-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 65 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว





ปรับระบบปลูกข้าวปีละ 2 หน ตัดวงจรโรคระบาด-วิกฤติแล้ง
สศก.ชี้คุ้มค่ากว่าปลูกหลายรอบ


นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดทำลายนาข้าว กระทรวงเกษตรฯจึงเร่งรัดจัดทำโครงการจัดระบบการปลูกข้าวขึ้น เพื่อให้มีการปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยงดเว้นการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี ให้มีการใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ขณะเดียวกันยังเป็นการตัดวงจรการระบาดศัตรูข้าว และรักษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวให้มีความสมดุล

โดยมีเป้าหมายดำเนินการในระยะแรกในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดยมีเกณฑ์ที่ใช้เป็นกรอบในการคัดเลือก คือ มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 แสนไร่ขึ้นไป หรือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมทั้งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานตั้งแต่ 1.5 แสนไร่ ขึ้นไป สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี จากจำนวนพื้นที่ในระยะยาวที่จะดำเนินการจัดระบบการปลูกข้าวทั่วประเทศทั้งสิ้น 9,532,672 ไร่ 
 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯยังได้กำหนดระบบการปลูกข้าวตามช่วงเวลาใหม่ เป็น 4 ระบบ คือ 1.ปลูกข้าวรอบที่ 1-รอบที่ 2 -พืชหลังนา 2.ปลูกข้าวรอบที่ 1-รอบที่ 2 - เว้นปลูก 3.ปลูกข้าวรอบที่ 1-พืช หลังนา-ข้าวรอบที่ 2 และ 4.ปลูกข้าวรอบที่ 1-เว้นปลูก-ข้าวรอบที่ 2 อย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่ได้นำมาใช้ เพราะจะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ด้าน นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อมูลการสำรวจของกรมพัฒนาที่ดินระหว่างการปลูกข้าวปีละ 5 ครั้ง กับการปลูกข้าวปีละ 2 ครั้งแล้วพักดินเพื่อปลูกพืชอื่นคั่นนั้น ได้ผลผลิตไม่ต่างกัน หรือสรุปได้ว่าการปลูกข้าวน้อยครั้งเกษตรกรลงทุนน้อยแต่สามารถได้ข้าวคุณภาพดีหรือมากกว่าการปลูกข้าวปีละหลายๆ ครั้ง



ที่มา  :  แนวหน้า









สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (1766 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©