-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 78 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

ฮอร์โมนการทดสอบกรดอะมิโนของโปรตีนในอาหารความเป็นมา

ในทางโภชนาการโปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ร่างกายใช้โปรตีน ในกระบวนการสร้างเซลล์ของเม็ดเลือด ระบบสื่อประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน อวัยวะต่างๆ เนื้อเยื่อ กระดูก ผม ขน ฟัน ผิวหนัง และสมอง เพื่อให้มีการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ใน อาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ถั่ว ใบกระถิน ใบยาสูบ ปลาป่น นมผง น้ำนม เป็นต้น มีปริมาณโปรตีนไม่เท่ากัน และเนื่องจากโครงสร้างของโปรตีนในอาหารแต่ละชนิดมีสัดส่วนของกรดอะมิโนแตกต่างกัน ซึ่งเทคนิคของวิธีการทดสอบกรดอะมิโน ต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยี เฉพาะ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและนักวิจัย จำนวน มากในการบริการการทดสอบชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในอาหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ งานวิจัยและพัฒนา เช่น การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์ การบ่งชี้ส่วนเสริมอาหารที่ไม่มีคุณภาพ การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ การศึกษาดัชนีความเสื่อมสภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดัชนีการปนเปื้อนของเชื้อโรค การเฝ้าระวังการผลิต เป็นต้น ในทดสอบรายการที่มีความละเอียดสูง ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบที่ดี ผลการทดสอบที่ผิดพลาดจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดและอาจมีผลถึงสุขภาพผู้บริโภคอาหารโดยตรง

ดังนั้นเพื่อประกันคุณภาพผลการทดสอบ โครงการวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ จึงได้ดำเนินการศึกษาวิธีการทดสอบกรดอะมิโนตามวิธีมาตรฐาน ด้วยเครื่องวิเคราะห์ กรดอะมิโน (Amino Acid Analyser) ซึ่งได้ตรวจสอบความใช้ได้ของ
วิธีและใช้วัสดุอ้างอิง
Standard Reference Material (SRM)® NIST-3244 Ephedra-Containing Protein Powder เพื่อศึกษาความเที่ยงและความแม่นของการวัดสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้พัฒนาความสามารถในการทดสอบจนสามารถให้บริการ ทดสอบกรดอะมิโนจำเป็น (Essential Amino Acids) ของโปรตีน จำนวน 18 ชนิด ได้แก่


กรดแอสปาร์ติก (L-Aspartic acid) ทรีโอนีน (L-Threonine) ซีรีน (L-Serine)

กรดกลูตามิก (L-Glutamic acid) โปรลีน (L-Proline) ไกลซีน (Glycine)

อะลานีน (L-Alanine) ซีสตีน (L-Cystine) วาลีน (L-Valine)

เมทไทโอนีน (L-Methionine) ไอโซลิวซีน (L-Isoleucine) ลิวซีน (L-Leucine)

ไทโรซีน (L-Tyrosine) ฟีนิลอะลานีน (L-Phenylalanine) ฮิสทิดีน (L-Histidine)

ไลซีน (L-Lysine) อาร์จินีน (L-Arginine) ทริปโทเฟน (L-Trytophan)


โดยใช้เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน (Amino Acid Analyser) และได้ให้บริการทดสอบตัวอย่าง นม

ผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก ผงใบยาสูบ สารละลายผงใบยาสูบ เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป  หนังวัวป่น และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ แก่ผู้ขอใช้บริการจำนวน 6 ราย รวม 9 ตัวอย่าง 130 รายการเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน (Amino Acid Analyser)ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทางการแพทย์ และอาหารสัตว์ของหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา เอกชนและประชาชนทั่วไป

2. เพื่อเป็นข้อมูลการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข


กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทเอกชน ผู้ผลิตอาหาร ผู้จำหน่าย และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โทรศัพท์ 0 2201 7181

โทรสาร 0 2201 7203

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (3323 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©