-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 69 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว

"ยุคล" ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีแรก เนื่องในวันพืชมงคล


ยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรฯรับหน้าที่พระยาแรกนาเป็นปีแรก เทพีคู่หาบทองได้แก่ น.ส.ณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ และ น.ส.สุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...

ในปี 2553 นี้ปฏิทินหลวง ได้กำหนดให้วันพุธที่12พ.ค.2553 เป็นวันสวดมนต์เริ่มพระราชพิธีพืชมงคลและประกอบพระราชพิธีทางศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในวันพฤหัสบดีที่13พค.53 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ประกอบพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาเป็นปีแรก สำหรับเทพีคู่หาบทองได้แก่ น.ส.ณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ และ น.ส.สุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส่วนผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หาบเงินได้แก่ น.ส.เดือนเพ็ญ ใจคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมวิชาการเกษตรและ น.ส.สรชนก วงศ์พรม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมประมง และพระโคแรกนาประจำปีนี้ 1 คู่ได้แก่ พระโคฟ้าและพระโคใส ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระโคแรกนาขวัญเป็นปีที่ 2 ส่วนพระโคคู่สำรองได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูน สำหรับ เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ที่นำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2553 ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี1,พันธุ์ปทุมธานี 80(กข 31),พันธุ์ขาวดอกมะลิ105,พันธุ์ปทุมธานี1,พันธุ์เจ้าพัทลุง,พันธุ์ชัยนาท80(กข 29)และพันธุ์ กข 6

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2553 ประกอบด้วย ข้าวไร่ 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ดอกพะยอม รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกทั้งสิ้น 1,791 กิโลกรัม ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธี และจัดเป็น “พันธุ์ ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่าง ๆ สำหรับ ใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพตาม พระราชประสงค์ และเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมด กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี 2553 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป
ที่มา  :  ไทยรัฐออนไลน์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (1793 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©