-
++kasetloongkim.com++ Forums-viewtopic-* SPRINKLER-VENTURY คิดได้ไง .
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - * ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

* ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 11564

ตอบตอบ: 08/01/2024 1:28 pm    ชื่อกระทู้: * ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.
.
ปุ๋ย :
https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7124-2017-06-04-07-32-46


“ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยเคมี” เข้าใจสักนิดก่อนจะคิดใช้ หรือ เลิกใช้ :
https://mgronline.com/daily/detail/9610000092155


ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด :
https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=18&chap=8&page=t18-8-infodetail07.html


ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวทดแทนปุ๋ยเคมีด้วยต้นทุนเพียง 300 บาท/ไร่ :
https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4377&s=tblrice
41. แนะทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทดแทนปุ๋ยเคมีอย่างสมบูรณ์
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น แต่ด้วยการใช้ในปริมาณที่มากโดยขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ไม่เพียงแต่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นยังส่งผลให้อินทรีย์วัตถุหายไป จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชก็หายไปด้วย ทำให้ดินเสียดินเสื่อมโทรม เพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีและพัฒนาไปสู่การใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีเลย

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ชื่อ สารเร่งซูเปอร์ พด.
สูตรต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารที่อยู่ในดินมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใส่ในปริมาณที่มาก แต่ทราบหรือไม่ว่าปุ๋ยที่ใส่ลงไป 100% นั้น พืชสามารถดึงไปใช้ได้เพียง 60% ที่เหลืออีก 40% ก็ถูกตรึงอยู่ในดินพืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ก็เท่ากับว่าเกษตรกรลงทุนไปเต็ม ๆ แต่ได้ผลแค่ครึ่งเดียว ดังนั้น นวัตกรรมผลิต
ภัณฑ์ พด.จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งช่วยทำให้ธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินนั้นสามารถถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

โดยปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นหนึ่งในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พด.ที่สามารถสร้างโรงผลิตปุ๋ยและฮอร์โมนในดินได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 ประเภท ได้แก่


1. จุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยนให้เป็นรูปแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
2. จุลินทรีย์ที่เพิ่มการละลายของหินฟอสเฟต และช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชสามารถดูดมาใช้ประโยชน์ได้

3. จุลินทรีย์ที่ช่วยละลายและปลดปล่อยโพแทสเซียมที่ถูกตรึงไว้ให้มาใช้ประโยชน์ได้
4. ฮอร์โมนพืช ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญงอกของเมล็ด ส่งเสริมการเจริญของรากพืช ทำให้พืชสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น


จากการทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดหวาน และผักกะหล่ำปลี ปรากฏว่านอกจากจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไม่ต่ำกว่า 50% แล้ว ที่สำคัญยังสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 5-15%

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินยังได้พัฒนาต่อยอดผลสำเร็จของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 มาผสมผสานกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร พด. จนกระทั่งได้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพคุณภาพสูง ที่มีทั้งธาตุอาหาร จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ซึ่งสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี และมีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรใช้อยู่ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร พบว่าเมื่อนำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพคุณภาพสูงไปใช้ในสวนปาล์มและสวนทุเรียน พบว่าทำให้พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีมาก และเมื่อใช้กับยางพาราก็ทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตและให้น้ำยางเพิ่มขึ้นมาก ที่สำคัญปัจจุบันเกษตรกรบ้านแหลมดินไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอีกเลย

หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือหมอดินอาสาใกล้บ้าน พร้อมรับปัจจัยการผลิตสารเร่งซูเปอร์ พด. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ได้...ฟรี.


http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=345&contentID=146545
.


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kimzagass เมื่อ 10/01/2024 4:09 pm, แก้ไขทั้งหมด 9 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 11564

ตอบตอบ: 08/01/2024 2:43 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©