-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 40 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

ปุ๋ยเคมี
หน้า: 1/2
การผสมปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบพืชใช้เอง


พืชที่ปลูกโดยทั่วไป รากจะทำหน้าที่โดยตรงในการดูดน้ำและธาตุอาหาร ส่วนใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสง ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง และการหายใจจะผ่านเข้าออกจากใบทางปากใบ ใบยังมีช่องทางให้น้ำและธาตุอาหารต่างๆ เข้าสู่พืชได้อีกด้วย

เมื่อทำการพ่นปุ๋ยน้ำให้กับพืช จะห็นได้ว่าเมื่อเราพ่นพวกธาตุอาหารหลัก คือ N P K ต่อพืช เมื่อพืชดูดไปแล้วจะเคลื่อนไปยังส่วนที่ขาดได้สำหรับธาตุอาหารบางตัวเช่น B,Mg,Ca,Sr,Ba จะเคลื่อนย้ายไม่ได้ดังนั้นเมื่อตกลงจุดใดก็จะถูกพืชใช้ที่จุดนั้น(ตารางที่1)นอกจากนี้ธาตุอาหารชนิดเดียวกัน
นั้นพืชสามารถดูดใช้ได้ในอัตราที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2)ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการเคลื่อนย้ายของธาตุที่ให้ทางใบ โดยจัดเรียงตามลำดับความสามารถของการเคลื่อนย้าย


ดัดแปลงจาก Wittnerฟอสฟอรัส
ความนิยมในการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตทางใบ ในปัจจุบันมีน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยสาเหตุ 2 ประการคือ

1. เมื่อปลูกพืชในดินที่ขาดฟอสฟอรัส พืชมักตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตทางดินอย่างมากในต้นฤดูปลูก ซึ่งขณะนั้นอยู่ในระยะต้นของการเจริญเติบโต ในต้นฤดูปลูกเช่นนั้น หากจะพ่นปุ๋ยฟอสเฟตทางใบแทนการใส่ในดินก็มักไม่ได้ผลดี เนื่องจากพืชยังเล็กและพื้นที่ผิวใบยังมีน้อย
         
2. ปุ๋ยฟอสเฟตที่ใช้ในความเข้มข้นต่ำ หากใช้ความเข้มข้นสูงใบจะไหม้ ความเข้มข้นที่พอจะใช้ได้นั้น ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพืชตารางที่ 2 อัตราการดูดซับธาตุอาหารพืชที่พ่นทางใบ

โพแทสเซียม
ปุ๋ยโพแทสเซียมอาจจะใช้ทางใบได้ในความเข้มข้นค่อนข้างสูง เกลือที่เหมาะสมสำหรับเป็นปุ๋ยทางใบ ได้แก่ โพแทสเซียมไนเตรท(KNO3) หรือ โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4)


ไนโตรเจน
ตารางที่ 3 แสดงความเข้มข้นของสารละลายยูเรียที่พแต่ละชนิดทนได้


ตารางที่ 3 อัตราของยูเรียที่พืชทนได้ (น้ำหนักของยูเรียเป็นกิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร) %


Content ©