-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว
พันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระแม่ของแผ่นดิน  

ด้านการเกษตรและอาชีพ - เชียงใหม่นิวส์--เกษตร


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระแม่ของแผ่นดิน” ผู้ทรงงานเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก” ของไทยอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย ทรงเสด็จทุกที่แม้ใน ถิ่นทุรกันดาร เพื่อไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนทั่วทุกหนแห่งในประเทศ ทำให้พระองค์ได้ทราบถึงความเดือดร้อนที่แท้จริงของราษฎรด้วยพระองค์เอง ทรงมีความห่วงใยด้านความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติและโรคแมลงที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในพื้นที่ สูงหลายพื้นที่ เกษตรกรและเกษตรกรชาวเขามีความเดือดร้อน ได้รับความเสียหาย

พระองค์ทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดหาเมล็ดข้าวฟ่างข้าวสาลี ที่เป็น“เมล็ดพันธุ์ดี” ที่ปลูกได้ในพื้นที่ลักษณะนี้และทนต่อความหนาวเย็นได้ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรทุกรายที่ประสบปัญหาล่าสุดเมื่อสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ

ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “พันธุ์ข้าวพระราชทาน” ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ซึ่งทนแล้งได้ดีกว่าข้าวชนิดอื่น ปลูกมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคเหนือตอนบน และได้รับความนิยมบริโภคเพราะเมื่อหุงแล้วจะได้ข้าวที่ทั้งอ่อนนุ่มและให้ กลิ่นหอมชวนรับประทาน

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แจกจ่ายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ได้รับ ความเดือดร้อนผ่านทางสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากข้าวสองสายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมมากในประเทศ ทั้งการปลูกและการบริโภคมากกว่าพันธุ์ข้าวชนิดอื่นๆ สังเกตได้จากปริมาณที่ขายได้ตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งยังใช้ส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจในอันดับต้นๆ ของประเทศไทยด้วยนอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมของข้าวทั้งสองชนิดนี้แล้ว ข้าวยังมีประโยชน์มากมาย

นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย อาทิ วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ สารกาบา (GABA) สามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ และปัจจุบันมีการนำสารที่มีประโยชน์จากข้าวไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลาก หลาย เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม เป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้นำส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ พระองค์ท่านมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการร่วมเทอดพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2552

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรทั่วประเทศจะตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและ อาชีพที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ร่วมกันนำพันธุ์ข้าวไปเพาะปลูกเพื่อบริโภค จำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ข้าวตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและพระแม่ของแผ่นดินไทยของเราทุกคน ...


กองเกษตรสารนิเทศ... ทุ่งแค้ว / รายงาน
kiopattra_2006@hotmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


เชียงใหม่นิวส์ -- ข่าวเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-06 (762 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©