-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว

วิธีกำจัดข้าวปน            


         
ข้าวปน  คือ  ข้าวต่างสายพันธุ์   มีทั้งต่างสายพันธุ์โดยกำเนิดและต่างสายพันธุ์ที่เกิดจากการ
กลายพันธุ์ในแปลงปลูก  ไม่ว่าสายพันธุ์จะมีความเป็นมาอย่างไร  เมื่อปลูกไปแล้วผลผลิตที่ได้
คุณภาพ และราคาย่อมแตกต่างกัน  เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตข้าวทั้งหมดตรงตามสายพันธุ์อย่าง
แท้จริง   จึงจำเป็นต้องป้องกันและกำจัดข้าวปน ดังนี้....
                         
                
1.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ว่า มีมาตรการป้องกันข้าวปนอย่างไร เช่น 
ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ที่ใช้   การป้องกันกำจัดวัชพืช  การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  การปฏิบัติ
บำรุงต่อต้นข้าวทุกระยะตั้งแต่  ก่อนปลูก  ระหว่างปลูก   จนถึงหลังเก็บเกี่ยว  เมล็ดพันธุ์ที่ใช้
ปลูกติดต่อกันมาแล้ว 3 รุ่น   เมื่อนำมาปลูกเป็นรุ่นที่  4  มักจะกลายพันธุ์หรือได้คุณภาพไม่ตรง
กับสายพันธุ์เดิมที่ปลูกรุ่นแรกๆ                
       
2.คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่รูปทรงลักษณะ (ขนาด รูปทรง สี ฯลฯ)     ผิดเพี้ยนไปจากเมล็ดพันธุ์
ส่วนใหญ่ทิ้งไป                        

3.ตรวจลักษณะต้นกล้าในแปลงตกกล้าก่อนถอนกล้าไปดำ (ด้วยมือ) ในแปลงจริง

โดยพิจารณาถอนทิ้งต้นที่ขนาดและรูปทรง (โตกว่า/เล็กกว่า/อ้วน/ผอม)   ผิดปกติจากต้นกล้า
ส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัด              
          
ส่วนนาดำด้วยรถดำนาซึ่งต้องตกกล้าในกระบะ    อาจจะไม่สะดวกต่อการตรวจสอบขนาดและรูปทรง
ต้นกล้าก็ให้อนุโลมผ่านไปก่อน                

4.ปลังจากดำแล้วให้ตรวจสอบลักษณะต้นข้าวในแปลง ทุก20-30 วัน โดยพิจารณาลักษณะต่างๆ
ดังนี้                    


อัตราการเจริญเติบโต.....เร็ว/ช้า      
แตกกอ.............มาก/น้อย                      
ลำต้น..............อ้วน/ผอม...สูง/ต่ำ......ปล้องยาว/สั้น
ใบ................ยาว/สั้น....กว้าง/แคบ....สีเข้ม/จาง    
กาบใบ..............แน่น/หลวม 
ดอก...............ออกเร็ว/ช้า...ออกแล้วพุ่ง/ไม่พุ่ง....ตั้งตรง/ตั้งเอียง
รวง...............ความยาว/สั้น..เมล็ดดก/ไม่ดก......โค้งงอลงมาก/น้อย
เมล็ด..............ขนาดใหญ่/เล็ก..ยาว/สั้น...กลม/แบน...สีเข้ม/จาง
อายุ...............แก่ก่อน/หลัง....แก่พร้อมกัน/ไม่พร้อมกัน
                

การวิเคราะห์สาเหตุจากลักษณะทุกอย่างดังกล่าวหรืออื่นๆ ที่ปรากฏเด่นชัดให้ถูกต้องนั้น จะต้อง
พิจารณาลักษณะแปลงปลูกที่เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านการเพาะปลูก(ดิน-น้ำ-แสงแดด/อุณหภูมิ/ฤดู
กาล-สารอาหาร-สายพันธุ์-โรค) อย่างละเอียดประกอบด้วย เพราะบางครั้งลักษณะอาการของต้น
ข้าวที่ผิดเพี้ยนไปนั้นเกิดจากปัจจัยพื้นฐาน ไม่ใช่ลักษณะอาการของสายพันธุ์โดยแท้ เช่น  ที่ลุ่ม/ที่
ดอน   ร่มเงา/แสงแดด  ดินเก่า/ใหม่  ร้อน/หนาว/ฝน  สารเคมี   (ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่า
หญ้า) จากแปลงข้างเคียง  และอื่นๆ  ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวแต่ละระยะ
ระหว่างตรวจแปลง    

ถ้ามั่นใจว่าลักษณะของต้นข้าวบางต้นที่ต่างไปจากต้นอื่นส่วนใหญ่ทั้งแปลงนั้น เกิดจากลักษณะทาง
สายพันธุ์ไม่ใช่จากสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติบำรุงแน่  ก็ให้ถอนทิ้งต้นนั้นไป
                
5. ก่อนลงมือหว่านหรือดำเพื่อทำนารุ่นใหม่ด้วยสายพันธุ์ใหม่  ควรกำจัดตอซังของนาข้าวรุ่นก่อน
หน้าให้หมดสิ้น  เพื่อไม่ให้เกิดหน่อใหม่งอกขึ้นมาจากตอซัง  ซึ่งหน่อใหม่นี้จะโตจนเป็นต้นข้าวแล้ว
ให้ผลผลิตหรือเมล็ดข้าวที่ต่างจากสายพันธุ์ใหม่ 
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (2516 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©