5.5-6.0
ข. 6.0-6.5
ค. 6.5-7.0
ง. 7.0-8.0

36. ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ใช้ผสมดินปลูก
ก. ดิน
ข. เศษอิฐ
ค. ปุ๋ยอินทรีย์
ง. อินทรียวัตถุ

37. ถ้าผลิตพันธุ์ไม้ได้จำนวนมากวิธีการจำหน่ายพันธุ์ไม้วิธีที่สะดวกที่สุดคือ
ก. ขายริมทาง
ข. ขายส่งถึงบ้าน
ค. ขายที่ตลาดนัดท้องถิ่น
ง. ขายส่งร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

38. สถานที่ที่กลุ่มคนมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายสินค้า หรือบริการซึ่งกันและกัน คือ
ก. ตลาด
ข. ศูนย์สุขภาพชุมชน
ค. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ง. ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน

39. ข้อใด ไม่ใช่การปฏิบัติดูแลรักษาพืช
ก. การรดน้ำ
ข. การกำจัดวัชพืช
ค. การตกแต่งรูปทรง
ง. การบรรจุหีบห่อรอจำหน่าย

40. ข้อใด ไม่จัดเป็น การจัดการสินค้าเพื่อรอการจำหน่าย
ก. การใส่ปุ๋ย
ข. การคัดขนาด
ค. การบรรจุภัณฑ์
ง. การตัดแต่งรูปทรง

41. การคิดกำไรจากการจำหน่ายสินค้า คิดโดยวิธีใด
ก. ราคาขาย – กำไร
ข. ต้นทุน – กำไร
ค. รายรับ – ต้นทุน
ง. กำไร – ต้นทุน

42. ข้อใดไม่ใช่การเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไม้
ก. แต่งรูปทรงให้สวยงาม
ข. จัดวางไว้ในที่กลางแจ้ง
ค. บรรจุในภาชนะที่ดูดี
ง. ดูแลให้พืชเจริญ สดชื่น เป็นที่สะดุดตา

43. พันธุ์ไม้ที่นิยมนำมาบูชาพระคือ
ก. ดอกบัว
ข. ดอกกุหลาบ
ค. ดอกดาหลา
ง. ดอกพุทธรักษา

44. ถ้านักเรียนต้องการซื้อพันธุ์กุหลาบมาปลูกต้องเดินทางไปสถานที่ใด
ก. ในตลาดสด
ข. ตามร้านค้าจำหน่ายพันธุ์ไม้
ค. ตามตลาดนัดเคลื่อนที่
ง. ตามหน่วยงานของทางราชการ

45. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมการเพื่อจำหน่ายพันธุ์ไม้
ก. การคัดขนาด
ข. การเตรียมดินปลูก
ค. การติดต่อลูกค้า
ง. การสำรวจตลาด

46. ข้อใดเป็นวิธีการการลดต้นทุนในการผลิตพันธุ์ไม้ได้ดีที่สุด
ก. สั่งซื้อพันธุ์ไม้จากร้านค้าปลีก
ข. ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาง่าย ราคาถูก
ค. จ้างผู้มีความชำนาญเป็นผู้ดูแลกิจการ
ง. เช่าร้านจำหน่ายสินค้าตามแหล่งชุมชน

47. ในการทำการเกษตรควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายใดต่อไปนี้
ก. ผู้บริโภคภูมิใจในผลผลิต
ข. ผู้บริโภคพึงพอใจในผลผลิต
ค. ผู้บริโภคมั่นใจในผลผลิต
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

48. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการปลูกพืช
ก. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว
ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ค. ช่วยลดมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์
ง. เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง

9. จากข้อมูล ถ้าต้องการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอและสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องควรปลูกในดินตามข้อใดและใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ลักษณะของดิน การให้ปุ๋ยให้อาหารแก่พืช
ก. ดินหยาบ 1. ปุ๋ยเคมี
ข. ดินเหนียว 2. ปุ๋ยคอก
ค. ดินทราย 3. ปุ๋ยหมัก
ง. ดินร่วน 4. ปุ๋ยพืชสด
1. ก,1,2
2. ข,2,3
3. ค,1,4
4. ง,2,3

50. ไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร
ก. มี เพราะเพิ่มช่องว่างในดิน
ข. มี เพราะเพิ่มความเป็นกรด - ด่างแก่ดิน
ค. ไม่มี เพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุรองให้แก่พืช
ง. ไม่มี เพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุ N P K ให้แก่พืชได้

51. การทำให้พืชออกรากโดยไม่ใช้เมล็ด เป็นหลักการของเรื่องใด
ก. การกลายพันธุ์
ข. การขยายพันธุ์พืช
ค. ความสมดุลทางชีวภาพ
ง. ความหลากหลายทางชีวภาพ

52. การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบมีลักษณะอย่างไร
ก . วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเพิ่มจำนวนแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์
ข. วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ค. ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณสัตว์มากขึ้น นำเศษเหลือจากการผลิตสัตว์มาใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ง. ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณสัตว์มากขึ้นโดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์และค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์

53. อุปกรณ์ชนิดใดที่จำเป็นที่สุดในการเลี้ยงปลาสวยงาม
1. สวิง
2. กรวด
3. ทราย
4. เครื่องทำออกซิเจน

54. ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชชนิดใด
1. ขิงกับพริก
2. ข้าวโพดกับสับปะรด
3. มันสำปะหลังกับคะน้า
4. ใบโหระพากับผักบุ้ง

55. หอยเชอรี่ระบาดในช่วงฤดูใด
1. ฤดูฝน
2. ฤดูร้อน
3. ฤดูหนาว
4. ทุกฤดูที่มีน้ำขัง

56. การขยายพันธุ์พืชโดยอาศัยรากของต้นอื่นคือข้อใด
ก. การติดตา
ข. การตัดชำ
ค. การตอนกิ่ง
ง. การแยกหนอ

57. การตอนกิ่งมีจุดอ่อนเป็นอย่างไร
ก. ได้ปริมาณพืชต้นใหม่มากกว่าการตัดชำ
ข. วิธีปฏิบัติง่ายกว่าการตัดชำ
ค. การขนย้ายกิ่งตอนไปปลูกมีความสะดวกมาก
ง. กิ่งตอนไม่มีรากแก้วเช่นเดียวกับกิ่งตัดชำ

58. ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในส่วนที่เป็นลำต้นและใบ
ก. ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ข. ปุ๋ยไนโตรเจน
ค. ปุ๋ยโพแทสเซียม
ง. ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท

59. พืชสมุนไพรชนิดใดใช้ปราบศัตรูพืชได้
ก. สะเดา และตะไคร้
ข. ใบโหระพา และใบเตย
ค. ใบแมงลัก และผักหวาน
ง. ต้นชะพลู และใบทองหลาง

60. ข้อใดคือประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ก. เกิดการกลายพันธุ์
ข. คัดพันธุ์พืชที่ดีไว้ปลูกได้
ค. ช่วยลดความต้านทานให้แก่พันธุ์พืช
ง. ผลิตพืชตรงสายพันธุ์ได้จำนวนมากในระยะเวลาสั้น

61. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร
ก. การมีประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร

ข. โรคสัตว์และโรคพืช
ค. ผลผลิตล้นตลาด
ง. สภาพดินฟ้าอากาศ

62. การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดีควรเก็บอย่างไร
ก. ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ
ข. เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
ค. เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
ง. เก็บตอนที่ยังดิบอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม

63. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร
ก. รู้ว่าตนเองมีความสามารถและสนใจด้านใด
ข. เลือกสถานที่ประกอบอาชีพได้เหมาะสม
ค. รู้นโยบายจากภาครัฐบาล
ง. ดูเรื่องตลาดท้องถิ่นอย่างเดียว

64. คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีคือใด
ก. ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึก และแผ่กว้าง
ข. ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี
ค. สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้
ง. เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์

65. อาชีพเกษตรกรรม มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. อาชีพการผลิตพืชเป็นหลัก
ข. อาชีพการผลิตสัตว์เป็นหลัก
ค. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์
ง. อาชีพทุกสาขาที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

66. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ก. ขยัน
ข. อดทน
ค. ฐานะดี
ง. รับผิดชอบ

67. มนุษย์นำผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
ก. เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม
ข. เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร
ค. นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
ง. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

68. ข้อใดกล่าวถึง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ตรงประเด็นที่สุด
ก. เป็นปรัชญาที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
ข. เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่ของประชาชนในชนบท
ค. เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่ของประชาชนในชุมชนเมือง
ง. เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

69. ความพอประมาณ มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ความอยากได้อยากมีของคน
ข. การกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ค. การกระทำที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ง. การคิด พูด ทำ ในลักษณะการยกตนข่มท่าน

70. นิยามของความพอเพียง มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. พออยู่พอกิน
ข. เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ค. พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ง. มีเงินมีทอง มีมิตรแท้ มีความภาคภูมิใจ

71. ข้อใดไม่ใช่หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก. มีที่ดินจำนวนมาก
ข. มีฐานะค่อนข้างยากจน
ค. อยู่ในเขตเกษตรใช้น้ำฝน
ง. ประหยัดและสามัคคีกับเพื่อนบ้าน

72. อัตราส่วนการแบ่งพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 : 30 : 30 : 10 หมายถึงข้อใด
ก. ที่อยู่อาศัย สระน้ำ นาข้าว พืชสวน
ข. สระน้ำ นาข้าว พืชสวน ที่อยู่อาศัย
ค. สระน้ำ นาข้าว เลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย
ง. ที่อยู่อาศัย เล้าไก่ โรงเพาะเห็ด นาข้าว

73. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรก่อให้เกิดผลดีคือ
ก. ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
ข. ช่วยให้ผลผลิตออกตามฤดูกาล
ค. ช่วยขยายตลาดแรงงานภาคเกษตร
ง. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

74. ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตพืชคือ
ก. เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ข. เป็นการนำข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ มาใช้เพิ่มผลผลิต
ค. มีการนำเทคนิคต่างๆ ที่มีคนค้นคว้าไว้มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ง. เป็นการนำความรู้จากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อนำมาพัฒนาเป็นวิธีการต่างๆในการมผลผลิต

75. เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึงข้อใด
ก. เทคนิคการนำเอาเมล็ดพืชมาเพาะ
ข. เทคนิคการนำเอารากพืชมาชำ
ค. เทคนิคการนำเอาชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนา
ง. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

76. โรงเรือนเลี้ยงไก่ที่ลงทุนน้อยที่สุดคือแบบใด
ก. แบบหน้าจั่วกลาย
ข. แบบเพิงหมาแหงน
ค. แบบหน้าจั่วสองชั้น
ง. แบบเพิงหมาแหงนกลาย

77. ภาชนะปลูกไม้ดอกไม้ประดับในข้อใดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ก. กระถางดินเผา
ข. กระถางเคลือบ
ค. กระถางเซรามิก
ง. กระถางพลาสติก

78. การเพาะเมล็ด ใช้ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในข้อใด
ก. เข็ม บานบุรี
ข. มะลิ กุหลาบ
ค. บานไม่รู้โรย กุหลาบ
ง. ดาวเรือง ดาวกระจาย

79. พืชสมุนไพร เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านใด
ก. ด้านแพทย์แผนไทย
ข. ด้านงานประดิษฐ์
ค. ด้านการเกษตร
ง. ด้านช่าง

80. ข้อใดไม่จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
ก. การทำขวัญข้าว
ข. การรับจำนำข้าว
ค. การปลูกผักกางมุ้ง
ง. การลงแขกเกี่ยวข้าว

---------------------------------------------------------------------------------


แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องงานเกษตร (ความรู้เบื้องต้นการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลานิล การจัดการผลผลิต) ง 22103 ม.2

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ในการดำรงชีวิตตั้งแต่สมัยอดีตใช้ประโยชน์จากสัตว์ในข้อใด.
ก. ใช้งาน
ข. เลี้ยงไว้ดูเล่น
ค. เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

2. การเลี้ยงสัตว์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านใดบ้าง.
ก. การเพาะพันธุ์
ข. การเลี้ยงดู
ค. การจัดการผลผลิตเพื่อบริโภคและจัดจำหน่าย
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์.
ก. การเลี้ยงสัตว์ป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ข. การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินปลูกฝังความมีเมตตา กรุณาต่อสัตว์
ค. การเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดอาชีพหลากหลาย จึงช่วยลดอัตราการทำงานได้
ง. ถูกทุกข้อ

4. งานเกษตรหมายถึงข้อใด.
ก. การเพาะปลูก
ข. การเลี้ยงสัตว์
ค. การค้าขาย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5. เนื้อสัตว์เป็นแหล่งอาหารที่มีสารอาหารใดมากที่สุด.
ก. สารโปรตีน
ข. สารคาร์โบไฮเดรต
ค. สารวิตามิน และเกลือแร่
ง. ไขมันและน้ำ

6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจระเข้ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าชมเป็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ในข้อใด.
ก. กิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินปลูกฝังความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข. เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรค
ค. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ง. การนำผลผลิตเป็นสินค้าส่งออก

7. ข้อใดคือประเภทของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ก. ไก่ เป็ด นกกระทา นกกระจอกเทศ
ข. กบ จระเข้ ตะพาบน้ำ เต่า ค. โคนม กระบือ แกะ สุกร โคเนื้อ
ง. ปลานิล ปลาทับทิม ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสวาย กุ้ง ปูม้า หอยแครง หอยแมลงภู่

8. ข้อใดคือไก่พันธุ์พื้นเมือง.
ก. ไก้แจ้
ข. ไก่อู
ค. ไก่ตะเภา
ง. ถูกทุกข้อ

9. ไก่พันธุ์โรดไอร์แลนด์แดงได้มาจากประเทศใด.
ก. อังกฤษ
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ออสเตเลีย
ง. นิวซีแลนซ์

10. นายยกรัฐมนตรีคนใดส่งเสริมการเลี้ยงไก่.
ก. นายชวน หลีกภัย
ข. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ค. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ง. จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม

11. ไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเนื่องจากให้ผลผลิตสูง ไข่ฟองโต เปลือกไข่ทนทาน ได้แก่ข้อใด.
ก. ไก่พันธุ์ไฮบรีด
ข. พันธุ์บาร์พลีมัทร็อท
ค. พันธุ์เล็กฮอนร์ขาวหงอนจักร
ง. พันธุ์โรดไอแลนด์แดง

12. ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ที่สำคัญคือข้อใด.
ก. พันธุ์ไก่ไข่
ข. อาหารไก่ไข่
ค. โรงเรือนไก่ไข่
ง. วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยง

13. ข้อใดคือโรคที่เกิดขึ้นกับไก่พันธุ์ไข่.
ก. นิวคลาสเซิล อหิวาห์
ข. ขี้ขาว ฝีดาษ มาเร็ก
ค. กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อ
ง. ถูกทุกข้อ

14. ไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายมากที่สุดในบรรดาไก่พันธุ์เล็กฮอนร์คือพันธุ์ใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 11 )
เฉลยข้อ ค.

15. อุปกรณ์ให้อาหารไก่ไข่มี 3 ชนิดได้แก่ข้อใด
ก. ถาดอาหาร 1 ถาดใช้กับลูกไก่ 1-7 วันได้ 100 ตัว
ข. รางอาหารสำหรับลูกไก่ 2 สัปดาห์มี 2 ชนิด คือ ทำด้วยสังกะสีและพลาสติก
ค. ถงอาหารทำด้วยพลาสติกเป็นแบบถังแขวนสำหรับลูกไก่ 15 วัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

16. ใช้หลอดอินฟาเรดร์ขนาด 250 วัตต์ แขวนไว้เหนือพื้นดิน 45-60 ซ.ม. หมายถึงอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ในข้อใด.
ก. หลอดไฟให้แสงสว่าง
ข. เครื่องกกลูกไก่
ค. ไฟสำหรับกินอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ

17. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่.
ก. รางอาหาร อุปกรณ์ให้น้ำ
ข. รังไข่ วัสดุรองพื้น ผ้าม่าน
ค. กระชัง คอนนอน
ง. เครื่องกกไข่

18. เปลือกของข้าวที่เหลือจากการสีข้าวซึ่งใช้เป็นวัสดุรองพื้นไก่ไข่หมายถึงข้อใด.
ก. รำแก่
ข. รำหยาบ
ค. รำอ่อน
ง. แกลบ

19. ข้อใดคืออาการของโรคมาเร็กซ์ในไก่.
ก. มีจุดสีเทาพองออกบริเวณตามใบหน้าต่อมาแตกออกเป็นสะเก็ด ลูกไก่จะซึมไม่กินอาหารลูกไก่จะตายเป็นจำนวนมากไก่ใหญ่จะแพร่ไปสู่ไก่ตัวอื่น
ข. หายใม่สะดวกคล้ายกับมีอะไรไปอุดหลอดลมมีน้ำมูกใสๆอ้าปากเป็นระยะ
ค. โคนขนของไก่จะมีแผ่นเล็กๆคล้ายขี้รังแค หงอยซึม อัมพาต อ่อนเพลีย กินน้ำกินอาหารไม่ได้
ง. หายใจลำบากเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล หัวสั่น กระตุก คอบิดชาและปีกอัมพาต

20. ข้อใดคืออาการของโรคฝีดาษในไก่ไข่.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 19)
เฉลยข้อ ก

21. ข้อใดคืออาการของโรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อ.
(ตัวเลือกข้อ 19)
เฉลยข้อ ข

22. ข้อใดคืออาการของโรคนิวคลาสเซิลในไก่ไข่.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 19)
เฉลยข้อ ง

23. ข้อใดคือการป้องกันและรักษาโรคนิวคลาสเซิลในไก่ไข่.
ก. รักษาโรงเรือนภาชนะอุปกรณ์และฉีดวัคซินชิดสเตรนเอฟด้วยวิธีการหยอดตาหรือจมูกหรือวัคซิน เอ็มพี สเตรน โดยปลูกที่หนังปีกตรงที่ไม่มีกล้ามเนื้อ
ข. ทำความสะอาดโรงเรือนไม่ให้เปียกแฉะและฉีดวัคซีนป้องกันทุก 6 เดือน รักษาด้วยยาจำพวกปฏิชีวนะและซัลฟาบางชนิด
ค. เผาหรือฝังไก่เป็นโรคตายให้วัคซีนป้องกันหลอดลมอักเสบด้วยวิธีหยอดตา
ง. แยกไก่ป่วยออกจากฝูงแล้วทำลายด้วยการฝังหรือเผากลบปลูกวัคซีน ด้วยการแทงปีกเมื่อลูกไก่อายุได้ 7 วันและป้องกันไม่ให้ยุงกัดเพราะยุงเป็นพาหะนำโรค

24. ข้อใดเป็นการป้องกันและรักษาโรคฝีดาษในไก่ไข่.
(ตัวเลือกข้อ 23)
เฉลยข้อ ง

25. ข้อใดเป็นการป้องกันและรักษาโรคอหิวาตกโรคในไก่ไข่.
(ตัวเลือกข้อ 23)
เฉลยข้อ ข

26. โรงเรือนไก่ไข่ที่ดึควรมีลักษณะอย่างไร.
ก. สามารถป้องกันแสงแดดได้ดี ป้องกันศัครูต่างๆได้
ข. โรงเรียนควรเป็นลวดตาข่าย รักษาความสะอาดได้ง่าย ควรเป้นแบบที่สร้างเอง
ค. ควรห่างจากบ้านคนพอสมควรเพื่อป้องกันกลิ่นมูลไก่รบกวนผู้อื่น
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

27. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ในข้อใดสร้างง่ายและลงทุนน้อยที่สุด.
ก. แบบเพิงหมายแหงน
ข. แบบเพิงหมาแหงนกลาย
ค. แบบหน้าจั่วสองชั้นกลาย
ง. แบบหน้าจั่วสองชั้นและแบบหน้าจั่ว

28. อากาศภายในโรงเรือนเย็นระบายอากาศร้อนได้ดีทำให้ไก่ไข่อยู่ได้สบาย หมายถึงลักษณะโรงเรือนแบบใด.
ก. แบบหน้าจั่ว
ข. แบบหน้าจั่วกลาย
ค. แบบหน้าจั่วสองชั้น
ง. แบบหน้าจั่วสองชั้นและแบบหน้าจั่ว

29. ข้อใดคืออาหารเลี้ยงไก่ไข่
ก. อาหารป่น
ข. อาหารเสริม
ค. อาหารเสริมอัดเม็ด
ง. อาหารข้นหรือหัวอาหาร
จ. ถูกทุกข้อ

30. แม่ไก่จะออกไข่เมื่ออายุได้กี่สัปดาห์.
ก. 10-12 สัปดาห์
ข. 16-18 สัปดาห์
ค. 20-22 สัปดาห์
ง. 24-26 สัปดาห์

31. ในการจัดการผลผลิตจากไข่ไก่เพื่อจำหน่ายข้อใดคือแนวปฏิบัติ
ก. ต้องเก็บไข่ออกจากรางไข่ทุกวันสำหรับการเลี้ยงไก่บนพื้นคอกต้องเก็บอย่างน้อยวันละ 4 ครั้งเพื่อป้องกันไข่แตก
ข. ถ้าไข่สกปรกมากให้ใช้แผ่นขัดหรือกระดาษทรายแห้งถูเปลือกไข่ให้น้อยที่สุด
ค.ในการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าฟองน้ำชุบน้ำผสมสารละลายกลุ่มคลอไรด์เช่นเบนซาโซเนียน คลอไรด์ คลอรีนร้อยละ 65 ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วนคลอรีน 200 ม.ก.ต่อน้ำ 1 ลิตร
ง. ถูกทุกข้อ

32. ข้อเสียของการทำความสะอาดไข่ไก่โดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำผสมสารละลายมีข้อเสียอย่างไร.
ก. ผิวไข่ไก่ไม่สวย
ข. เก็บได้ไม่นานจะเน่าเสีย
ค. ผลผลิตได้ราคาตำ
ง. ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

33. สำหรับการคัดแยกไข่ไข่บุบ เปลือกบางและมีน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานจะแยกออก หลังจากนั้นคัดแยกตามขนาดน้ำหนักกรัมต่อฟองแล้วกำหนดเป็นเบอร์ไข่ไก่เบอร์ใหญ่ที่สุดคือเบอร์ใด.
ก. เบอร์ 0
ข. เบอร์ 1
ค. เบอร์ 2
ง. เบอร์ 3

34. เปลือกไข่ไก่มีประโยชน์ในข้อใด.
ก. ผสมเป็นอาหารสัตว์
ข. ใช้เป็นวัสดุในการทำเครื่องประดับประเภทต่างหู
ค. ช่วยให้ผ้าขาวโดยนำเปลือกไข่ป่นใส่ลงในน้ำผงซักฟอกแช่ไว้แล้วซัก
ง. เปลือกไข่มีสารอาหารบางชนิดใช้ในการชุบแป้งทอดกรอบเป็นอาหารว่าง

35. ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปใด.
ก. ทวีปเอเชีย
ข. ทวีปแอฟริกา
ค. ทวีปอเมริกา
ง. ทวีปยุโรป

36. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะรูปร่างและนิสัยของปลานิล.
ก. ปลานิลมีริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างเสมอกัน
ข. มีเกล็ด 4 แถวตรงบริเวณแก้มและมีลายพาดขวางลำตัวประมาณ 9-10 แถบ
ค. ปลานิลไปชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงชอบหากินตามลำพัง
ง. ปลานิลมีความอดทนสูงและสามาถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้

37. เมื่อปี พ.ศ. 2508 พระจักรพรรดิกิชิโตครั้งดำรงอิสริยยศเป็นมกุฏราชกุมาร ได้จัดส่งปลามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 50 ตัวน้ำหนัก 14 กรัม ซึ่งในระยะแรกได้ทรงพระกรุณาเลื้ยงที่ใด.
(สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต)

38. ใครพระราชทานชื่อปลานิล.
ก. สมเด็จพระราชินีแห่งญี่ปุ่น
ข. มกุฏราชกุมารแห่งประเทศญึ่ปุ่น
ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร

39. การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อยกี่ตารางเมตร.
ก. 100 ตารางเมตร
ข. 200 ตารางเมตร
ค. 300 ตารางเมตร
ง. 400 ตารางเมตร

40. การเลี้ยงปลานิลในกระชังสี่เหลี่ยมโดยแขวนให้จมน้ำและมีส่วนที่โผล่เหนือน้ำกี่เซนติเมตร.
ก. 5-10 ซ.ม.
ข. 15-20 ซ.ม.
ค. 20-25 ซ.ม.
ง. 25-30 ซ.ม.

41. การเลี้ยงปลาในกระชังมีข้อดีอย่างไร.
ก. ลงทุนน้อย
ข. ง่ายต่อการดูแลรักษา
ค. ง่ายต่อการจัดการผลผลิต
ง. ถูกทุกข้อ

42. สถานที่ใดไม่เหมาะในการเลี้ยงปลานิล.
ก. แม่น้ำ
ข. เขื่อน
ค. ฝายน้ำล้น
ง. ใกล้ท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน

43. กระชังหมายถึงข้อใด.
ก. ตะกร้าใส่อาหารปลานิล
ข. โรคที่เกิดกับปลานิล
ค. ชื้ออาหารปลานิล
ง. โครงทำจากไม้ไผ่ ท่อ พีวีซี โดยมีถังน้ำมันทำเป็นทุ่นอวนที่ใช้เลี้ยงปลาขนาดของอวนพิจารณาตามขนาดของปลา

44. นักเรียนเลี้ยงปลานิลใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือน จะได้ปลาขนาดโตกี่กรัม.
ก. 1,000 กรัม
ข. 700 กรัม
ค. 600 กรัม
ง. 500 กรัม

45. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกระชังลอยนำ.
ก. เหมือนกระชังทั่วไปแต่ไม่ใช้เสาปักยืด
ข. การวางกระชังต้องให้ก้นท่างจากน้ำ 1 เมตร
ค. การจัดวางกระชังต้องห่างกันอย่างน้อย 50 ซ.ม.
ง. หากเลี้ยงในบริเวณที่กระแสน้ำไหลควรวางกระชังตามกระแสน้ำ
(ต้องวางขวาง)

46. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการให้อาหารปลานิล.
ก. อาหารที่เลี้ยงปลานิลควรเป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำมีโปรตีนสูง
ข. ลูกปลาอ่อนจะต้องการอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกว่าปลาใหญ่
ค. ปลาจะกินอาหารได้ดีในช่วงที่มีปริมาณออกซิเจนสูงซึ่งจะอยู่ในตอนเช้า
ง. ปลานิลไม่มีกระเพาะอาหารจริงจึงสามารถรับอาหารได้ทีละน้อยควรให้อาหารทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง

47. ข้อใดคือโรคของปลานิล.
ก. โรคติดเชื้อสเตรรปโตคอคคัส
ข. โรคติดเชื้อสเตรปโตโรโมนาส
ค. โรคมาเรกซ์ นิวคลาสเซิลลง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

48. ปลาว่ายน้ำผิดปกติว่ายวนบริเวณผิวน้ำ ตาโปนมีเลือดออกในลูกตา สีของตัวปลาจะเข็มมีตุ้มหนองตามตัวหมายถึงปลาเป็นโรคใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 47)
เฉลยข้อ ก

49. ถ้าปลานิลเป็นโรคติดเชื้อแอร์โรโมนาสจะมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยกเว้นข้อใด.
ก. เอนโรฟล็อตชาชิน
ข. อ๊อกซี่เตดตร้าซัยคลิน
ค. ซัลฟาไตรเมทโฮพริม
ง. ฮะม็อกซี่ชิลลิน

50. ข้อใดมีความสัมพันธุ์กับการจัดการผลผลิต.
ก. การเพาะพันธุ์ลูกปลา
ข. การเลี้ยงปลานิลและการให้อาหารปลา
ค. การดูแลสุขภาพและลดอัตราการตาย
ง. การจับปลาการขนส่งสู่ตลาด

51. เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์ การวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์หมายถึงอาชีพใด.
ก. แพทย์
ข. สัตวแพทย์
ค. เกษตรกร
ง. เลี้ยงสัตว์ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้พร้อมทั้งแปลความหมายสั้นๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์ จดบันทึกลงในสมุด แล้วส่งครูในคาบเรียน

1. งบประมาณ อ่านว่า งบ-ประ-มาน แปลว่า ประมาณการรายรับและรายจ่าย

2. ปฏิชีวนะ อ่านว่า ปะ-ติ-ชี-วะ-นะ แปลว่า ยาประเภทที่มีสารสกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยั้บยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย

3. เวชภัณฑ์ อ่านว่า เวด-ชะ-พัน แปลว่า สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องมือเกี่ยวกับการแพทย์

4. กลิ่นโคลนในปลานิลกำจัดได้อย่างไร.
คำตอบ : ใส่ปลาในบ่อหรือถังน้ำสะอาดและงดให้อาหารเป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิน้ำ 24 องศาเซลเซียส

คำถาม :
1. ถ้านักเรียนจะเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร.
คำตอบ : สำรวจความต้องการศึกษาข้อมูลของสัตว์ วางแผน และเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และพันธุ์สัตว์ให้พร้อม

2. การเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลผลิตที่มีคทางอย่างไร.
คำตอบ : เลี้ยงและดูแรกษาสัตว์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเอาใจใส่เรื่องอาหารการป้องกันโรคสถานที่และอุปกรณ์ในการเลี้ยง

3. ถ้านักเรียนจะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายจะเลือกเลี้ยงไกไข่พันธุ์ใด เพราะอะไร.
คำตอบ : ไก่พันธุไฮบรีดเพราะให้ผลผลิตสูง ไข่ฟองโต และเปลือกไข่ทนทาน

4. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ผ้าม่านปิดโรงเรือนไก่ไข่ช่วงฤดูหนาว.
คำตอบ : ป้องกันลมพัดแรงและให้อุณหภูมิคงที่

5. ถ้าต้องการให้กระดูกไก่และเปลือกไข่แข็งแรง ควรให้อาหารประเภทใดแก่ไก่ไข่
คำตอบ : แร่ธาตุ

6. ถ้าฟาร์มไก่ให้ผลผลิตไข่ไก่เป็นจำนวนมากมาประทานและจำหน่ายได้หมด นักเรียนควรทำอย่างไร.
คำตอบ : แปรรูปโดยการทำไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า

--------------------------------------------------------------------------------.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©