-
++kasetloongkim.com++ Forums-viewtopic-ลำไยจันทบุรี ติดตลาดออร์เดอร์เพียบ
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - ลำไยจันทบุรี ติดตลาดออร์เดอร์เพียบ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ลำไยจันทบุรี ติดตลาดออร์เดอร์เพียบ

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 10107

ตอบตอบ: 20/04/2010 1:54 pm    ชื่อกระทู้: ลำไยจันทบุรี ติดตลาดออร์เดอร์เพียบ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชาวสวนแก้มปริแบรนด์ "ลำไยจันทบุรี" ติดตลาดออร์เดอร์เพียบ

ชาวสวนเมืองจันท์แก้มปริ ลำไยนอกฤดูแบรนด์ "ลำไยจันทบุรี" ติดตลาด จีน-อินโดนีเซีย
ออร์เดอร์ล่วงหน้าเพียบ ราคาพุ่ง ก.ก.ละ 43 บาท เกษตรกรเมินภัยแล้งเร่งมือปลูกเพิ่ม 1 แสนไร่

นายสุชาติ จันทร์เหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิด
เผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ผลผลิตลำไยจาก จ.จันทบุรีกำลังเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ส่งออก
ไปประเทศจีนและอินโดนีเซีย เนื่องจากมีคุณภาพสูง ผลโต น้ำไม่แฉะ รสชาติหวานกรอบ ส่งผล
ให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกลำไยเพิ่มมาก
ขึ้น

นายสุชาติเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการขยายการปลูกลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจังหวัดมีลำไยนอก
ฤดูถึง 90% จากเดิมมีพื้นที่ปลูก 105,000 ไร่เศษ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 120,000
ไร่ เดิมปลูกเฉพาะพื้นที่ด้านบนของจังหวัด คืออำเภอ โป่งน้ำร้อนกับสอยดาว รวม 100,000 ไร่
หลังจากที่ชาวสวนรวมกลุ่มกันปรับปรุงคุณภาพสินค้าแล้วติดตลาด ลำไยนอกฤดูในชื่อแบรนด์
"ลำไยจันทบุรี" ส่งผลให้ ขายได้ราคาดี ปัจจุบันราคาเฉลี่ยรับซื้อหน้าสวนอยู่ที่ 30-35 บาท/ก.
ก. เกรดสูงอยู่ที่ 43 บาท/ก.ก. ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับลำไยนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรี จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน
จะมีระยะการออกสู่ตลาด 8-9 เดือน ในขณะที่ลำไยในฤดูจะมีระยะการออกสู่ตลาด 2-3 เดือน
โดยผลผลิตเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป จนถึงเข้าสู่ฤดูกาลปกติของลำไยคือ
เดือนมิถุนายน

นายสุชาติเปิดเผยว่า จากการเพิ่มปริมาณการปลูกโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขลุง อำเภอมะขาม ชาว
สวนจะเน้นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ และบางรายก็ใช้พื้นที่ที่เคยทำไร่มันสำปะหลัง เปลี่ยนมาปลูกลำไย
แทน โดยเฉพาะแนวพื้นที่ที่มีคลองส่งน้ำคลอง พระพุทธพาดผ่านจนถึงบ้านแหลม มีการขยายการ
ปลูกลำไยเพิ่มขึ้น ย้อนหลังไป 3-5 ปี จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 20,000 ไร่ ในปี 2540 มีพื้นที่
ปลูกลำไยเพียง 27,000 ไร่ ในช่วงที่ยังไม่มีสารเร่งดอกลำไยเข้ามา หลังจากมีสารเร่งดอกลำไย
เข้ามา ก็เริ่มขยับขยายพื้นที่ปลูกแบบก้าวกระโดด จาก 27,000 ไร่ เพิ่มเป็น 40,000 เป็น
60,000 เป็น 100,000 ไร่ คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไป ทุกปี ตราบใดที่สถานการณ์ราคาดี เมื่อต้น
เดือนเกรดสูงสุด ก.ก.ละ 43 บาท ส่วนใหญ่ราคาซื้อหน้าสวนเฉลี่ย 30-35 บาท

สำหรับภาวะภัยแล้งในปีนี้ แม้สถานการณ์ไม่หนักเท่าปี 2548 แต่ก็ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกับ
ลำไยที่กำลังมีลูกติดอยู่ในต้น ในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ไร่ จะไปเก็บสิ้นสุด
มิถุนายน มีลูกเล็กใหญ่สลับกันไป บริเวณเส้นโป่งน้ำร้อน วังกระทิง แถวคลองแร้ว แถวนั้นน้ำหมด
แล้ว ถ้าไม่มีฝน ส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณนั้นปลูกเพื่อไปเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม ซึ่ง
ชาวสวนปลูกเพื่อพึ่งน้ำฝน ยกเว้นแปลงที่มีน้ำก็จะเลื่อนเก็บช่วงตรุษจีน ถ้าลำไยที่จะเก็บช่วง
มีนาคมเป็นต้นไป คือส่วนใหญ่จะอยู่ใน แนวเขตคลอง เช่น คลองโป่งน้ำร้อน คลองตะคง คลองปะ
ตงแถวสอยดาว ถ้าฝนไม่ตกภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม จะมีผลกระทบถึง 10,000 ไร่
เพราะลำไยต้องการน้ำมากในช่วงที่กำลังขึ้นลูก ส่วนใหญ่ตอนนี้แม่ค้าตกลงซื้อกันหมดแล้ว ถ้าภัย
แล้งจริง ๆ คนที่เสียหายจริง ๆ คือคนที่ซื้อ เพราะส่วนใหญ่หลาย ๆ สวนมัดจำวางเงินกันหมดแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งในพื้นที่ 7 อำเภอ รวม 56 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอสอยดาว อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม อำเภอนายายอาม และอำเภอ แก่งหาง
แมว โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้ง
ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมรถน้ำ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ให้พร้อม
รับมือ


ที่มา http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02phu04180253&sectionid=0211&day=2010-02-18
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©