-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง


สูตรปุ๋ยเคมี

หมายถึง การบอกการรับประกันปริมาณธาตุปุ๋ยขั้นต่ำที่สุดที่มีอยู่ในปุ๋ยชนิด
นั้นๆ จะบอกเป็นเปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total
Nitrogen) ส่วนฟอสฟอรัสจะบอกเป็นเปอร์เซนต์ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์
(available P2O5) และโพแทสเซียมจะบอกเป็นเปอร์เซนต์โพแทสที่ละลาย
น้ำได้ (water soluble K2O) เช่น ปุ๋ยสูตร 10-20-30 จำนวน 2 กระสอบ
(100 ก.ก.) เป็นปุ๋ยผสมที่มีปริมาณ N ทั้งหมด 10 ก.ก. ฟอสเฟตที่เป็น
ประโยชน์ 20 ก.ก. และโพแทซที่ละลายน้ำได้ 30 ก.ก. ถ้าปุ๋ย 1 กระสอบ
(50 ก.ก.) จะมีปริมาณ N ทั้งหมด 5 ก.ก. ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 10 กก.
และโพแทซที่ละลายน้ำได้ 15 ก.ก. รวมทั้งสิ้นมีเนื้อธาตุ 60% อีก 40% เป็นสาร
ตัวเติมที่ต้องใส่เพื่อให้ได้น้ำหนักปุ๋ยครบ 100 ก.ก. ตามข้อกำหนดในพระราชบัญ
ญัติปุ๋ย 2518 ซึ่งการเรียงลำดับของธาตุอาหารในปุ๋ยจะต้องเรียง N-P-K สลับที่ไม่ได้
แม่ปุ๋ย

หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นมาโดยมีปริมาณธาตุอาหารในสูตรเข้มข้นมาก การผลิต
เป็นการทำปฏิกริยาเคมี แม่ปุ๋ยไม่มีสารตัวเติม โดยแม่ปุ๋ยอาจมีธาตุปุ๋ยธาตุใดธาตุ
หนึ่งหรือมากกว่าเป็นองค์ประกอบ เช่น แม่ปุ๋ย โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-
60-0) ประกอบด้วยธาตุ N และ P แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50)
ประกอบด้วยธาตุโพแทสเซียมธาตุเดียว เป็นต้น


การผสมปุ๋ยใช้เอง

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนิยมใช้ปุ๋ยเกร็ดและปุ๋ยน้ำ ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวที่จำหน่ายทั่วไป
ราคาค่อนข้างแพง ถ้าสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีครบชนิดที่ต้องการแล้วนำมาผสมใช้เอง
จะลดค่าใช้จ่ายได้มาก และเกิดผลดีหลายประการ ดังนี้

 1. ราคาของปุ๋ยเกร็ดผสมใช้เองจะถูกลงอย่างมาก
 2. ราคาของแต่ละสูตรเป็นไปตามปริมาณธาตุอาหารในสูตรอย่างแท้จริง
 3. เป็นแม่ปุ๋ยเคมีล้วนๆ
 4. ผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ ใช้เองได้อย่างง่ายๆ ตามตารางกำหนดน้ำหนักแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด
 5. เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถปรับสูตรได้เองตามต้องการ
 6. ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยด้อยมาตรฐานเพราะแม่ปุ๋ยทำปลอมได้ยาก
 7. เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก

แม่ปุ๋ย สูตรเคมี
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) (NH4) H2PO4
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (21-54-0)
(NH4) 2 HPO4
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34) KH2PO4
ยูเรีย (46-0-0)
NH2CONH2
โพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46)
KNO3
โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) K2SO4
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) KCl
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0) Ca(NO3) 2.4H2O
แมกนีเซียมซัลเฟต
MgSO4.7H2O
แมกนีเซียมไนเตรท (11-0-0) Mg(NO3) 2.6H2O

แม่ปุ๋ยที่ให้จุลธาตุ

แม่ปุ๋ย สูตรเคมี องค์ประกอบ
กรดบอริค H3BO3 17% B
แมงกานีสซัลเฟต MnSO4.H2O 32.5%Mn, 18.9%S
คอปเปอร์ซัลเฟต CuSO4.5H2O 25%Cu, 12.8%S
ซิงค์ซัลเฟต ZnSO4.7H2O 22.7%Zn, 11%S
เหล็กคีเลต Fe-EDTA
แอมโมเนียมไดโมลิบเดท (NH4) 2 Mo2O7 56.3%Mo
แม่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักที่นิยมใช้ในการผสมปุ๋ยใช้เอง

 1. ยูเรีย (46-0-0)
 2. โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0)
 3. โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)
 4. โพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46)


วิธีการคำนวณเพื่อผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ

ตัวอย่าง ต้องการผสมปุ๋ยสูตร 16-21-27 จำนวน 100 กรัม

เลือกแม่ปุ๋ยที่ใช้ผสม

12-60-0
13-0-46
46-0-0วิธีคิด

 1. หา P ก่อน เพราะแม่ปุ๋ยที่ใช้มี N ติดมาด้วย

  แม่ปุ๋ย 12-60-0 หนัก 100 กรัม มี P2O5 = 60 กรัม
  ดังนั้น P2O5 60 กรัม ได้จากแม่ปุ๋ย 12-60-0 = 100 กรัม
  ต้องการ P2O5 21 กรัม ได้จากแม่ปุ๋ย 12-60-0 = 100 x 21
  60
  กรัม
  = 35 กรัม
 2. หา N ที่ติดมากับปุ๋ย 12-60-0 ว่ามีปริมาณเท่าไร

  แม่ปุ๋ย 12-60-0 หนัก 100 กรัม มี N = 12 กรัม
  ดังนั้น แม่ปุ๋ย 12-60-0 หนัก 35 กรัม จะมี N = 35 x 12
  100
  กรัม


  = 4.2
  กรัม
  ตามสูตรต้องการ N 16 กรัม ดังนั้น ยังขาด N อีก = 16-4.2 กรัม
  = 11.8 กรัม
 3. หา K

  แม่ปุ๋ย 13-0-46 หนัก 100 กรัม มี K2O = 46 กรัม
  ดังนั้น K2O 46 กรัม ได้จากแม่ปุ๋ย 13-0-46 = 100 กรัม
  ต้องการ K2O 27 กรัม ได้จากแม่ปุ๋ย 13-0-46 = 100 x 27
  46
  กรัม
  = 59 กรัม(ปัดทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม)
 4. หา N ที่ติดมากับปุ๋ย 13-0-46 ว่ามีปริมาณเท่าไร

  แม่ปุ๋ย 13-0-46 หนัก 100 กรัม มี N = 13 กรัม
  ดังนั้น แม่ปุ๋ย 13-0-46 หนัก 59 กรัม จะมี N = 59 x 13
  100
  กรัม

  = 7.7 กรัม
  สูตรที่ต้องการผสมยังขาด N อีก = 11.8-7.7 กรัม
  = 4.1 กรัม
 5. หา N ในปริมาณที่ต้องการ จากแม่ปุ๋ย 46-0-0

  แม่ปุ๋ย 46-0-0 หนัก 100 กรัม มี   N = 46 กรัม
  ดังนั้น N 46 กรัม ได้จากแม่ปุ๋ย 46-0-0 = 100 กรัม
  ต้องการ N 4.1 กรัม ได้จากแม่ปุ๋ย 46-0-0 = 100 x 4.1
  46
  กรัม
  = 9 กรัม(ปัดทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม)ดังนั้น

ปุ๋ยสูตร 16-21-27 จำนวน 100 กรัม ได้จากการผสมแม่ปุ๋ย
12-60-0 จำนวน 35 กรัม
13-0-46 จำนวน 59 กรัม
46-0-0 จำนวน 9 กรัมถ้าต้องการ

ปุ๋ยสูตร 16-21-27 จำนวน 1,000 กรัม(1 ก.ก.) จะได้จากการผสมแม่ปุ๋ย
12-60-0 จำนวน 350 กรัม
13-0-46 จำนวน 590 กรัม
46-0-0 จำนวน 90 กรัม

(น้ำหนักรวมของแม่ปุ๋ยที่ได้อาจเกินไปกว่าที่กำหนดบ้าง)

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-08-25 (3384 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©