-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 639 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

สารสมุนไพร
                  แมลงศัตรูพืช กับ สมุนไพร

แมลงกินนูน..... ว่านน้ำ พริกไทย หนอนตายหยาก หางไหล มะเขือเทศ พริกสด
แมลงนูนหลวง... ว่านน้ำ   น้อยหน่า  พริกสด   สาบเสือ  หนอนตายหยาก  หางไหล
แมลงสิง....... สะเดา   บอระเพ็ด   มะกรูด   พริกสด   น้อยหน่า   ทุเรียนเทศ

แมลงคำหนาน... น้อยหน่า   พริกสด   สาบเสือ   มะกรูด   พริกสด   ทุเรียนเทศ
แมลงบ่วง...... สะเดา  บอระเพ็ด  สาบเสือ   ดาวเรือง   น้อยหน่า  ทุเรียนเทศ
แมลงหล่า...... สะเดา  หางไหล  หนอนตายหยาก บอระเพ็ด  สาบเสือ ดาวเรือง

แมลงแกง...... สะเดา   น้อยหน่า   หนอนตายหยาก   หางไหล   พริกสด
แมงค่อมทอง.... สาบเสือ   มะกรูด   พริกสด   น้อยหน่า   ดาวเรือง   ยี่โถ
แมลงหวี่ขาว..... สาบเสือ  ดาวเรือง กระเทียม  น้อยหน่า  ยาสูบ  พริกสด  สะเดา

แมลงชีปะขาว.... สาบเสือ ดาวเรือง มะระ  น้อยหน่า  มะกรูด  ข่า  พริกสด
แมลงกะเจ๊า...... สาบเสือ ยาฉุน  ยาสูบ น้อยหน่า ข่า พริกสด บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร
แมลงวันทอง..... ว่านน้ำ   หางไหล   สะเดา   ยาสูบ

แมลงวันแดง...... ว่านน้ำ   หางไหล  สะเดา   ยาสูบ
หนอนกินใบฝ้าย..... สะเดา   ยาสูบ   หางไหล   หนอนตายหยาก   กลอย
หนอนกระทู้อาฟริกัน... สะเดา   ยาสูบ   หางไหล   หนอนตายหยาก   กลอย
หนอนเจาะต้นลายจุด... น้อยหน่า ดาวเรือง หนอนตายหยาก หางไหล กลอย  กระเทียม

หนอนเจาะต้นสีชมพู.... น้อยหน่า สะเดา ยาสูบ หนอนตายหยาก  หางไหล  กระเทียม
หนอนเจาะผล........ น้อยหน่า สะเดา กระเทียม  ขอบชะนาง  มะลินรก  กลอย
หนอนเจาะยอด....... หนอนตายหยาก   สะเดา   กลอย   ยาสูบ   ส้มเช้า

หนอนเจาะขั้ว........ หนอนตายหยาก สะเดา หางไหล กลอย ส้มเช้า ยาสูบ ยี่โถ
หนอนคืบละหุ่ง........ สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก ว่านน้ำ ยาสูบ กลอย น้อยหน่า
หนอนคืบกะหล่ำ....... สะเดา หางไหล ยาสูบ หนอนตายหยาก กลอย น้อยหน่า กระเทียม

หนอนผีเสื้อกะโหลก..... สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก ยาสูบ กลอย มันแกว กระเทียม
หนอนกระทู้ดำ........ สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก ยาสูบ กลอย มันแกว กระเทียม
หนอนกระทู้กล้า....... สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก กลอย มันแกว ยาสูบ  น้อยหน่า

หนอนคืบใบฝ้าย....... สะเดา หางไหล ขอบชะนาง หนอนตายหยาก กลอย มันแกว
หนอนห่อใบงา........ สะเดา หางไหล กลอย ขอบชะนาง หนอนตายหยาก มันแกว
หนอนห่อใบข้าว....... สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก กลอย ยาสูบ มันแกว น้อยหน่า

หนอนชอนใบถั่ว....... สบู่ต้น กลอย บอระเพ็ด ตะไคร้หอม มันแกว ฟ้าทะลายโจร
หนอนชอนใบมันเทศ.... สบู่ต้น กลอย บอระเพ็ด  ขอบชะนาง แสมสาร ยาสูบ มะระ
หนอนชอนใบหอม...... สบู่ต้น กลอย บอระเพ็ด ยาสูบ มะระ ดาวเรือง ยี่โถ

หนอนกอลายเล็ก....... กลอย สะเดา เลี่ยน หนอนตายหยาก มันแกว ยาสูบ ขอบชะนาง
หนอนกอแถบลาย...... กลอย สะเดา เลี่ยน หนอนตายหยาก มันแกว ยาสูบ ขอบชะนาง
หนอนกอสีชมพู........ กลอย  สะเดา  เลี่ยน  หนอนตายหยาก  มันแกว  ยาสูบ

หนอนกอสีขาว........ กลอย  สะเดา   เลี่ยน  หนอนตายหยาก  มันแกว  ยาสูบ
หนอนบุ้งกินใบ........ กลอย สาบเสือ ยาสูบ สะเดา หนอนตายหยาก หางไหล น้อยหน่า
หนอนกินใต้เปลือก...... กลอย.สาบเสือ.ยาสูบ.สะเดา.หางไหล.หนอนตายหยาก.น้อยหน่า

หนอนเจาะถั่วฝักยาว     กลอย สาบเสือ ยาสูบ สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก น้อยหน่า
หนอนสะไปนี........ สะเดา สาบเสือ หนอนตายหยาก หางไหล กลอย มะลินรก ขอบชะนาง
หนอนม้วนใบ          สะเดา สาบเสือ หนอนตายหยาก หางไหล กลอย น้อยหน่า ยี่โถ

หนอนเจาะสมอฝ้าย      สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก กลอย มะลินรก ขอบชะนาง
หนอนเจาะดอกยาสูบ.... สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก กลอย น้อยหน่า ส้มเช้า ยี่โถ
หนอนเจาะยอดยาสูบ     สะเดา.หางไหล.หนอนตายหยาก.กลอย.น้อยหน่า.ขอบชะนาง

หนอนเจาะกะหล่ำ       สะเดา.หางไหล.หนอนตายหยาก.กลอย.น้อยหน่า.ดาวเรือง.มะระ
หนอนเจาะดอกมะลิ..... สะเดา.หางไหล.หนอนตายหยาก.ยาสูบ.กลอย.น้อยหน่า.มะระ
หนอนแดงพุทรา       ตะไคร้หอม.สาบเสือ.แมงลักคา.คูน.กลอย.น้อยหน่า.ยาสูบ.มะกรูด

หนอนเจาะฝักนุ่น       สาบเสือกลอย.ยาสูบ.หนอนตายหยาก.หางไหล.ดาวเรือง.บอระเพ็ด
หนอนกระทู้คอรวง...... สาบเสือ.หางไหล.หนอนตายหยาก.กลอย.ยาสูบ.ตะไคร้หอม
หนอนเจาะเถามันเทศ    สาบเสือ.หางไหล.หนอนตายหยาก.กลอย.ยาสูบ.มะกรูด.บอระเพ็ด

หนอนเจาะข้าวโพด      หางไหล  หนอนตายหยาก  กลอย  ยาสูบ  บอระเพ็ด  ตะไคร้หอม
หนอนคืบกินใบ....... สะเดา  หางไหล  หนอนตายหยาก  กลอย  ยาสูบ  ตะไคร้หอม
หนอนเจาะหัว         สะเดา หางไหล ปะทัดจีน  หนอนตายหยาก กลอย ยาสูบ ดาวเรือง

หนอนชอนใบส้ม        สบู่ต้น หางไหล หนอนตายหยาก ยาสูบ ดาวเรือง มะระ  ยี่โถ
หนอนร่านกินใบ...... หางไหล.สะเดา.หนอนตายหยาก.ยาสูบ.กลอย.ตะไคร้หอม.น้อยหน่า
หนอนใยผัก         สะเดา ปะทัดจีน กลอย ยาสูบ น้อยหน่า หนอนตายหยาก หางไหล

หนอนหลอดหอม       สะเดา สาบเสือ กลอย ยาสูบ น้อยหน่า หนอนตายหยาก หางไหล
หนอนแมลงวัน        สบู่ต้น ว่านน้ำ มันแกว คูน แมงลักคา หางไหล กระเทียม ยาสูบตั๊กแตนปาทังก้า........ น้อยหน่า น้อยโหน่ง ยาสูบ มะระ มะเขือเทศ ดาวเรือง บอระเพ็ด
ตั๊กแตนโลกัสต้า         น้อยหน่า  น้อยโหน่ง  ยาสูบ  มะเขือเทศ  ดาวเรือง  บอระเพ็ด


ไส้เดือนฝอย          ดาวเรือง  รากหม่อน  มะรุม  สะเดา  สาบเสือ  เปลือกแค
มด ..............  หนอนตายหยาก  ยาสูบ  ยาฉุน  พริกสด  ดีปลี  พริกไทย
ปลวก               หนอนตายหยาก  ยาสูบ  ยาฉุน  พริกสด  พริกไทย

หอยทาก             ดีปลี  พริกไทย  พริกสด  บอระเพ็ด  ยาสูบ  ยาฉุน
กระรอก............. พริกสด  ดีปลี  พริกไทย  ยาสูบ  ยาฉุน  บอระเพ็ด
กระแต              พริกสด  ดีปลี  พริกไทย  ยาสูบ  ยาฉุน  บอระเพ็ด

หนู                 พริกสด  ดีปลี  พริกไทย  ยาสูบ  ยาฉุน  บอระเพ็ด
แคงเคอร์ ............น้ำ(ปูนกินหมาก)ใส    น้ำ(ปูนขาว)ใส
ไก่โต้ง              ปรับปรุงบำรุงดิน   ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม

พุ่มไม้กวาด .......... ยาสูบ  ยาฉุน  พริกสด  มะระ  น้อยหน่า  สาบเสือ
เสี้ยนดิน             สะเดา  มะระ  ยูคาลิปตัส  รากหม่อนด้วงกุหลาบ            ว่านน้ำ  สะเดา  หนอนตายหยาก  หางไหล  ดาวเรือง
ด้วงเต่าแตงดำ......... น้อยหน่า  สะเดา  มะเขือเทศ  หางไหล  หนอนตายหยาก
ด้วงเต่าแตงแดง         น้อยหน่า  สะเดา  มะเขือเทศ  หางไหล  หนอนตายหยาก

ด้วงถั่วเขียว            ว่านน้ำ น้อยหน่า สะเดา หางไหล สาบเสือ ดาวเรือง ยูคาลิปตัส
ด้วงขนสัตว์ .......... ว่านน้ำ  สะเดา  หางไหล  สาบเสือ  ยูคาลิปตัส  ดาวเรือง
ด้วงงวงกล้วย           ว่านน้ำ  พริกสด  ดาวเรือง  หนอนตายหยาก  หางไหล

ด้วงงวงมันเทศ         ว่านน้ำ พริกสด สะเดา สาบเสือ ดาวเรือง หนอนตายหยาก หางไหล
ด้วงงวงกัดใบ......... ว่านน้ำ  พริกสด  มะกรูด  สาบเสือ  ตะไคร้  บอระเพ็ด
ด้วงน้ำมัน             น้อยหน่า  สาบเสือ  ว่านน้ำ  มะระ  ดาวเรือง  มะกรูด

ด้วงหมัดกล้วย         ว่านน้ำ พริกสด พริกไทย มะเขือเทศ สาบเสือ หนอนตายหยาก
ด้วงแรดใหญ่......... ว่านน้ำ  หนอนตายหยาก  มะเขือเทศ  ดาวเรือง
ด้วงแรดเล็ก            ว่านน้ำ  หนอนตายหยาก  มะเขือเทศ  มะกรูด  ข่า  พริกสด

ด้วงหมัดสีน้ำเงิน         ว่านน้ำ  มะระ  น้อยหน่า  มะกรูด  มะเขือเทศ
ด้วงหมัดผักแถบลาย ...... ว่านน้ำ  สะเดา  มะระ  มะกรูด  มะเขือเทศ  ยาสูบ  ยาฉุน
ด้วงงวงมะพร้าว         ว่านน้ำ สาบเสือ หนอนตายหยาก หางไหล น้อยหน่า ทรายก่อสร้าง

ด้วงงวงอ้อย            สะเดา ว่านน้ำ บอระเพ็ด หนอนตายหยาก มะกรูด พริกสด
ด้วงงวงข้าว............ สะเดา  ว่านน้ำ  สะเดา  หนอนตายหยาก  พริกสด  น้อยหน่า
ด้วงงวงข้าวโพด          ยาสูบ ว่านน้ำ สาบเสือ สะเดา หนอนตายหยาก พริกสด น้อยหน่า

ด้วงดำข้าวโพด ......... ยาสูบ  สะเดา  สาบเสือ  น้อยหน่า  พริกสด
ด้วงหัวไม้ขีด            ยาสูบ  สะเดา  ว่านน้ำ  น้อยหน่า  พริกสด  สาบเสือมวนแดงฝ้าย            สะเดา  ว่านน้ำ  สาบเสือ  มะรุม  มะระ  น้อยหน่า
มวนเขียวข้าว .......... น้อยหน่า  บอระเพ็ด หางไหล สาบเสือ ดาวเรือง
มวนฝิ่น                น้อยหน่า  มะระ  ดาวเรือง  หางไหล  สาบเสือ  ว่านน้ำ

มวนอ้อย               สะเดา  น้อยหน่า  สาบเสือ  มะกรูด  บอระเพ็ด  พริกสด
มวนถั่วเขียว ........... สะเดา  น้อยหน่า  สาบเสือ  มะกรูด  บอระเพ็ด  พริกสด
มวนขาโต               สะเดา  น้อยหน่า  สาบเสือ  มะกรูด  บอระเพ็ด  พริกสด

มวนลำไย ............. สะเดา  น้อยหน่า  สาบเสือ  มะกรูด  บอระเพ็ด  พริกสด
มวนโกโก้               สะเดา  น้อยหน่า  สาบเสือ  มะกรูด  บอระเพ็ด  พริกสดเพลี้ยอ่อน             น้อยหน่า หางไหล ยาสูบ มันแกว พริกสด ประทัดจีน กระเทียม
เพลี้ยแป้ง ........... กลอย บอระเพ็ด พริกสด พริกไทย ดาวเรือง น้อยหน่า น้อยโหน่ง
เพลี้ยจักจั่น            สะเดา ดาวเรือง มะเขือเทศ หางไหล น้อยหน่า ทุเรียนเทศ

เพลี้ยไฟ               พริกสด  พริกไทย  ยาสูบ  มะเขือเทศ  สาบเสือ  กระเทียม
เพลี้ยไก่แจ้ ....... ดาวเรือง.ว่านน้ำ.มะเขือเทศ.ยาฉุน.สาบเสือ.พริกสด.หางไหล.สะเดา
เพลี้ยจักจั่นปีกลาย        สาบเสือ  มะเขือเทศ  สะเดา  หางไหล  พริกสด  กะเพรา

เพลี้ยจักจั่นสีเขียว         สาบเสือ  มะเขือเทศ  สะเดา  หางไหล  พริกสด  กะเพรา
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล .... พริกสด  สะเดา  หางไหล  ข่า  กะเพรา  น้อยหนา  ดาวเรือง
เพลี้ยกระโดดหลังขาว     พริกสด  สะเดา  หางไหล  ข่า  กะเพรา  น้อยหน่า  ดาวเรือง

เพลี้ยหอย .......... ยาสูบ ยาฉุน มะระ มะเขือเทศ พริกสด  น้ำส้มสายชู+เหล้าขาวมอดแป้ง               น้อยหน่า ว่านน้ำ สาบเสือ มะรุม ยูคาลิปตัส ดาวเรือง มะระ
มอดหนวดยาว ......... ว่านน้ำ สะเดา พริกสด มะระ ดาวเรือง หนอนตายหยาก หางไหล
มอดไม้              ว่านน้ำ พริกสด สาบเสือ สะเดา หางไหล หนอนตายหยาก ดาวเรือง

มอดเจาะผล             ว่านน้ำ  พริกสด  มะกรูด  สาบเสือ  ตะไคร้  บอระเพ็ด
มอดสยาม ............ ว่านน้ำ  หางไหล  สาบเสือ  มะระ  ดาวเรือง
มอดฟันเลื่อย             ว่านน้ำ  น้อยหน่า  พริกสด  มะกรูด  มะระ

มอดข้าวเปลือก            มะกรูด  สาบเสือ  ดาวเรือง  น้อยหน่า  ผกากรอง
มอดข้าวสาร ........... มะกรูด  สาบเสือ  ดาวเรือง  น้อยหน่า  ผกากรอง
มอดแป้ง                มะกรูด  สาบเสือ  ดาวเรือง  น้อยหน่า  ผกากรอง

มอดหัวไม้ขีด ........... ว่านน้ำ  สะเดา  ยาสูบ  น้อยหน่า  พริกสด
มอดแดงฝ้าย             ว่านน้ำ  สาบเสือ  สะเดา  น้อยหน่า  พริกสดไรแดง .............. ดาวเรือง  มะระ  พริกสด  น้อยหน่า  กระเทียม  สะเดา
ไรขาว                 ดาวเรือง  มะระ  พริกสด  น้อยหน่า


ราน้ำค้าง               ว่านน้ำ.กานพลู.ตะบูน.ตะไคร้หอม.กระเทียม.ข่า.ขิง.ขมิ้น.
ราสนิม ............... ว่านน้ำ.กานพลู.ตะบูน.ตะไคร้หอม.กระเทียม.ข่า.ขิง.ขมิ้น
ราแป้ง                ว่านน้ำ.กานพลู.ตะบูน.เปลือกประดู่.งวงกล้วย.กระเทียม.ขมิ้น

ราใบจุด ............. ว่านน้ำ มังคุด กระดูกไก่ มะคำดีควาย เงาะ ตะบูน กระเทียม  ขมิ้น
ราเมล็ดผักกาด           เหง้ากล้วย  รากหม่อน  กานพลู  มะม่วงหิมพานต์  ขมิ้นโรคเหี่ยว              มะม่วงหิมพานต์.คื่นช่าย.กานพลู.ตะไคร้หอม.เงาะ.มังคุด.มะรุม
โรคขอบใบไหม้ ......... ว่านน้ำ  ตะไคร้หอม  กระเทียม  รากหม่อน  ตะบูน
โรคใบติด              ว่านน้ำ  กานพลู  ตะบูน  ตะไคร้หอม  มังคุด  เงาะ

โรครากเน่าโคนเน่า        รากหม่อน.สะเดา.มะรุม.สาบเสือ.มังคุด.ตะบูน.เงาะ.น้ำปูนใส
โรคกล้าเน่า ........... รากหม่อน  เทียนหยด   น้ำปูนใส  ปรับปรุงบำรุงดิน
โรคใบกุด              ว่านน้ำ  รากหม่อน  ตะไคร้หอม  ตะบูน  มังคุด  เงาะ

โรคเถาแตก             ว่านน้ำ รากหม่อน ปรับปรุงบำรุงดิน ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม
โรคยางไหล ........... ปรับปรุงบำรุงดิน   ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม
โรคใบแก้ว              ปรับปรุงบำรุงดิน   ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม

โรคเน่าคอดิน            มะรุม  กระเทียม  กระชาย  ข่า  รากหม่อน
โรคผลเน่า ........... ว่านน้ำ  ตะบูน  มังคุด  เงาะ  กานพลู  กระเทียม
โรคเน่าผัก              กระเทียม  กระดูกไก่  กานพลู  มังคุด  เงาะ  ไพล  ตะบูน

โรคไส้ดำ               รากหม่อน.กระเทียม.กระดูกไก่.ปรับปรุงบำรุงดิน.ธาตุรอง/เสริม
โรคไส้เน่า  ........ รากหม่อน.กระเทียม.กระดูกไก่.ปรับปรุงบำรุงดิน.ให้ธาตุโบรอน.
โรคใบด่าง              กระเทียม  พริกสด   ปรับปรุงบำรุงดิน   ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม

โรคใบจุดวงแหวน          กระเทียม  พริกสด   ปรับปรุงบำรุงดิน   ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม
โรคใบหด ........... กระเทียม. พริกสด. ปรับปรุงบำรุงดิน. ธาตุรอง/ธาตุเสริม
โรคใบขาว             กระเทียม. พริกสด. ปรับปรุงบำรุงดิน. ให้ธาตุรอง/ธาตุเสริม.

โรคเหี่ยวสับปะรด ....... กระเทียม.หอมแดง.ฟ้าทะลายโจร.ขิง.ขมิ้น.งวงช้าง.ไพรหญ้า.


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-09 (8144 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©