-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 56 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

มะยม

                     มะยม

      ลักษณะทางธรรมชาติ

    * เป็นไม้ยืนต้นอายุยืนนานหลายสิบปี  ปลูกได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค ทุกฤดูกาล  เจริญเติบโต
ได้ดีในดินทุกประเภทแต่ชอบดินดำร่วนหรือดินร่วนปนทราย  มีอินทรีย์วัตถุมากๆ  ชอบความชื้นสูง
ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังค้างนาน
               
    * ต้นตัวผู้ในดอกมีแต่เกสรตัวผู้ไม่ติดผล  ส่วนต้นตัวเมียมีดอกสมบูรณ์มีทั้งดอกตัวผู้และดอก
ตัวเมียผสมกันเองติดเป็นผลได้ 
               
    *  ต้นที่เกิดจากกิ่งตอนจะออกดอกติดผลตลอดปีแบบไม่มีรุ่น  ส่วนต้นที่เกิดจากเพาะเมล็ด
จะให้ผลผลิตปีละ  1 รุ่น
               
    * ให้ผลผลิตอายุต้น 2-2 ปีหลังปลูก  
               
    * ออกดอกติดผลได้ตลอดปีแบบไม่มีรุ่น
                

      สายพันธุ์
               
      มะยมเปรี้ยว.  มะยมหวานหรือมะยมจืด (มีทั้งพันธุ์ผลเล็กและพันธุ์ผลใหญ่) .  และ
มะยมแดง. 
                

      การขยายพันธุ์
               
      ตอน (ดีที่สุด). ชำ. เสียบยอด. เพาะเมล็ด (ไม่กลายพันธุ์/มีรากแก้วทำให้ได้ต้นสูง
ใหญ่)
                

      ระยะปลูก
               
    - ระยะห่างปกติ  4 X 6 ม. หรือ  6 X 6  ม.
               
    - ระยะชิดพิเศษ  2 X 3 ม. หรือ  2 X 4  ม.
                

      เตรียมดินและอินทรีย์วัตถุ  
                
    - ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทา แห้งเก่าข้ามปี) ปีละ 2 ครั้ง
  
  - ให้ยิบซั่มธรรมชาติ  ปีละ 2 ครั้ง
    - ให้กระดูกป่น  ปีละ 1 ครั้ง
  
  - คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่ม ล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่ม
    - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง
      หมายเหตุ :
    - การฝังซากสัตว์ เช่น หอยเชอรี่  ปลาสด  เป็นชิ้นเท่าลูกมะนาวหรือบดละเอียด ที่ชายเขต
ทรงพุ่ม 4-5 หลุม/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. ฝังปีเว้นปี เพื่อให้ต้นมีสารอาหารกินตลอด 24 ชม. ต่อ
เนื่องหลายๆปีจะทำให้ต้นมีความสมบูรณ์สูงพร้อมต่อการบำรุงทุกขั้นตอน
  
  - ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ทางใบ-ทางราก) บ่อยเกินไปจะทำให้ต้นหยุดการเจริญเติบโต ไม่แตก
ใบอ่อน  ผลหยุดขยายขนาดแล้วกลายเป็นผลแก่  การให้ทางใบอาจเป็นแหล่งอาศัยและแพร่ระบาด
ของเชื้อราได้
    - ฮอร์โมนธรรมชาติและฮอร์โมนวิทยาศาสตร์จะให้ประสิทธิภาพเต็มร้อยก็ต่อเมื่อ ต้นมีสภาพ
ความสมบูรณ์สูง
                
     เตรียมต้น
     ตัดแต่งกิ่ง :
   - ตัดแต่งเพื่อการแตกยอดใหม่ให้ตัดกิ่งกระโดง  กิ่งในทรงพุ่ม  กิ่งคดงอ  กิ่งชี้ลง  กิ่ง
ไขว้  กิ่งหางหนู  กิ่งเป็นโรค  ทั้งนี้ภายในทรงพุ่มควรให้โปร่งจนแสงส่องผ่านลงไปถึงโคนต้นได้
   - ตัดทิ้งเพื่อไม่ให้แตกใหม่ป้องกันทรงพุ่มทึบเกินไปให้ตัดชิดลำกิ่งประธาน
   - ตัดยอดกิ่งประธาน (ผ่ากบาล) ณ ความสูงต้นตามต้องการ  นอกจากช่วยทำให้แสงแดด
ผ่านจากยอดเข้าสู่ภายในทรงพุ่มได้อย่างทั่วถึงแล้วแสงแดดที่ร้อนยังช่วยกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดี
และเพื่อควบคุมขนาดความสูงทรงพุ่มอีกด้วย
   - นิสัยการออกดอกของมะยมไม่จำเป็นต้องกระทบหนาว แต่การตัดแต่งกิ่ง-เรียกใบอ่อนช่วงต้น
หน้าฝนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงต่อไปตามลำดับ จะทำให้ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่ดีกว่าการตัดแต่งกิ่ง
ในช่วงอื่น หมายความว่า หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังไม่ต้องตัดแต่งกิ่งแต่ให้บำรุงตามปกติต่อไป
ก่อน  จนกระทั่งเข้าสู่หน้าฝนจึงลงมือตัดแต่งกิ่ง
   - ต้นที่มีกิ่งมากใบมาก (เฝือใบ) จะมีผลน้อย  ส่วนต้นที่มีกิ่งน้อยใบน้อยแต่เป็นใบที่สมบูรณ์
แสงแดดผ่านเข้าไปในทรงพุ่มได้ทั่วถึงจะมีดอกผลมากแม้แต่กิ่งในทรงพุ่มก็ออกดอกติดผลได้
     ตัดแต่งราก :
   - ระยะที่ต้นอายุยังน้อยไม่ควรตัดแต่งราก  แต่ถ้าต้องการสร้างรากใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการ
หาอาหารดียิ่งขึ้นใช้วิธีล่อรากด้วยการพูนโคนต้นด้วยดิน 3 ส่วนกับอินทรีย์วัตถุ 1 ส่วน
   - ต้นอายุหลายปี  ระบบรากเก่าและแก่มาก  ให้พิจารณาตัดแต่งรากส่วนปลายออก 1 ใน 4
ด้วยการพรวนดินรอบทรงพุ่มลึก 10-15 ซม. หลังจากให้ฮอร์โมนบำรุงรากไปแล้วต้นจะแตกราก
ใหม่จำนวนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารอาหารได้ดีกว่าเดิม
  


              ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงต่อมะยม
              (ให้ได้ผลผลิตพร้อมกันรุ่นเดียวทั้งต้น)       


     1.เรียกใบอ่อน + สะสมอาหาร + เปิดตาดอก

       ทางใบ :
     - ให้น้ำ 100 ล.+ ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ 25-5-5(200 กรัม)หรือ 46-0-0
(200 กรัม)สูตรใดสูตรหนึ่ง + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ จิ๊บเบอเรลลิน 10 กรัม + สาร
สกัดสมุนไพร 250 ซีซี. 2-3 รอบห่างกันรอบละ 7-10 วัน  ฉีดพ่นพอเปียกใบ
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน
 
      ทางราก :
     - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 8-24-24(1/2-1 กก.)/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม./เดือน
 
    - ให้น้ำปกติ  ทุก 2-3 วัน
       หมายเหตุ :
     - ธรรมชาติของมะยมออกดอกติดผลที่ใต้กิ่งแก่และลำต้นเพราะมีตาอยู่ใต้เปลือก การรักษา
ผิวเปลือกให้สะอาดสดใสอยู่เสมอจึงเท่ากับเป็นการรักษาตาดอกซึ่งจะส่งผลให้ออกดอกได้มาก
     - ต้นที่สมบูรณ์จากการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกเต็มที่แล้วจะทิ้งใบแก่เองโดยไม่ต้องงด
น้ำหรือปรับ ซี/เอ็น เรโช.  เมื่อใบแก่ร่วงก็จะออกดอกใต้ท้องกิ่งบริเวณที่ใบร่วงนั้น
     - หลังจากเปิดตาดอกแล้ว ถ้าดอกออกมาไม่มากพอ สาเหตุมาจากตั้งแต่ช่วงเรียกใบอ่อนแล้ว
ใบอ่อนออกมาไม่พร้อมกันทั่วทั้งต้น ระหว่างที่ดอกชุดแรกยังเป็นดอกตูมอยู่นั้น ให้เปิดตาดอกซ้ำอีก
1-2 รอบด้วยสูตรเดิม หรือจนกระทั่งดอกชุดแรกบานแล้วจึงยุติการเปิดตาดอกซ้ำ
         

     2.บำรุงดอก
       ทางใบ :
     - ให้น้ำ 100 ล.+ 15-45-15(200 กรัม)+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ เอ็น
เอเอ.100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. ฉีดพ่นพอเปียกใบ 1-2 รอบ  ห่างกันรอบ
ละ 5-7 วัน
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรช่วงค่ำ ทุก 2-3 วัน
    
   ทางราก :
     - ให้น้ำพอหน้าดินชื้น
       หมายเหตุ :
     - ช่วงดอกตั้งแต่เริ่มแทงออกมาให้เห็น (ก้านดอกยาว 1-2 ซม.) หรือระยะดอกตูม 
บำรุงด้วยฮอร์โมน เอ็นเอเอ. 1-2 รอบ จะช่วยบำรุงเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียให้สมบูรณ์พร้อมรับผสม
แต่ต้องใช้ด้วยระมัดระวังเพราะถ้าให้เข้มข้นเกินไปจะเกิดความเสียหายต่อดอกและถ้าให้อ่อนเกินไปก็
จะไม่ได้ผล
     - ช่วงดอกเริ่มแทงออกมาใหม่ๆให้แคลเซียม โบรอน.  1 รอบ  จะช่วยให้ดอกสมบูรณ์
ผสมติดดี
     - ฉีดพ่นสารอาหารเพื่อบำรุงดอกด้วยเครื่องมือฉีดพ่นที่มีแรงลมพ่นเบาที่สุดตามความเหมาะ
สมเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อส่วนต่างๆของดอก  ฉีดพ่นที่ช่อดอกโดยตรงพอเปียกหรือฉีดพ่นให้
ทั่งทรงพุ่มพอเปียกใบก็ได้
     - บำรุงดอกช่วงฝนชุกให้เน้น  “ฮอร์โมนน้ำดำ และ แคลเซียม โบรอน”  โดยให้เมื่อดอก
ออกมาแล้วหรือให้แบบสะสมล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเปิดตาดอก  ให้แบบเดี่ยวๆหรือผสมรวมไปกับธาตุ
อาหารอื่นๆก็ได้
     - ช่วงดอกตูมควรฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรให้บ่อยขึ้น เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงจนถึง
ช่วงดอกบาน
     - ระยะดอกบานถ้าตรงกับช่วงฝนชุกเกสรจะเปียกชื้นทำให้ผสมไม่ติด แก้ไขโดยกะระยะเวลา
บำรุงให้ดอกออกมาไม่ตรงกับช่วงฝนชุกเท่านั้น  แต่ถ้าดอกออกมาตรงกับช่วงแล้งอากาศร้อนมาก
เกสรจะฝ่อทำให้ผสมไม่ติดเช่นกัน แก้ไขโดยการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและที่พื้นดิน ทั้งใน
แปลงปลูกและรอบๆแปลงปลูก......มาตรการบำรุงต้นและดอกให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงอยู่เสมอ
สามารถช่วยลดความสูญเสียได้เป็นอย่างมาก
 
    3.บำรุงผลเล็ก
      ทางใบ :
    - ให้น้ำ 100 ล.+ 21-7-14(200 กรัม)+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ แคล
เซียม โบรอน 100 ซีซี.+ ฮอร์โมนไข่ 25 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. ทุก 7-10
วัน  ฉีดพ่นพอเปียกใบ
    - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน
      ทางราก :
    - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 25-7-7(250-500 กรัม)/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม.
   
 - ให้น้ำตามปกติ  ทุก 2-3 วัน
      หมายเหตุ :
    - เริ่มบำรุงเมื่อผลเท่าเมล็ดถั่วเขียว หรือหลังกลีบดอกร่วง      

    4.บำรุงผลกลาง
      ทางใบ :
    - ให้น้ำ 100 ล.+ 21-7-14(200 กรัม)+ ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ แคล
เซียม โบรอน 100 ซีซี.+ ฮอร์โมนไข่ 25 ซีซี.+ ไคโตซาน 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร
250 ซีซี.ทุก 7-10 วัน  ฉีดพ่นพอเปียกใบ
      ทางราก :
    - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 21-7-14(250-500 กรัม)/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม./เดือน
 
   - ให้น้ำปกติ  ทุก 2-3 วัน
 
     หมายเหตุ :
    - ถ้าต้นติดผลดกมากควรให้ ฮอร์โมนน้ำดำ  1-2 รอบ โดยแบ่งให้ตลอดระยะผลกลางจะ
ช่วยให้ต้นไม่โทรมเนื่องจากรับภาระเลี้ยงผลมาก

    5.บำรุงผลแก่
      ทางใบ :
   
 - ให้น้ำ 100 ล.+ 0-0-50(200 กรัม)หรือ 0-21-74(200 กรัม) สูตรใดสูตร
หนึ่ง + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วัน  ฉีดพ่นพอเปียกใบ
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน
       ทางราก :
     - ให้ 8-24-24 (1/2-1 กก.)/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม.
   
  - ให้น้ำเพื่อละลายปุ๋ยแล้วงดน้ำเด็ดขาด
       หมายเหตุ :
     - เริ่มให้ก่อนเก็บเกี่ยว 7-10 วัน 1-2 รอบห่างกันรอบละ 5-7 วัน
  
   - การให้ 8-24-24 เหมาะสำหรับต้นที่มีผลหลายรุ่นในต้นเดียวกันซึ่งนอกจากหลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจนหมดต้นแล้วต้นไม่โทรม  ช่วยบำรุงผลรุ่นหลังต่อและทำให้ต้นมีความสมบูรณ์พร้อม
สำหรับให้ผลผลิตรุ่นปีต่อไปอีกด้วย   
                    
ปฏิบัติบำรุงมะยมแบบให้มีผลตลอดปี
               
     หลักการและเหตุผล :
     ธรรมชาติของมะยมออกดอกติผลได้ตลอดปีแบบไม่มีรุ่นตราบใดที่ต้นสมบูรณ์เนื่องมาจากได้รับ
สารอาหารตลอด 24 ชม.ต่อเนื่องนานหลายๆไป
     หลังจากตัดแต่งกิ่งเพื่อปรับปรุงทรงพุ่มหรือเพื่อเรียกใบอ่อนชุดใหม่แล้วสามารถเข้าสู่ขั้นตอน
การบำรุงระยะต้นให้ผลผลิตแล้วได้เลย

     1.ระยะยังไม่ให้ผลผลิต
       ทางใบ :
 
    - ให้น้ำ 100 ล.+ ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.ฉีดพ่นพอเปียกใบ ทุก 15-20 วัน
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน
 
      ทางราก :
     - ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 25-7-7(100-200 กรัม)/ต้น/เดือน
     - ให้น้ำปกติ  ทุก 3-5 วัน
       หมายเหตุ :
     - ให้ทั้งทางใบและทางรากหลังตัดแต่งกิ่งและแตกใบอ่อนแล้ว 2-3 ชุด

     2.ระยะให้ผลผลิตแล้ว
    
   ทางใบ :
       ในรอบ 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ ให้ฮอร์โมนน้ำดำ 1 ครั้ง  กับให้ฮอร์โมนไข่ 3 ครั้ง 
ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์  ฉีดพ่นพอเปียกใบ
     - ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน
       ทางราก :
     - ให้น้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + 21-7-14(1/2 กก) 2 รอบ สลับกับ 8-24-24(1/2 กก.) 1 รอบ/ต้น
ทรงพุ่ม 3-5 ม./ครั้ง/เดือน
  
   - ให้น้ำปกติ  ทุก 2-3 วัน
       หมายเหตุ :
     - ให้มูลค้างคาว 1-2 กำมือ/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม./3 เดือน โดยละลายน้ำรดโคนต้น
บริเวณชายพุ่ม
     - ให้ไคโตซาน 1-2 รอบ โดยแบ่งให้ตลอดช่วงผลกลางจะช่วยบำรุงผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น                 

               

             ************************
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-16 (12282 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©