-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 205 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

สารสมุนไพร
 
สารสกัดจากเมล็ดมันแกวกำจัดศัตรูพืช

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ "ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกว" สามารถกำจัดหนอนกระทู้ในผัก หนอนใยผักและแมลงอื่นๆ ได้กว่า 90% ระบุไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อม   ช่วยลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุมาลัย   ศรีกำไลทอง   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา วว. กล่าวชี้แจงว่า แมลงศัตรูพืชนับเป็นปัญหาสำคัญต่อการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนั้น จำเป็นต้องพึ่งวัตถุมีพิษทางการเกษตร อันได้แก่ ยาฆ่าแมลง ที่มีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งการใช้สารดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เป็นพิษต่อคนและสัตว์ ทำให้เกิดการดื้อยาของแมลง และยังทำลายแมลงที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศวิทยา ก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว


วว. โดย ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย จึงได้ทำการศึกษา " วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืช / สมุนไพร และทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อแมลงศัตรูพืช"  ขึ้น เพื่อนำสารสกัดธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชมาใช้ทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช


"ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าสารปราบศัตรูพืชมากกว่าร้อยชนิด ทั้งในลักษณะเดี่ยวๆหรือสูตรผสมเป็นปริมาณประมาณ 20,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี  สารเหล่านี้อาจเป็นสารเคมีชนิดใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้โดยที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเป็นพิษ จึงอาจก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณประโยชน์ ปัจจุบันจึงมีการเสาะหาสารเคมีจากธรรมชาติ เช่น พืช มาใช้แทนสารสังเคราะห์ เนื่องจากมีข้อดีที่สามารถสลายตัวเองตามกระบวนการชีวภาพในสิ่งแวดล้อมและกลายเป็นสารไม่มีพิษ จึงไม่มีพิษตกค้างหรือพิษสะสมเหมือนกับสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ความสำเร็จของ วว. ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ ในการช่วยลดการใช้สารเคมีซึ่งมีราคาสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกวนับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจของเกษตรกรในการช่วยเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา วว. กล่าว


ดร.สุริยา   สาสนรักกิจ   ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า   วว. ได้ทำการศึกษาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์และการทดสอบประสิทธิภาพของสารต่อแมลงศัตรูพืชของพืช 4 ชนิด คือ หนอนตายหยาก ข่าลิง เมล็ดมันแกว และหางไหล พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว  

โดยวิธีการสกัดแบบลำดับส่วนด้วยตัวทำละลายที่มีความแรงของขั้วแตกต่างกัน 3 ชนิด คือ เฮกเซน. เมทานอล. และน้ำ.  พบว่า สารสกัดจากเมล็ดมันแกว ซึ่งมีสาร rotenone และ saponins ที่มีสารออกฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง ที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม  และส่งผลต่ออัตราการตายของหนอนกระทู้ผักสูงที่สุด กล่าวคือ ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1% ขึ้นไปจะส่งผลต่ออัตราการตายของหนอนกระทู้ในผักมากกว่า 90%


"วว. ได้นำผลิตภัณฑ์ไปทำการทดสอบในระดับเรือนทดลองและระดับภาคสนามแปลงปลูกผักกาดขาปลีและผักคะน้า พบว่าอัตราที่เหมาะสมในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดแมลง ควรใช้ความเข้มข้น 0.25-1% ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกว ผลงานวิจัยของ วว. นี้ สามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 8 สัปดาห์ ด้วยการเก็บในขวดสีชา หรือไม่ให้โดนแสงแดด และเก็บที่อุณหภูมิห้อง โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังมีปริมาณสารออกฤทธิ์คงเดิมซึ่งการดำเนินโครงการในขณะนี้ วว. ได้พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบกระบวนการผลิตสารสกัดจากเมล็ดมันแกว  เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตสารอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร " ดร.สุริยากล่าว


ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ นักวิชาการ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. กล่าวถึงการทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกวว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปใช้ในรูปสารละลายและพ่นฝอยสู่พืช อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้  วว.จึงทำการทดสอบตามมาตรการทดสอบของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยใช้สัตว์ทดลองในการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน ทั้งการกินและการซึมผ่านผิวหนัง โดยทำการเจือจางผลิตภัณฑ์ 100 เท่าตามวิธีการที่นำไปใช้จริง ปรากฎว่าตรวจไม่พบอาการผิดปกติใดๆ และความผิดปกติของอวัยวะภายในต่างๆ   นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังเมื่อทดสอบในกระต่าย ทั้งนี้ วว.จะดำเนินการทดสอบเพิ่มเติม เพื่อศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อสารพันธุกรรมหรือ DNA และการทดสอบพิษตกค้างต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย วว.
เลขที่ 35 หมู่ 3   เทคโนโธานี   ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120 โทรศัพท์ 0 2577 9000   โทรสาร   0 2577 9009   ในวันเวลาราชการ

--จบ--

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-09 (2654 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©