-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 310 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

แห้ว

                                          แห้ว                 

          ลักษณะทางธรรมชาติ
               
       * เป็นพืชน้ำอายุสั้นฤดูกาลเดียว  รูปร่างและรูปทรงต้นเหมือนหญ้าทรงกระเทียม  สูงประมาณ 90 ซม. – 1 ม.  ปลูกได้ทุกทุกภาค ทุกพื้นที่และทุกฤดูกาลที่มีน้ำบริบูรณ์  เจริญเติบโตดีในดินดำร่วน  มีอินทรีย์วัตถุมากๆ  และน้ำสะอาดสามารถเปลี่ยนถ่ายได้
    
           
       * แปลงปลูกแห้วเรียกว่า  นาแห้ว  เหมือนกับ  นาบัว. นากะเฉด.  ในแปลงปลูกต้องมีน้ำหล่อลึก 30-50 ซม.ตลอดอายุ  การใส่ปุ๋ยทางรากทำเหมือนให้ปุ๋ยกระจับ  หรือนาบัว

       * นิยมปลูกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. แล้วเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. หรืออายุต้นตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน
  
              
       * เริ่มต้นปลูกด้วยหัว  1 หัว  เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะแตกรากและหัวเกิดขึ้นใหม่ล้อมรอบหัวแม่จำนวนมาก  กลายเป็นหัวแห้งให้เก็บเกี่ยวต่อไป
                
       * วิธีเก็บเกี่ยวไม่จำเป็นต้องตัดหรือเกี่ยวต้นออกทิ้ง  แต่ให้เกี่ยวแบบล้มต้นแล้วปล่อยแช่นำให้เน่าอยู่ในแปลงนั้นให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกแห้วรุ่นต่อไปได้  หลังจากล้มต้นแล้ว  จะเก็บแห้ว (งมแห้ว) ให้แหวกเศษต้นน่าออกแล้วล้วงที่ผิวหน้าดินตื้นก็จะพบหัวแห้ว
                
          สายพันธุ์
               
          แห้วจีน.  แห้วกระดาน.  แห้วไทย.  เพื่อให้เข้าใจง่ายจึงตั้งชื่อสายพันธุ์ใหม่เป็น  พันธุ์หัวกลม  และ  พันธุ์หัวแบน  
                

          ขยายพันธุ์
               
        - เตรียมกระบะเพาะเมล็ด  ใส่แกลบดำ (เก่าค้างปี) หนา 15-20 ซม.  ปรับเรียบ  อยู่ในร่ม  อากาศถ่ายเทสะดวก  น้ำไม่ท่วม
               
        - คัดหัวพันธุ์แก่จัด ขนาดเท่าๆกัน แช่ในไคตินไตโตซานหรือธาตุรอง/ธาตุเสริมเจือจาง 12-24 ชม.  ครบกำหนดแล้วนำขึ้นผึ่งลมให้แห้ง 2 วัน  จากนั้นจึงนำวางลงบนแกลบดำในกระบะเพาะ  ระยะห่าง 2-3 ซม.  คลุมทับด้วยแกลบดำอีกชั้นหนา 5-10 ซม.  ปิดด้วยเศษหญ้าหรือฟางแห้งหนาๆ  รดน้ำ 2-3 วัน/ครั้ง 
               
        -  ประมาณ 25-30 วัน  หัวพันธุ์ก็จะเริ่มงอก  เลี้ยงไว้จนได้ความสูง 20-30 ซม.จึงนำไปปักดำในแปลงปลูกเหมือนดำนาข้าว                
               

           เตรียมแปลง เตรียมดิน และอินทรีย์วัตถุ   
               
       1. ระบายน้ำในแปลงปลูกออกให้เหลือพอเฉอะแฉะหน้าดิน
               
       2. ปรับระดับหน้าดินให้เรียบเสมอกันเพื่อให้ได้ระดับน้ำลึกเท่ากันตลอดทั่วแปลง
       3.ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอก.  ยิบซั่มธรรมชาติ.  กระดูกป่น.  ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์หน่อกล้วย.ฮอร์โมนบำรุงราก.  ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 หรือ  16-8-8 (สูตรใดสูตรหนึ่ง) 10-20 กก. ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี  หว่านให้ทั่วสำหรับเนื้อที่ 1 ไร่   แล้วตีดินด้วยรถไถจอบหมุน (โรตารี่) หลายๆรอบเหมือนทำเทือกนา               
       4. หมักดินทิ้งไว้ 10-15 วันเพื่อให้เวลาจุลินทรีย์ได้ปรับสภาพดิน
 
      5. ก่อนปลูกกล้ากระจับให้ตีเทือกอีก 1 รอบ                 

         เตรียมสารอาหารเสริม 
                
      
- ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง
       - ให้ฮอร์โมนบำรุงพืชกินหัว (มูลสัตว์ปีกสกัด) 1-2 เดือน/ครั้ง  หลังจากเริ่มลงหัวแล้ว
       - ให้ฮอร์โมนน้ำดำ. บำรุงช่วงลงหัว 1-2 รอบ โดยแบ่งให้ตั้งแต่เริ่มลงหัวถึงเก็บเกี่ยว
                 

         วิธีปลูก
               
         นำต้นกล้าที่พร้อมปลูกลงปักดำพอมิดแล้วโกยดินข้างๆกลบตอพอท่วมโคนกอ ในแปลงปลูกให้มีน้ำเพียงเฉอะแฉะหน้าดิน  
                

         ระยะปลูก
               
         ระยะห่างระหว่างต้น  70 ซม. X 1 ม.
                                ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงต่อแห้ว
     


       1.ระยะต้นเล็ก
               
          ทางใบ :
               
        - ให้น้ำ 100 ล. + 25-5-5 (200 กรัม) + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 กรัม + สารสกัดสมุนไพร  ทุก 5-7 วัน  ฉีดพ่นพอ
เปียกใบ  ช่วงเช้าแดดจัด
                
        - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 3-5 วัน   
               
          ทางราก  :
               
        - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 25-7-7 (1-2 กก.)ไร่/เดือน   โดยหว่านลงน้ำให้กระจายทั่วแปลง
           หมายเหตุ :               
        - เริ่มให้ครั้งแรกเมื่ออายุต้นได้  15-20 วันหลังปลูก  หรือมีใบแตกใหม่ 2-3 ใบ
                      
        2. ระยะลงหัว – เก็บเกี่ยว
               
            ทางใบ :
               
        - ให้น้ำ 100 ล. + 15-5-45 (200 กรัม) + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + แคลเซียม โบรอน 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.  ทุก 20-30 วัน  ฉีดพ่นพอเปียกใบ
        - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก  2-3 วัน                
          ทางราก :                 
               
        - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 8-24-24 (1-2 กก.)/ไร่  2 รอบ สลับกับ 21-7-14 (1-2 กก.)/ไร่  อีก 1 รอบ ห่างกันรอบละ
 1 เดือน
โดยหว่านลงน้ำให้กระจายทั่วแปลง
               
          หมายเหตุ :
               
        - เริ่มให้เมื่ออายุต้นเริ่มลงหัว
                
        
- เมื่อหัวแก่เต็มที่ต้นจะเริ่มโทรมอย่างเห็นได้ชัด                
        - สุ่มขุดหัวขึ้นมาผ่าดูภายในก็จะรู้ว่าแก่เก็บเกี่ยวได้แล้วหรือยัง  
                                   ***********************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-16 (4056 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©