-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 91 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

อินทรีย์ชีวภาพ
เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อัตโนมัติ สมรรถนะเต็มเปี่ยม
เครื่องแรก เครื่องเดียวในโลก

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาสิ้นเปลืองค่าแรงงานมากโดยเฉพาะในขั้นตอนการผสมปุ๋ยและขั้นตอนการกลับปุ๋ย

  

         ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยยึดอาชีพเกษตรกรรม  ปุ๋ยจึงมีความจำเป็นสำหรับการปลูกพืช  ปุ๋ยที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันคือ  ปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งสามารถผลิตใช้เอง  ราคาไม่แพง อีกทั้งยังทำให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น สามารถผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ  แต่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ก็จะต้องนำเอาวัตถุดิบมาผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางชีวภาพเสียก่อน มีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้  ยกตัวอย่างการนำเศษพืชเศษปลาที่มีในท้องถิ่นไปใส่ในดินสามารถทำให้ดินร่วน    


         ในปัจจุบันมีการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นจำนวนมาก  ในโรงงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาสิ้นเปลืองค่าแรงงานมากโดยเฉพาะในขั้นตอนการผสมปุ๋ยและขั้นตอนการกลับปุ๋ย ประกอบกับในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบที่ใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายนั้น จะมีมีก๊าชแอมโมเนีย ก๊าชคาบอนไดออกไซด์ และความร้อนเกิดขึ้นขั้นตอนการกลับปุ๋ย  ทำให้เป็นอันตรายกับคนงาน   เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าแรงคนและมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ  


         ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  ได้ออกแบบและสร้าง  “เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติต้นแบบ”  ขึ้นโดยมีสมรรถนะการผลิตปุ๋ยอัตโนมัติได้ถึงครั้งละ  20-25  ตัน  หรือจำนวนตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้เวลาประมาณ  3  วัน  (จากเดิมที่ต้องใช้เวลาประมาณ  6-7  วัน)  ซึ่งใช้เวลาในการเดินเครื่องผสมปุ๋ยหรือกลับปุ๋ยประมาณ  20  นาทีต่อครั้ง โดยใช้คนงานคุมเพียง 1 คน จากเดิมต้องใช้เวลา 4  ชั่วโมงต่อครั้ง ใช้คนงานจำนวน  12  คน ช่วยประหยัดค่าแรงงานได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติยังสามารถหมุนผสมและเดินไป-กลับอัตโนมัติหรือควบคุมเองได้อย่างถึง  โดยมีระบบควบคุมการฉีดน้ำและปรับอัตราไหลได้เอง  ภายในตัวเครื่องยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยจากก๊าชแอมโมเนีย  ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการย่อยสลาย  ที่สำคัญเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติใช้ไฟบ้านทำให้เสียค่าไฟฟ้าประมาณ120 บาท ต่อการผลิตปุ๋ย 20-25  ตัน  ซึ่งจากเดิมใช้แรงงานประมาณ 25,000 บาท ต่อการผลิตปุ๋ย 20-25  ตัน 


         “หนุ่ย”  นายปุณกัณฐ์  วรรณคำ  พนักงานของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็ม  เอ็ม  โอ  เครื่องมือเกษตร  เล่าว่า  หลังจากที่ทางอาจารย์เข้ามาออกแบบเครื่องผลิตปุ๋ยต้นแบบดังกล่าว  ลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน  จากแต่ก่อนที่โรงงานจะต้องมีคนงานประมาณ  12  คน  ตอนนี้ก็ลดแรงงานลง  ไม่ต้องเสี่ยงกับก๊าชแอมโมเนีย และความร้อน 50-60 องศาเซลเซียสที่เกิดระหว่างการกลับปุ๋ย  ส่งผลต่อสุขภาพ  ระหว่างที่ทำงานตนเองก็ไม่ต้องลงไปผสมและกลับปุ๋ยเอง  เพียงแค่ยืนควบคุมตัวเครื่อง  หรือถ้ามีงานอื่นก็สามารถไปทำงานนั่นได้  โดยตั้งระบบตั้งอัตโนมัติ  เครื่องจะสามารถผสมปุ๋ยและกลับไป-กลับเองได้           เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบที่อาจารย์ออกแบบเป็นเครื่องต้นแบบ  ที่ผลิตโดยคนไทยและไม่มีที่ไหนมาก่อนทั้งในและต่างประเทศ  ปัจจุบันอาจารย์ได้จดสิทธิบัตรแล้ว  ซึ่งต้นทุนในการสร้างเครื่องต้นแบบนี้ราคาประมาณ  500,000/เครื่อง  ในอนาคตอาจารย์จะออกแบบปรับขนาดให้สะดวกกับการใช้งาน  โดยอาจารย์ตั้งราคาการผลิตเครื่องไว้สำหรับผู้ที่สนใจเช่น  ความกว้าง  1.5  เมตร  ความยาวราง  10 เมตร ปรับความเร็วของการหมุนผสมไม่ได้  ปรับความเร็วการเดินขับเคลื่อนได้  ผลิตปุ๋ย  3  ตัน/ครั้ง  ราคา  200,000  บาท/เครื่อง  ถ้าปรับความเร็วการหมุนผสมได้  ปรับความเร็วการเดินขับเคลื่อนได้  ราคา  250,000  บาท/เครื่อง  ความกว้าง  2.5  เมตร  ความยาวราง  20  เมตร  ปรับความเร็วในการหมุนผสมไม่ได้  ปรับความเร็วการเดินขับเคลื่อนได้  ผลิตปุ๋ย  10  ตัน/ครั้ง  ราคา  300,000  บาท/เครื่อง  ถ้าปรับความเร็วการหมุนผสมได้  ปรับความเร็วการเดินขับเคลื่อนได้  ราคา  350,000  บาท  ความกว้าง  4  เมตร  ความยาวของราง  30  เมตร  ปรับความเร็วการผสมไม่ได้  ปรับความเร็วการเดินขับเคลื่อนได้  ผลิตปุ๋ย  20  ตัน/ครั้ง  ราคา  450,000  บาท  ถ้าปรับความเร็วการผสมได้  ปรับความเร็วการเดินขับเคลื่อนได้  ผลิตปุ๋ย  20  ตัน/ครั้ง  ราคา  500,000  บาท  เกษตรกรหรือว่าผู้ที่  

         สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  ผศ.ไพบูลย์  โทร.081-3537754  หรือ  E-mail  :  pailboon.y@en.rmutt.ac.th  และสามารถดูเครื่องผลิตปุ๋ยต้นแบบได้ที่  โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็ม  เอ็ม โอ  เครื่องมือเกษตร  ที่ตั้ง  5/2  ม.  5  ถ.อดิเรกสาร  ต.ผึ้งรวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000        

(ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวนี้ลงมือถือได้ทันทีพิมพ์  56000724  แล้วส่ง SMS มาที่ 4899899 หรือ 4264444 )การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาสิ้นเปลืองค่าแรงงานมากโดยเฉพาะในขั้นตอนการผสมปุ๋ยและขั้นตอนการกลับปุ๋ย


  
www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=91102140521 -
www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=91102140521 -

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (3822 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©