-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 82 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

มะรุม

                มะรุม

      ลักษณะทางธรรมชาติ

     * เป็นไม้ยืนต้นอายุหลายสิบปี ปลูกได้ทุกพื้นที่และทุกภาค ทรงพุ่มโปร่ง ไม่ผลัดใบ เจริญ
เติบโตได้ดีในดินดำร่วน มีอินทรีย์วัตถุมาก ระบายน้ำดี ทนแล้งแต่ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังค้างนาน
     * โตเร็วให้ผลผลิตเมื่ออายุต้น 2-3 ปีหลังปลูก  ออกดอกติดผลตลอดปีแบบไม่มีรุ่น
     * ออกดอกติดผลเป็นฝักเดี่ยวที่ปลายยอดขงกิ่งที่แตกใหม่  ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศผสม
ตัวเองหรือต่างดอกต่างต้นได้
                

       สายพันธุ์
                
     - พันธุ์พื้นเมือง (ฝักยาวเล็ก).    
     - พันธุ์หม้อ (ฝักสั้นอ้วนเนื้อมาก).        
                

       ขยายพันธุ์
               
       ตอน (ดีที่สุด).  ปักชำ.  เพาะเมล็ด (ไม่กลายพันธุ์).
  
                
       เตรียมดินและอินทรีย์วัตถุ  
               
     - ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทา (แห้งเก่าข้ามปี)ปีละ 2 ครั้ง
  
   - ให้ยิบซั่มธรรมชาติ  ปีละ 2 ครั้ง               
     - ให้กระดูกป่น  ปีละ 1 ครั้ง  
               
     - คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่ม ล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่ม
     - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง
                
       หมายเหตุ :
               
     - การฝังซากสัตว์ เช่น หอยเชอรี่  ปลาสด  เป็นชิ้นเท่าลูกมะนาวหรือบดละเอียด ที่ชาย
เขตทรงพุ่ม 4-5 หลุม/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. ฝังปีเว้นปี เพื่อให้ต้นมีสารอาหารกินตลอด 24 ชม.
ต่อเนื่องหลายๆปีจะทำให้ต้นมีความสมบูรณ์สูงพร้อมต่อการบำรุงทุกขั้นตอน
  
   - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ทางใบ-ทางราก) บ่อยเกินไปจะทำให้ต้นหยุดการเจริญเติบโต ไม่แตก
ใบอ่อน  ผลหยุดขยายขนาดแล้วกลายเป็นผลแก่  และการให้ทางใบอาจเป็นแหล่งอาศัยแพร่ระบาด
ของเชื้อราได้ 
               
     - ฮอร์โมนธรรมชาติและฮอร์โมนวิทยาศาสตร์จะให้ประสิทธิภาพเต็มร้อยก็ต่อเมื่อ ต้นมีสภาพ
ความสมบูรณ์สูง
                

       เตรียมต้น
               
       ตัดแต่งกิ่ง :
               
     - มะรุมออกดอกที่ซอกใบปลายกิ่งอายุข้ามปี  ดังนั้นในการตัดแต่งกิ่งประจำปีหรือหลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตให้ตัดเฉพาะกิ่งที่ออกดอกติดผลเพื่อสร้างใบใหม่สำหรับให้ออกดอกติดผลในปีต่อไป 
ส่วนกิ่งที่ไม่ออกดอกติดผลในปีนี้ให้คงไว้แล้วบำรุงต่อไปสำหรับเอาดอกผลในรุ่นปีถัดไป
     - ตัดกิ่งที่บังแสงแดดต่อกิ่งอื่นออก ทำให้ทรงพุ่มโปร่งจนแสงแดดสามารถส่องได้ถึงทุกกิ่งทั่ว
ภายในทรงพุ่ม  กิ่งที่ได้รับแสงแดดจะสมบูรณ์ดีกว่ากิ่งที่ไม่ได้รับแสงแดดหรือได้รับแสงแดดน้อย
     - ตัดกิ่งกระโดง  กิ่งในทรงพุ่ม  กิ่งคดงอ  กิ่งชี้ลง  กิ่งไขว้  กิ่งหางหนู  กิ่งเป็นโรค
และกิ่งที่ออกดอกติดผลแล้วเพื่อเรียกยอดใหม่สำหรับออดอกติดผลในรุ่นปีต่อไป  การตัดแต่งกิ่งภาย
ในทรงพุ่มควรให้โปร่งจนแสงส่องผ่านลงไปถึงโคนต้นได้            
      
     - ตัดแต่งกิ่งปกติควรตัดให้เหลือใบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์และเมื่อใบอ่อนชุดใหม่ออกมา
แล้วให้มีใบประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์จะช่วยให้การผลิดอกติดผลดี
               
     - ตัดยอดกิ่งประธาน (ผ่ากบาล) ณ ความสูงต้นตามต้องการ  นอกจากช่วยทำให้แสงแดด
ผ่านจากยอดเข้าสู่ภายในทรงพุ่มได้อย่างทั่วถึงแล้วแสงแดดที่ร้อนยังช่วยกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดี
และเพื่อควบคุมขนาดความสูงทรงพุ่มอีกด้วย
               
     - ลักษณะทรงพุ่มที่ดี ลำต้นควรมีลำเปล้าเดี่ยวๆหรือกิ่งง่ามแรกสูงจากพื้น 1-1.20 ม.
ความสูง 3-5 ม. กว้าง 3-4 ม.  มีกิ่งประธาน 3-5 กิ่งแผ่กระจายออกรอบทิศ
  
   - นิสัยออกดอกของมะรุมเมื่อแตกยอดใหม่มักมีดอกออกตามมาด้วยเสมอ  ถ้าต้องการให้
ออกดอกติดผล ณ กิ่งไหนก็ให้ตัดกิ่งนั้น    
               
       ตัดแต่งราก :
               
     - มะรุมต้นอายุยังน้อยไม่ควรตัดแต่งรากแต่หากต้องการสร้างรากใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการ
หาอาหารดียิ่งขึ้นใช้วิธีล่อรากโดยการพูนโคนต้นด้วยดิน 3 ส่วนกับอินทรีย์วัตถุ 1 ส่วน
     - ต้นอายุหลายปี  ระบบรากเก่าและแก่มาก  ให้พิจารณาตัดแต่งรากส่วนปลายออก 1 ใน
4 ด้วยการพรวนดินรอบทรงพุ่มลึก 10-15 ซม. หลังจากให้ฮอร์โมนบำรุงรากไปแล้วต้นจะแตกราก
ใหม่จำนวนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารอาหารได้ดีกว่าเดิม                 
ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงต่อมะรุม     

     1.ระยะต้นเล็ก
               
       ทางใบ : 
               
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 3-5 วัน 
               
       ทางราก :
               
     - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 25-7-7(100-200 กรัม)/ต้น/เดือน
     - ให้น้ำปกติ  ทุก 3-5 วัน               
       หมายเหตุ :
               
     - เริ่มให้ทั้งทางใบและทางรากเมื่อยืนต้นได้หรือแตกใบอ่อนแล้ว 2-3 ชุด
           
        
    2.ระยะให้ผลผลิตแล้ว    
               
      ทางใบ :
                
    - ในรอบ 7 วันให้น้ำ 100 ล.+ ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซี
ซี. + แคลเซียม โบรอน 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. ทุก 7-10 วัน   ฉีดพ่น
พอเปียกใบ
    - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน               
      ทางราก :
               
    - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + 21-7-14(1/2 กก) 2 รอบ สลับกับ 8-24-24 (1/2 กก.) 1 รอบ/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม./ครั้ง/เดือน  
               
    - ให้น้ำปกติ  ทุก 2-3 วัน
               
      หมายเหตุ :  
               
    - ให้มูลค้างคาว 1-2 กำมือ/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม./3 เดือน โดยละลายน้ำรดโคนต้นบริเวณ
ชายพุ่ม
                
   
 - ถ้าติดผลดกมากควรให้ ฮอร์โมนน้ำดำ. กับ แคลเซียม โบรอน.  1-2 รอบ โดยแบ่งให้
ตลอดช่วงที่มีผลอยู่บนต้นจะช่วยให้ต้นไม่โทรมเนื่องจากแบกภาระเลี้ยงผลจำนวนมากบนต้น
    - เก็บเกี่ยวผลมะรุมเมื่อระยะกลางก่อนกลางแก่  แต่ถ้าต้องการผลแก่เพื่อเอาเมล็ดไปขยาย
พันธุ์ก็ให้ปล่อยผลแก่คาต้นแล้วจึงแล้วเก็บเกี่ยว
 


              ***************************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-16 (3201 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©