-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 159 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

product14

product15

นาข้าว

"ยุคล" ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีแรก เนื่องในวันพืชมงคล


ยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรฯรับหน้าที่พระยาแรกนาเป็นปีแรก เทพีคู่หาบทองได้แก่ น.ส.ณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ และ น.ส.สุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...

ในปี 2553 นี้ปฏิทินหลวง ได้กำหนดให้วันพุธที่12พ.ค.2553 เป็นวันสวดมนต์เริ่มพระราชพิธีพืชมงคลและประกอบพระราชพิธีทางศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในวันพฤหัสบดีที่13พค.53 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ประกอบพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาเป็นปีแรก สำหรับเทพีคู่หาบทองได้แก่ น.ส.ณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ และ น.ส.สุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส่วนผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หาบเงินได้แก่ น.ส.เดือนเพ็ญ ใจคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมวิชาการเกษตรและ น.ส.สรชนก วงศ์พรม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมประมง และพระโคแรกนาประจำปีนี้ 1 คู่ได้แก่ พระโคฟ้าและพระโคใส ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระโคแรกนาขวัญเป็นปีที่ 2 ส่วนพระโคคู่สำรองได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูน สำหรับ เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ที่นำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2553 ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี1,พันธุ์ปทุมธานี 80(กข 31),พันธุ์ขาวดอกมะลิ105,พันธุ์ปทุมธานี1,พันธุ์เจ้าพัทลุง,พันธุ์ชัยนาท80(กข 29)และพันธุ์ กข 6

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2553 ประกอบด้วย ข้าวไร่ 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ดอกพะยอม รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกทั้งสิ้น 1,791 กิโลกรัม ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธี และจัดเป็น “พันธุ์ ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่าง ๆ สำหรับ ใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพตาม พระราชประสงค์ และเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมด กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี 2553 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป
ที่มา  :  ไทยรัฐออนไลน์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (1630 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©