-
++kasetloongkim.com++ Forums-viewtopic-ตัดใบข้าว เพื่อลดข้าวดีด
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - ตัดใบข้าว เพื่อลดข้าวดีด
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ตัดใบข้าว เพื่อลดข้าวดีด

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 10112

ตอบตอบ: 11/07/2011 10:13 pm    ชื่อกระทู้: ตัดใบข้าว เพื่อลดข้าวดีด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การตัดใบข้าว เพื่อลดข้าวดีด

การทำนาของชาวนาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีชาวบ้านในการผลิตข้าวกัน
อย่างมากมาย โดยใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการและใช้ในการทำนาเพื่อความสะดวก เพิ่มผลผลิตข้าว
เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อกำจัดศัตรูพืช และอีกหลายๆเหตุผลอีกมากมาย

การตัดใบข้าว เป็นภูมิปัญญาอีกหนึ่งชนิด ที่เกิดขึ้นจากชาวนาคิดค้นขึ้นและมีการทำกันมากมายในเขตพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง
และอำเภอใกล้เคียง หากเข้าไปในพื้นที่จะพบเห็นเป็นประจำแทบจะทุกวัน และปัจจุบันเกิดมีอาชีพรับตัดใบข้าว ทำรายได้
แก่ผู้ว่างงานในชุมชนด้วย


ทำไมจึงต้องตัดใบข้าว หรือตัดใบข้าวเพื่ออะไร มีหลายเหตุผล
1.ข้าวงามและใบยาวเกินไป หากโดนฝนโดนลมก็จะลมง่ายจำเป็นต้องตัดใบออกบ้าง
2.มีข้าวดีดข้าวเด้งขึ้นปะปน จำเป็นต้องตัดเพื่อกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง
3.โรคและแมลงศัตรูระบาดทำลายใบข้าว จำเป็นต้องตัดเพื่อให้ข้าวออกใบใหม่


เมื่อตัดใบข้าวแล้วจะได้ประโยชน์ดังนี้
1.สามารถกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง รวมถึงข้าวปน ข้าวขนนกได้ส่วนหนึ่ง
2.ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มงาย ข้าวออกรวงไม่ลีบ เมล็ดข้าวมีน้ำหนักดี
3.ดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ง่ายขึ้นเนื่องจากแสงแดดสามารถส่องถึงระดับน้ำและโคนต้นข้าว
4.ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช ข้าวปน และข้าวดีด
5.ต้นข้าวสูงสม่ำเสมอ ทำให้ออกรวงพร้อมกันและง่ายต่อการเก็บเกี่ยว
6.ใบข้าวที่ตัดสมารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ด้วย


วิธีการตัด :
ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ใบตัดยาวประมาณ 30 ซม. ตัดใบข้าวจากปลายใบลงมายาวประมาณ 20-25 ซม. ตัดเมื่อ
ข้าวอายุ 50-60 วัน ไม่เกิน 70 วัน หรือก่อนข้าวออกรวงจะตัดกี่ครั้งก็ได้ สำคัญที่สุด หากมีใบธงแล้วห้ามตัดเด็ดขาด เพราะ
จะทำให้ข้าวเมล็ดลีบ หลังจากตัดใบข้าวแล้วบางรายจะฉีดสารเคมีป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วย


ข้อเสียที่พบจากการตัดใบข้าว
1.ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโตไประยะหนึ่ง
2.หลังตัดใบข้าว โอกาสโรคและแมลงศัตรูข้าวเข้าทำลายได้ง่าย โดยเข้าทางรอยแผลที่ตัด


การรับจ้างตัด :
ค่าจ้างตัดใบข้าวปัจจุบัน (ปี 2553) อยู่ที่ราคา 110-120 บาท/ไร่ ผู้รับจ้างตัดใบข้าว สามารถตัดใบข้าวได้ ประมาณ 10-15
ไร่ต่อคนต่อวัน ตัดได้มากหรือน้อยขึ้นกับ อายุข้าว ข้าวหนา/บาง แปลงนาดินแข็ง/หล่ม


จากการที่เข้าไปสังเกตและเรียนรู้มา เห็นว่าการตัดใบข้าวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นมาด้วยชาวนาเอง บ้างก็ทำตาม
เพื่อนบ้าน เหตุผลประการหนึ่งที่ชาวนาต้องคิดต้นวิธีการต่างมาช่วยในการทำนา ก็เนื่องมา จากราคาข้าวที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็น
สิ่งจูงใจให้คิดค้น ประกอบกับนโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาลด้วย มีผู้เขียนมีความคิดว่าหากชาวนามีการทำนาแบบเป็น
ขั้นเป็นตอน จัดการการควบคุมศัตรูพืชที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนแล้ว การตัดใบข้าวก็จะไม่ใช่สิ่งจำเป็นต้องทำ
สำหรับชาวนาก็ได้ขอขอบคุณ ข้อมูล :- คณะทำงานการจัดการความรู้
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรอยุธยา

http://k-center.doae.go.th/knowledge_detail.jsp?id=1289

http://www.moac-info.net/modules/news/news_view.php?News_id=117981&action=edit&joomla=1
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 10112

ตอบตอบ: 12/07/2011 10:20 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต

โดยว่าที่ ร.ท. ทองพูน หม่องแฉ นักวิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


อาชีพ หลักของคนไทย 80% คือ อาชีพทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการทำการเกษตร
แต่เนื่องจากว่าเกษตรกรได้ปลูกข้าวมานาน การปรับปรุงบำรุงดินให้คืนสภาพเดิมมีน้อยมาก นั่นคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
การเผาตอซังหรือการเผานายิ่งทำให้เกิดผลเสียกับดินมากกว่าผลดีที่จะได้รับ เพราะเป็นการเผาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
และยังเผาทำลายสัตว์เล็กๆในดิน ดินที่ถูกเผาก็จะแห้ง, แข็ง ดินจะตาย ปลูกพืช ๆก็จะไม่เติบโต , พืชแคระแกรนการใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และถ้ามีการใช้อย่างต่อเนื่องดินก็จะเสียเช่นกัน

การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดต้น ทุนการผลิตได้ เพราะใบข้าวที่ถูกตัดออกก็จะเน่า
เปื่อยกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวได้เป็น อย่างดี


ขั้นตอนการตัดใบข้าว
1. ถ้าทำนาในช่วงเดือนพฤษภาคม ให้ทำการตัดใบข้าว 3 ครั้ง ดังนี้
1.1 ตัดครั้งที่ 1 ต้นเดือนกรกฎาคม
1.2 ตัดครั้งที่ 2 ต้นเดือนสิงหาคม
1.3 ตัดครั้งที่ 3 ต้นเดือนกันยายน (ไม่ควรเกินวันที่ 5 กันยายน จะเป็นการเสี่ยงเกินไปเพราะช่วงเวลาดังกล่าวข้าวจะออก
ใบใหม่ได้ทันและจะ เริ่มตั้งท้องประมาณวันที่ 20-25 กันยายน)

สำหรับการตัดครั้งที่ 3 ให้ระมัดระวังและสังเกตุเป็นพิเศษ ถ้าไม่มั่นใจ คือก่อนจะทำการตัดใบข้าวให้ทำการผ่าต้นข้าวดูก่อน
ถ้าต้นข้าวเริ่มตั้งท้อง (ต้นข้าวจะมีลักษณะกลมมีข้อปล้อง) ห้ามตัดใบข้าวอย่างเด็ดขาด


2. ถ้าทำนาก่อนเดือนพฤษภาคมให้ทำการตัดใบข้าวในช่วงเดียวกัน แต่ให้ระวังในการตัดใบข้าวในช่วงที่ 3 เพราะ
ต้นข้าวจะแก่ลำต้นข้าวจะแข็งและตั้งท้องเร็วกว่าปกติเล็กน้อย

3. ให้ทำการใส่ปุ๋ยตามระยะการปลูกข้าวปกติ


วิธีการตัดใบข้าว
1. การใช้เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายหลังที่มีใบมีดคมๆ โดยตัดที่ตำแหน่งเหนือสะดือของต้นข้าว (สูงกว่าซอกกาบ
ใบของต้นข้าว )
2. ในกรณีการใช้เคียวเกี่ยวใบข้าว ให้วางเคียวขนานกับพื้นดินการเกี่ยวใบออกจะได้ระดับและความสูงสม่ำเสมอกัน
3. ใช้ได้ผลดีทั้งข้าวนาดำและนาหว่านแต่ข้าวนาหว่านการตัดใบข้าวจะทำได้ลำบากเพราะต้นข้าวจะถี่


ข้อควรระวัง
1. ข้าวกำลังตั้งท้องห้ามตัดใบอย่างเด็ดขาด

2. พื้นที่ปลูกข้าวที่มีลักษณะเสี่ยง เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมได้ง่าย, พื้นที่ดอนหรือแห้งแล้งจัด เพราะพืชอาจจะโดนน้ำท่วม
ในกรณีที่ฝนมาเร็วและอาจจะแห้งตายในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง (ควรฟังพยากรณ์อากาศด้วย)

3. ห้ามตัดใบข้าวในช่วงข้าวเกิดโรคระบาดเพราะเชื้อโรคอาจจะเข้าทางรอยแผลหรือไป กับน้ำซึ่งจะทำให้โรคระบาดได้เร็วขึ้น


ข้อดีของการตัดใบข้าว
1. ลดปริมาณของใบข้าว, ตัดใบข้าวแก่ที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งทำให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย
2. ช่วยกำจัดวัชพืช (หญ้า) ได้ เป็นการตัดวงจรของวัชพืชได้เป็นอย่างดี
3. ช่วยลดการระบาดของโรค – แมลงศัตรูพืชบางชนิดได้
4. ใบข้าวที่ตัดออกจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้อย่างดีหรือจะนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ก็ได้
5. ทำให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเมล็ดข้าวมีน้ำหนักขายได้ราคา
6. ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เช่น ปุ๋ย, ยาป้องกันกำจัดโรค – แมลง , ยาปราบศัตรูพืช
7. แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นน้ำ/ดิน อากาศในดินระบายได้ดีทำให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติได้ดี เช่น แพลงต้อน/ไรน้ำ
8. การเก็บเกี่ยวง่ายไม่มีวัชพืชเจือปนกับเมล็ดข้าว
9. เมื่อนำไปจำหน่ายจะได้ราคาที่สูงขึ้นเพราะเมล็ดข้าวสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน


หมายเหตุ
1. การคิดระยะการตัดใบข้าวใช้ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ข้าวชนิดอื่นปรับระยะการตัดใบตามความเหมาะสม
2. การตัดใบข้าวจะตัด 1- 2 ครั้งก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง (ให้สังเกตุ ถ้าใบข้าวคลุมหญ้าได้ ก็ไม่ต้องตัดใบข้าวอีก)


สนใจเทคนิคการตัดใบข้าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ว่าที่ ร.ท. ทองพูน หม่องแฉ
อบต. เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
มือถือ 0876355911


http://fws.cc/aggri4/index.php?topic=8.0
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©