-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 662 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

ปุ๋ยเคมี
หน้า: 2/2
การใช้ปุ๋ยทางใบ


ปุ๋ย หมายถึง วัสดุ หรือสารที่ใส่ลงไปในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปุ๋ยทางใบได้เริ่มมีการพัฒนาสู่เกษตรกรมาเรื่อยๆ ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยทางใบแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกผักและผลไม้ ความจำเป็นต่อการใช้ปุ๋ยทางใบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นครั้งคราว เป็นการเสริมการใช้ปุ๋ยทางดิน


หลักเกณฑ์การพิจารณา ในการใช้ปุ๋ยทางใบ
1. เมื่อสภาพดินมีปัญหา เช่น ดินเป็นกรดจัดมีความเป็นด่างสูง ดินมีสภาพของน้ำเค็มที่ท่วมมาถึงในบางเวลา เมื่อใช้ปุ๋ยทางดินเกิดปัญหาการตรึงธาตุอาหาร ทำให้ได้ประโยชน์จากปุ๋ยไม่เต็มที่
 
2. การใช้ปุ๋ยทางดิน มักมีผลต่อการตกค้างทำให้เสียโอกาสบางอย่างไป เช่น ในระยะการออกดอกให้ผล หากมีปุ๋ยไนโตรเจนตกค้างสูงพืชจะแตกใบอ่อนแทน
 
3. บางช่วงพืชอยู่ในวิกฤตขาดธาตุอาหาร พืชแสดงอาการขาดให้เห็น การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ไขอาการขาดของธาตุอาหารได้
 
4. ในบางกรณีเมื่อระบบรากพืชถูกทำลาย อาจเนื่องจากโรคแมลง ไส้เดือนฝอย หรือความชื้นในดิน ทำให้การใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารพืชในดินมีข้อจำกัด
 
5. ธาตุอาหารเสริม หรือจุลธาตุนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว หากใส่ทางดินจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและพืชต้องการธาตุอาหารดังกล่าวในปริมาณไม่มาก จึงนิยมพ่นทางใบ
 
6. พืชบางชนิดตอบสนองกับปุ๋ยทางใบไม่เท่าเทียมกัน พืชใบเลี้ยงคู่ หรือพืชใบกว้างจะดูดปุ๋ยเข้าทางใบได้ดีกว่า และมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดียวหรือใบแคบ เพราะมีพื้นที่ใบมากกว่า


ข้อควรปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยทางใบ
1. การใช้ปุ๋ยทางใบต้องฉีดพ่นบ่อย ยิ่งละเอียดมากเท่าใด จะมีโอกาสเข้าสู่ต้นพืชได้ดีมากขึ้นควรผสมสารเสริมประสิทธิภาพ หรือสารเปียกใบ สารจับใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดเกาะปุ๋ยที่ใบพืชมากยิ่งขึ้น
 
2. น้ำที่นำมาใช้เป็นตัวละลายปุ๋ย ต้องสะอาดพอควรไม่ควรมีตะกอน สภาพน้ำเป็นกลางหรือกรดอ่อน และต้องเป็นปุ๋ยละลายน้ำได้ดี

3. อัตราส่วนในการผสมของปริมาณปุ๋ยและน้ำต้องไม่เข้มข้นจนเกินไป อาจจำเป็นต้องทดลองหาอัตราความเข็มข้นที่พอเหมาะในแต่ละพืชและหากอากาศร้อน หรือฤดูแล้งควรใช้ปุ๋ยในอัตราต่ำกว่าปกติ

4. เวลาการฉีดพ่นควรฉีดพ่นในเวลาเย็น เนื่องจากฉีดพ่นในเวลาเช้า แสงแดดจะทำให้น้ำหรือสารละลายระเหยเร็วกว่าปกติ


รูปของปุ๋ยทางใบแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ
1. ปุ๋ยเกล็ด เป็นเกล็ดของแข็งที่ละลายน้ำได้ง่าย
2. ปุ๋ยน้ำ เป็นสารละลายของปุ๋ยที่เข้มข้น

นารี สุทธปรีดา. การใช้ปุ๋ยทางใบ. สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด. 29 ( ตุลาคม 2541 ) : 40-41.


http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-4116.htmlหน้าก่อน หน้าก่อน (1/2)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-08-25 (7782 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©