-
++kasetloongkim.com++
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - * หนังสือ "หัวใจเกษตรไท" 1,000 หน้า
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

* หนังสือ "หัวใจเกษตรไท" 1,000 หน้า

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 11579

ตอบตอบ: 24/05/2023 7:43 am    ชื่อกระทู้: * หนังสือ "หัวใจเกษตรไท" 1,000 หน้า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.
..

"นักปราชญ์” หมายถึง เป็นผู้มีปัญญารอบรู้ เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก สามารถจำไว้ได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นผู้รู้

"หัวใจนักปราชญ์” ประกอบด้วย "สุ จิ ปุ ลิ” คือ
สุ. ย่อมาจาก สุตะ คือ การฟัง
จิ. ย่อมาจาก จินตะ คือ การคิด
ปุ. ย่อมาจาก ปุจฉา คือ การถาม และ
ลิ. ย่อมาจาก ลิขิต คือ การเขียน

ทั้ง สุ. จิ. ปุ. ลิ. ต่างเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดผลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

ธรรมชาติในมนุษย์ :
ฟัง : ฟังจบ ลืม
อ่าน : จำได้มากกว่าฟัง
ทำ : จำ รู้ คิด มากและลึก กว่า ฟัง+อ่าน
พูด : ง่ายกว่าเขียน
เขียน : ยากที่สุด

ธรรมชาติ ไม่มีตัวเลข ไม่มีสูตรสำเร็จ แพ้-ชนะ กันที่ "โอกาส" .... จับหลัก "เกษตรานุสติ" ดีๆ
http://kasetloongkim.com
............................................................................................................

หนังสือ "หัวใจเกษตรไท" 1,000 หน้า

สารบัญ
หัวใจเกษตรไท ห้อง 1 “ปุ๋ย-จุลินทรีย์”
** ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 30%
** ในธรรมชาติไม่มีตัวเลข ไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มีคันเร่ง ไม่มีบล็อก
** ปัจจัยพื้นฐาน ดิน-น้ำ-แสงแดด/อุณหภูมิ/ฤดูกาล-สารอาหาร-สายพันธุ์-โรค ผิด พลาดปัจจัยเดียว หมายถึง ล้มเหลวทั้งหมด

** ดิน คือ ที่กินที่อยู่ของพืช ดินดีสำเร็จแล้วกว่าครึ่ง ดินเสียล้มเหลวแล้วกว่าครึ่ง
** จุลินทรีย์-ปุ๋ย คนละตัวกัน แต่อยู่ด้วยกัน
** ปุ๋ยถูก + ใช้ผิด = ไม่ได้ผล
** ปุ๋ยผิด + ใช้ถูก = ไม่ได้ผล
** ยุโรปทำเกษตร อินทรีย์-เคมี-ผสมผสาน
** อเมริกาทำนาข้าว ไม่เผาฟาง แต่ทำฟางเปล่าๆ ให้เป็นฟางซุปเปอร์

"ปุ๋ยน้ำทางใบ-สารสมุนไพร" ที่วางขายในท้องตลาด....
** มหาลัยไหน สอนวิธีทำ ........................... คำตอบ คือ ไม่มี
** คณะภาควิชาอะไร สอนวิธีทำ .................... คำตอบ คือ ไม่มี
** ระดับปริญญาตรี หรือโท หรือเอก สอนวิธีทำ ..... คำตอบ คือ ไม่มี

เกร็ดความรู้เรื่องปุ๋ย
(ชนิดของปุ๋ยทางใบ, ข้อดีของการใช้ปุ๋ยทางใบ, ข้อเสียของปุ๋ยทางใบ, คุณสมบัติที่ดีของปุ๋ยทางใบ, วัตถุประสงค์หลักในการให้ปุ๋ยทางใบ, ข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยทางใบ, การใช้ปุ๋ยทางดิน, การใช้ปุ๋ยทางใบ, ข้อดีและข้อจำกัด ปุ๋ยทางใบ)

เกร็ดความรู้เรื่องธาตุอาหารพืช
(ปุ๋ย/ฮอร์โมน ทางใบ VS ทางราก, ส่วนประกอบของกากน้ำตาล, เปรียบเทียบ ข้อดี/ข้อด้อย ระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี, ยิบซั่มธรรมชาติ)

สมการปุ๋ยอินทรีย์ (แห้ง)
แหล่งธาตุอาหารพืช และลักษณะพืชขาดสารอาหาร
อินทรีย์นำ เคมีเสริม V.S. เคมีนำ อินทรีย์เสริม
ปุ๋ยอินทรีย์ ไบโอ ซัมมิต (BIO SUMMIT)
ปุ๋ยอินทรีย์ ไบโอ โซลิด
ปุ๋ยอินทรีย์ ซุปเปอร์
ปุ๋ยอินทรีย์ พด.
ปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
ปุ๋ยคอก ซุปเปอร์

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
น้ำหมักชีวภาพ สูตรกล้อมแกล้ม
สมการปุ๋ยอินทรีย์ (น้ำ)
ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สูตรระเบิดเถิดเทิง
น้ำหมักชีวภาพ สูตรก้นครัว
น้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง สูตรฟาจีก้า
น้ำหมักชีวภาพ BMW
น้ำหมักชีวภาพ สูตรสำหรับไฮโดรโปรนิกส์
น้ำหมักชีวภาพสูตรมั่วซั่วซุปเปอร์
น้ำหมักชีวภาพกำจัดวัชพืช

ฮอร์โมนธรรมชาติ
ฮอร์โมนสมส่วน
ฮอร์โมนเขียว
ฮอร์โมนบำรุงราก
ฮอร์โมนเร่งรากกิ่งตอน
ฮอร์โมนจิ๊บเบอเรลลิน (ทำเอง)
ฮอร์โมนก้นครัว

จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
สมการจุลินทรีย์
บทบาทของจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
เกร็ดความรู้เรื่อง "จุลินทรีย์" เพื่อการเกษตร
จุลินทรีย์ธรรมชาติ
จุลินทรีย์ อีแอบ
จุลินทรีย์ อีแอบ ซุปเปอร์
จุลินทรีย์จาวปลวก
จุลินทรีย์หน่อกล้วย
จุลินทรีย์เปลือกถั่วลิสง
จุลินทรีย์ก้นครัว
จุลินทรีย์ฟังก์จัย
จุลินทรีย์ข้าวสุก
จุลินทรีย์นมสด
จุลินทรีย์นมเปรียง
จุลินทรีย์ย่อยสลายฟาง
ขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
ขยายเชื้อจุลินทรีย์
ขยายเชื้อเห็ดธรรมชาติ
ทำจุลินทรีย์ผง
วิธีเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ทดสอบจุลินทรีย์
ใช้งานจุลินทรีย์
จุลินทรีย์ ไอเอ็มโอ. (ประจำถิ่น)

ปุ๋ยเคมีทางใบ
ปุ๋ยน้ำทางใบ-ผักใบ (สูตรพร้อมใช้)
ปุ๋ยน้ำทางใบ-ผักใบ (สูตรเข้มข้น)
ปุ๋ยน้ำ-ผักกินดอกและผล (สูตรพร้อมใช้)
ปุ๋ยน้ำ-ผักกินดอกและผล (สูตรเข้มข้น )
ปุ๋ยน้ำ-กล้วยไม้ (สูตรพร้อมใช้)
ปุ๋ยน้ำ-กล้วยไม้ (สูตรเข้มข้น)
สูตรบำรุงต้น หัวเชื้อเข้มข้น (ไบโออิ)
สูตรบำรุงต้น หัวเชื้อเข้มข้น (ไบโอเฮิร์บ)
สูตรเปิดตาดอก หัวเชื้อเข้มข้น (ไทเป)
สูตรบำรุงดอก หน้าฝน
สูตรบำรุงดอกหน้าแล้ง
สูตรบำรุงผล (ยูเรก้า)
สูตรบำรุงผล (อเมริกาโน)
สูตรบำรุงต้น สร้างความสมบูรณสะสม (พร้อมใช้)
สูตรสารลมเบ่งนาข้าว (สูตรพร้อมใช้)
แคลเซียม โบรอน (สูตรเข้มข้น)
สูตรอาหารทางด่วน (สำหรับผลไม้)
สูตรสะสมอาหารเพื่อการออกดอก (สูตรเข้มข้น)
ปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์
สูตรสหประชาชาติ
น้ำตาลทางด่วน (สูตรพร้อมใช้)
น้ำตาลทางด่วน (สูตรเข้มข้น)
ฮิวมิก
เคล็ด (ไม่) ลับ ปุ๋ยเคมีน้ำทางใบ กับ เกษตรกรไทย
ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่าง ปุ๋ยทางใบ-ปุ๋ยทางราก
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตพืช
ความสำคัญของการปรับปรุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ดินเสื่อมโทรมและแนวทางการแก้ไข
ความสำคัญของการปรับปรุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ดินเสื่อมโทรมและแนวทางการแก้ไข

...........................................................

หัวใจเกษตรไท ห้อง 2 “ยา”

** ต้นทุนค่าสาร ป้องกัน/กำจัด ศัตรูพืช 30%

** ทั่วโลกมีพืช 2,400 ชนิด เป็นสารสมุนไพรกำจัดโรคพืชได้
** สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร คือ กลิ่น - รส - ฤทธิ์

** อเมริกา ซื้อลิขสิทธิ์ราติโนน ในหนอนตายหยาก
** เยอรมัน ซื้อลิขสิทธิ์อะแซดิแร็คติน ในสะเดา
** ฝรั่งเศส ซื้อลิขสิทธิ์แค็ปไซซิน ในพริก

** ศัตรูพืช ในพืชอ่อนแอ แพร่ระบาดรุนแรงกว่าในพืชสมบูรณ์แข็งแรง
** ไม่มีพืชใดในโลก ที่ไม่มีศัตรูพืชประจำเผ่าพันธุ์
** ไม่มีสารเคมีในโลก ไม่มีสารสมุนไพรใดในโลก ทำให้ส่วนของพืชที่ถูกทำลายไปแล้ว ฟื้นคืนดีอย่างเดิมได้ เสียแล้วเสียเลย มาตรการที่ดีที่สุด คือ “กันก่อนแก้”

** พิษสารเคมี .... คนใช้รับ 10 เท่า - คนกินรับ 1 เท่า

สารพัดสูตร
ปัจจัยพื้นฐาน เสริม/ต้าน ศัตรูพืช
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

นวตกรรมการเกษตร
สปริงเกอร์
กับดักแมลง
สมการสารสมุนไพร
ศัตรูพืช คือ ใคร ?
ศาสตร์และศิลป์ สารเคมี V.S. สารสมุนไพร

รอบรู้เรื่องแมลง
รอบรู้เรื่องหนอน
รอบรู้เรื่องโรค
ปฏิทิน ลด-ละ-เลิก สารเคมี
บัญญัติ 10 ประการ สมุนไพร
บัญญัติ 10 ประการ สารเคมี
หลักการทำ-หลักการใช้ สารสมุนไพร
สมุนไพร ป้องกัน/กำจัด ศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช กับ สมุนไพร
111 สูตรสารสมุนไพร
สารสมุนไพร สูตรกำจัดหอยเชอรี่
พืชสมุนไพรที่นำมาผลิตสารสกัดธรรมชาติจากพืช
พืชสมุนไพรไล่แมลงสำหรับเกษตรอินทรีย์
20 วิธีไล่แมลงแบบธรรมชาติ
10 ผักสวนครัว กำจัดแมลงตายเรียบ :
พืชสมุนไพรไล่แมลง แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (ตอนที่ 2)
น้ำต้มสมุนไพร กำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุน ที่ ชัยนาท
สมุนไพรกำจัดวัชพืช

เล่าสู่ฟัง เรื่องยาฆ่าแมลง
งานวิจัยสารสะเดา
หมอกับเกษตรกร
แปลงผักคนบ้า ฝนตกรดน้ำ
หลอกเกษตรกรทั้งนั้นแหละ
มุ้งปลูกผัก โรคมาก
เซียนกล้วยไม้
ต้มแห้ว .... ตาย !
ร้อยมาลัยนิ้วกุด
พิษร้ายของดอกมะลิ
เตือน ระวังฟอร์มาลีน ในพวงมาลัย !
กลิ่นหอมมะลิ แฝงพิษร้าย
ผลกระทบจากสารเคมี ต่อสุขภาพของคนใช้
สารเคมี สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
สารเคมี คนใช้ตายก่อนคนกิน
วิธีลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้
น้ำต้มสมุนไพร กำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุน
หน่วยพิฆาตหนอน
ม้ง จ.ตาก ไม่กินผักตัวเอง
มุ้งปลูกผัก โรคมาก
ส้ม กับ บ.สารเคมี
สาบเสือ สมุนไพร 500 ชื่อ
อันตรายอาหารมียาฆ่าแมลงตกค้าง
ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตร
อียู’ จี้ตรวจพืชผัก ฯ
ปุ๋ย สารพิษ-สารเคมี-ยาฆ่าแมลง กับชีวิตเกษตรกร
ผลของการทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หลากหลายวิธี คือ :

----------------------------------------------------------------

หัวใจเกษตรไท ห้อง 3 “เทคโนโลยี”

** ขาดทุนเพราะเทคโนโลยีผิด หรือปฏิเสธเทคโนโลยี 20%
** ซูเรียม พรีเมียม เกรด เอ. จัมโบ้ โกอินเตอร์ ขึ้นห้าง ออกนอกฤดู ปลอดสาร เคมี คนนิยม ไม่พอขาย จองล่วงหน้าข้ามปี
** เครื่องทุ่นแรง ประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื้องาน กว่า 100 เท่า

** นาข้าว 2รุ่น ล้างหนี้ 1ล้านแล้ว ยังเหลือ 2ล้าน
** ขายข้าว 1 แสน เหลือเงิน 40 บาท

** ชาวนาญี่ปุ่น ต้นทุน 23,000 ขายได้ 100,000
** ชาวนาไทย ต้นทุน 3,000 ขายได้ 100,000

เทคโนโลยีการเกษตร
เตรียมดิน เตรียมแปลง

ผักสวนครัว
ผักสวนครัวแบบ เกษตรอินทรีย์-เคมี
เคล็ด (ไม่) ลับบำรุง เฉพาะผักบางชนิด
สวนผักแบบ เกษตรอินทรีย์ 100%
การ ป้องกัน/กำจัด ศัตรูพืช
เครื่องหมาย “คิว”
เครื่องหมาย “จีเอพี”

พืชไร่
เตรียมดิน แบบ อินทรีย์-เคมี สำหรับพืชไร่โดยเฉพาะ
อ้อย
สำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน
ยางพารา
สับปะรด
ถั่วฯ - งา
ข้าวโพดฝักสด

นาข้าว
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องนาข้าว
สรุปสูตรปุ๋ยนาข้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล-นาข้าว
นาข้าว .... ขาดทุน-กำไร
นาข้าวสูตรเลยตามเลย
ชาวนามิติใหม่
หลากหลายวิธีไม่เผาฟาง
นาข้าว อินทรีย์-เคมี (คุณพนมฯ)
นาข้าว ไรซ์เบอร์รี่ ล้มตอซัง (คุณบังอรฯ)
นาข้าว กล้าต้นเดียว
กลุ่มชาวนา บางบาล อยุธยา เยือน RKK .

เล่าสู่ฟัง
(1) 2 รุ่น ล้างหนี้ 1 ล้านแล้ว ยังเหลือ 2 ล้าน
(2) 100 ไร่ ใส่ N+P 3 แสน ได้ 70 ถัง
(3) ขายข้าว 1 แสน เหลือเงิน 40 บาท
นาข้าวแบบอินทรีย์เกาะขอบ (คุณสมศักดิ์)
ปลูกข้าวทำพันธุ์
นาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
นาข้าวแบบประณีต
นาข้าว แบบล้มตอซัง
นาข้าว แบบไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมี
ต้นข้าวกับปุ๋ยสูตรมองซ้ายมองขวา
พันธุ์ข้าวไทย
เกษตรฯ หนุนปลูกข้าวญี่ปุ่น
หนุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น เผย เพิ่มรายได้ 2 เท่า
ไอศกรีมข้าวกล้องงอก

ไม้ผลยอดนิยม
กระท้อน
แก้วมังกร
กล้วย [กล้วยหอม. กล้วยน้ำว้า. กล้วยไข่. กล้วยเล็บมือนาง.
กล้วยน้ำว้า
กล้วยไข่
กล้วยหอม
กล้วยเล็บมือนาง
ขนุน
แคนตาลูป
เงาะ
ชมพู่
แตงโม
ทุเรียน
น้อยหน่า
ฝรั่ง
พุทรา
มะขามเทศ
มะขามเปรี้ยว
มะขามหวาน
มะนาว
มะยง-มะปราง
มะม่วง
มะละกอ
มะพร้าว
มังคุด
ละมุด
ลางสาด-ลองกอง
ลำไย
ลิ้นจี่
สละ
ส้ม
ส้มเขียวหวาน
ส้มเช้ง
ส้มโชกุน
ส้มโอ
ส้มแก้ว
องุ่น
แนวสอน สไตล์ไร่กล้อมแกล้ม
C - N RATIO คืออะไร ? .... สำคัญไฉน ?
เรียนรู้ “ซีเอ็น เรโช”
ซี/เอ็น เรโช....นอกกรอบ–นอกฤดู
มุมมองนักศึกษาต่อภาคเกษตรกรรมไทย

เครื่องทุ่นแรง
เครื่องใส่ปุ๋ยรถไถเดินตาม
รถไถ เดินตาม/นั่งตาม
รถดำนา เดินตาม
รถดำนาเล็ก นั่งขับ
เครื่องหยอดข้าว เดินตาม
เครื่องหยอดข้าวโพด รถไถเดินตาม
รถฉีดพ่น เดินตาม
เครื่องบดย่อยเศษพืช
เครื่องปั่นโมลิเน็กซ์ยักษ์

สปริงเกอร์
หลักการและเหตุผล
วางท่อแบบ แรงดัน-แรงอัด
กะเหรี่ยงลอยฟ้า
กะเหรี่ยงหน้ามืด
กะเหรี่ยงหน้าง้ำ
กะเหรี่ยงคอยาว
กะเหรี่ยงเจ้าพระยา
โอเวอร์เฮด
หม้อปุ๋ยหน้าโซน
จุดตรวจ ปุ๋ย/ยา วิ่งไปทางท่อ
ถังปุ๋ยที่ปั๊ม
REUSE
สระน้ำ
หม้อปุ๋ยหน้าโซน รุ่นพิพิธภัณฑ์

--------------------------------------------------------------

หัวใจเกษตรไท ห้อง 4 “โอกาส”

** ขาดทุนเพราะเสียโอกาส 20%

** คนเรา แพ้-ชนะ กันที่โอกาส
** เกษตรแจ๊คพ็อต มะลิ ลิตรละ 3,500 กุหลาบ ดอกละ 1,500 ผักชี กก.ละ 200
** เกษตรแจ๊คพ็อต ไม่ใช่ดวง แต่เป็นผลจากการวางแผนล่วงหน้า

** ทำอย่างเดิม แย่ยิ่งกว่าเดิม
** รวมกลุ่มไม่ได้ ทำคนเดียว แต่ต้อง คิดเป็น-ทำเป็น-ขายเป็น
** ที่น้อย ทำน้อยแต่ได้มาก เพราะ การตลาดนำการผลิต

** ทำขาย ขายแล้วขาดทุน รุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ยังทำ ไม่รู้จักโตซะที (นายกฯ)

คน แพ้-ชนะ กันที่โอกาส
วางปืน จับจอบ
กำเนิด RKK

เกษตรแจ๊คพ็อต
มะลิหน้าหนาว
กุหลาบวาเลนไทน์
มะนาวหน้าแล้ง
กล้วยหอมแจ๊คพ็อต
แก้วมังกรตรุษจีน
ส้มเขียวหวานแจ็คพ็อต
กระท้อนล่าฤดู
ผักชีหน้าฝน
บัวเข้าพรรษา
ชะอมหน้าแล้ง
ทุเรียนนอกฤดู
มะม่วงนอกฤดู
เงาะนอกฤดู
ลำไยนอกฤดู
แตงโมหน้าฝน
พืชผักบนคันนา
เกษตร ทำน้อยได้มาก-ทำมากได้น้อย

เกษตรต่างแดน
แนวคิดเกษตรธรรมชาติ ฮาน คิว โซ
แนวคิดเกษตรธรรมชาติ คิวเซ
การทำเกษตรธรรมชาติ มาซาโอะ ฟูกูโอกะ
เกษตรเกษตรอิสราเอล
เกษตรเกาหลี
เกษตรสิงค์โปร์
เกษตรมาเลเซีย
เกษตรออสเตรเลีย
เกษตรเยอรมัน
เกษตรอเมริกา
เกษตรญี่ปุ่น
เกษตรไต้หวัน
เกษตรอินเดีย
เกษตรจีน
เกษตร เออีซี

สายตรง
ที่ 10 ไร่รวย
ที่ 50 ไร่รวย
คบเด็กทำนา
สู้ภัยแล้ง 1
สู้ภัยแล้ง 2
เจาะบาดาลส่วนตัว
หนี้ไร่ละหมื่น 10ไร่10หมื่น
มะนาวลูกละ 50 ตังค์ มีกำไร
บำรุงทุเรียนตามใจทุเรียน
ผักอินทรีย์แท้ๆ
บำรุงดินได้เงิน
ยกร่องน้ำหล่อ เสียเนื้อที่
มะนาววงปูน เสียมากกว่าได้
ดาวเรืองจัมบ้า
สมช. เยือน RKK
ฟักทอง
มะม่วงระยะชิด รายได้น้อย.... “?”
มะพร้าวน้ำหอม
นาข้าวสูตร 4+4+4
แจ๊คพ็อต V.S. ผสมผสาน
เลิกส้ม ลงปาล์มน้ำมัน
ปลูกข้าวในกระถาง
มะละกอฮอลแลนด์
พืชแซมยาง
ผักอินทรีย์ ตามออร์เดอร์
พริกไทย
ข้าวโพดสีม่วง
ถั่วแระญี่ปุ่น
หน่อไม้ฝรั่ง พันธะสัญญา
กุยช่าย
พริกแอ๊ปเปิ้ล
สตรอเบอรี่
สับปะรดกินสด
ไผ่ ไผ่ และไผ่
ผักหวานป่า
พืชใช้น้ำน้อย
ผักบุ้งจีน
องุ่นไร้เมล็ด
หอมแบ่ง
เกษตรอินทรีย์ ช้า
เกษตรแปลงเล็กในแปลงเล็ก

-------------------------------------------------------

ส่วนลึกของใจ

นับแต่ 2537 ชีวิตบนเส้นทางเกษตรเริ่มขึ้น กระทั่งถึงปัจจุบัน หากแบ่งห้วงเวลาเป็น 3 ช่วง พอจำแนกได้

*** ช่วงแรก 3 ปีแรก ปักหลักอยู่กองร้อย อ่านอ่านและอ่าน แล้วพบกับคำถาม เกษตรคืออะไร ? กระทั่งได้คำตอบ

*** ช่วงที่สอง 10 ปีแรก เป็นสีสันสัญจร ตระเวนไปทั่วราชอาณาจักร เหนือสุดที่เชียงดาว-เชียงใหม่ ไต้สุดที่กรุยบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ อิสานที่สว่างแดนดิน-อุดรธานี ที่สิรินธร-อุบลราชธานี ตะวันออกที่เมืองตราด และตะวันตกที่ด่านมะขามเตี้ย-กาญจนบุรี ด้วยการ พูดพูดพูด และสอนสอนสอน สไตล์ คิม ดอกสะเดา

*** ช่วงที่สาม 10 ปีหลัง ยุติงานสัญจรเป็นปักหลักอยู่ที่ RKK แล้วปรับการ พูดพูดพูดและสอนสอนสอน แบบ TALK SHOW สู่แนวใหม่เป็น พูดพูดพูด สอนสอนสอน และทำทำทำ ทำให้ดู ให้ลองทำกับมือ สไตล์ LEARNING BY DOING

เป้าหมายที่ต้องการ คือ ทำเป็น ทำได้ ทำใช้ ทำขาย ทำแจก และสุดท้าย เททิ้ง
ทั้งสองช่วงชีวิตการสอน คงได้ผลบ้าง แต่ไม่รู้ เพราะไม่มีใครแจ้งกลับ

ไม่ต้องทั้งหมด ครึ่งหนึ่งก็ไม่ต้อง เศษหนึ่งส่วนสี่ ก็พอ (พระราชดำรัสฯ)
แต่ที่นี่ ใจจริงขอเพียงเศษหนึ่งส่วนพัน แห่งพระราชดำรัสก็พอ .... ว่ามั้ย

งานนี้ไม่เลิก เมื่อสไตล์เดิมได้ผลแค่นั้น จึงต้องเพิ่มงาน “เขียน” ขึ้นมาอีก จากข้อมูลช่วง 10 ปีแรกที่ “พูดกับเขียน” ในวารสารเกษตรใหม่ เอามา เสริม/เติม/เพิ่ม/บวก กับที่ “พูด-เขียน” ในเน็ตของช่วง 10 ปีหลัง แล้ว GROOPING & REWRITE ออกมาเป็น หัวใจเกษตรไท....สไตล์ คิม ซา กัสส์ นี้นี่แล....

คิม ซา กัสส์
(081) 913-4986

------------------------------

لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
٩٩
٣ تعليقات
مشاركة واحدة
مشاركة


https://www.facebook.com
.


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kimzagass เมื่อ 07/01/2024 8:31 am, แก้ไขทั้งหมด 3 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
minimint
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 07/09/2023
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 07/09/2023 6:48 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.
.
ยังมีหนังสือ หัวใจเกษตรไทย 1,000 หน้า ให้สั่งซื้ออยู่ไหมคะลุงคิม ....

ขอบคุณค่ะ

..........................................................................................................................


ตอบ :

เมิ้ด อ้อด ล่อด....อีหลี คั่กๆ


KIM ZA GASS.......................................................................................................................เล่าสู่กันฟัง....

* หนังสือเล่มนี้ยอดพิมพ์ทั้งสิ้น 1,000 เล่ม
* ต้นทุน (สุทธิ) เล่มละ 380 (สามร้อยแปดสิบ) ถ้วน
* รวมจ่ายต้นทุน 380,000
* ขาย (ปลีก ส่ง) เล่มละ 1,000 รวมเป็นเงินขายได้ 1,000 x 1,000 = 1,000,000 เน็ตๆ
* ขายหมดเกลี้ยง (เกลี้ยง เกลี้ยง เกลี้ยง) ใน 3 เดือนสมช.ที่พลาดโอกาสนี้ ..... วันนี้ไปที่ ....

* หอสมุด จ.กาญจนบุรี .....
* สนง.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี....

*** ต้องการเรื่องไหน ขอถ่ายเอกสารเฉพาะเรื่อง (น่าจะ) ได้

..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 11579

ตอบตอบ: 21/12/2023 8:00 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©