-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 74 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว

 นาข้าว 1 ไร่  ที่ไร่กล้อมแกล้ม ใส่ปุ๋ยเคมี 1 กก. ได้ข้าว 110 ถัง    


 
       1.
ประวัติดิน 

        - เคยทำนาแบบไม่เผาฟาง (ไถกลบ)  ใส่  “น้ำหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง – จุลินทรีย์
หน่อกล้วย – หว่านปุ๋ยคอก”  ……ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า.......ไม่ใช่ยาฆ่าหอยเชอรี่......ไม่ใช้ยาฆ่า
ปูนา.......ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง......ใส่ปุ๋ยเคมี 16-8-8 ไร่ละ 20 กก. ช่วงทำเทือก..
.....ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ  ทุก 7-10 วัน สม่ำเสมอ.......เลี้ยงน้ำหล่อผิวหน้าดิน ลึกไม่เกิน 1 ฝ่า
มือ.....ติดต่อกันมา 3 ปี  หรือ 6 รุ่น......ได้ผลผลิต  120-130 ถัง/รุ่น     
        - หยุดนาข้าวแล้วปลูกแตงกวา 1 รุ่น  เก็บเกี่ยวแล้วไถกลบ.......เสร็จแตงกวาแล้วปลูก
ถั่วฝักยาว 1 รุ่น  เก็บเกี่ยวแล้วไถกลบ......ระหว่างปลูกแตงกวา และถั่วฝักยาวนี้  ไม่ใช้ยาฆ่า
หญ้า และสารเคมีกำจัดแมลง   

 
        2.
ทำเทือก 

         - ปรับหน้าดิน ....... ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ล./ไร่......ปล่อยน้ำเข้าพอแฉะหน้า
ดินเพื่อล่อให้วัชพืชงอก......ปล่อยทิ้งไว้ 7-10 วัน  จนแน่ใจว่าวัชพืชทุกชนิดทุกต้นงอกขึ้นมา
ทั้งหมดแล้ว......ปล่อยน้ำเข้าลึกครึ่งหน้าแข้ง  
        – ตรวจสอบสภาพการเน่าสลายของเศษซากพืชที่ไถกลบด้วยวิธีเดินย่ำลงไปในแปลง 
ถ้ามีฟองปนกลิ่นเหม็น  แสดงว่าการย่อยสลายยังไม่สมบูรณ์  เมื่อต้นข้าวโตขึ้นจะเป็นโรคเมา
ตอซัง หรือใบเหลืองโทรม  แก้ไขด้วยการไขน้ำใหม่ไล่น้ำเก่าออกให้หมด  เติมจุลินทรีย์หน่อ
กล้วยรอบสองแล้วหมักต่อ 5-7 วัน  ครบกำหนดแล้วตรวจสอบแบบเดิมอีกครั้ง........ถ้าตรวจ
สอบแล้วมีฟองแต่ไม่มีกลิ่นเหม็น  แสดงว่าการย่อยสลายสมบูรณ์แล้วก็ให้ดำเนินการขั้นต่อไป
ได้เลย   
        - ลงมือย่ำเทือกด้วย  “ลูกทุบ  หรือ  อีขลุบ”  เพื่อกำจัดวัชพืช......ย่ำเทือก 3-4
รอบ  ห่างกันรอบละ 5-7 วัน  แต่ละรอบของการย่ำจะพบว่าต้นวัชพืชค่อยๆหายไป  จนกระทั่ง
ถึงรอบสุดท้ายจะไม่พบต้นวัชพืชหลงเหลืออยู่เลย  หรือมีน้อยมาก   
        - ก่อนย่ำเทือกรอบสุดท้าย  ปรับระดับน้ำลึก 1 ฝ่ามือ  ใส่  “น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้
งาน  5 ล. + 16-8-8 (1 กก.) + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 250 กรัม”   โดยสาดให้ทั่วแปลง 
แล้วย่ำด้วยลูกทุบหรืออีขลุบ  

 
       3.
เตรียมเมล็ดพันธุ์

          แช่เมล็ดพันธุ์ใน  “น้ำ 100 ล.+ ไคตินไคโตซาน 100 ซีซี.”  นาน 24 ชม.  ครบ
กำหนดแล้วนำขึ้นห่มชื้นต่อ 24-48 ชม.  เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการแช่ในไคตินไคโตซาน
จะแทงรากเร็วกว่าการแช่น้ำเปล่าหรือแช่ในสารเคมี   เพราะฉะนั้นช่วงห่มชื้นให้หมั่นตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์  ถ้าเริ่มรากงอกแล้วให้นำไปเพาะในกระบะเพาะทันที หากปล่อยให้รากยาวเกินไป 
รากจะเกาะเกี่ยวกันทำให้หว่านไม่ออก 

 
     4. การปฏิบัติบำรุงต้นข้าวระยะกล้า  
       - ระยะ 7-10 วันแรกหลังดำ  สำรวจต้นกล้าแล้วดำซ่อมด้วยมือต่อต้นกล้าที่เสียหาย 
       - อายุ 20-30 วัน  ฉีดพ่นฮอร์โมนน้ำดำ + สารสกัดสมุนไพร  ทุก 5-7 วัน 


      5. การปฏิบัติบำรุงต้นข้าวระยะแตกกอ-ตั้งท้อง 
       - ฉีดพ่น  “ฮอร์โมนไข่ + สารสกัดสมุนไพร”   2-3 รอบ  ห่างกันรอบละ 5-7 วัน         

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (5208 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©