-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 70 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว

นาข้าวแบบไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมี
                                                      


หลักการและเหตุผล :               
ในการทำเกษตรนั้นแม้จะปฏิเสธ “ปุ๋ยเคมี” ได้  แต่ไม่อาจปฏิเสธ “สารอาหาร”  ได้ นั่นคือ  หากจะ
ไม่พึ่งพาสารอาหารพืชจากปุ๋ยเคมี ก็จะต้องสร้างหรือให้สารอาหารจากธรรมธรรมชาติหรือจากแหล่งอื่น
แทน ในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการเพื่อพัฒนาการของพืชอย่างแท้จริง
                
วัสดุส่วนผสมในปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง ได้แก่  กุ้ง  หอย  ปู   ปลา  รก  เลือด 
นม น้ำมะพร้าว ฮอร์โมนไข่  ฮอร์โมนบำรุงราก ฮิวมิคแอซิด สาหร่ายทะเล ไคตินไคโตซาน
ไซโตคินนิน   ปุ๋ยคอกน้ำ  และจุลินทรีย์   ผ่านกระบวนการหมักนานข้ามปี  อุดมไปด้วยสาร
อาหาร (ธรรมชาติ) ที่ได้จากอินทรีย์วัตถุที่สามารถพิสูจน์ได้เพราะทำและใส่กับมือตัวเอง
                   

          
ประกายความคิด :   
ดร.อรรถ บุญนิธี  ใช้น้ำสกัดชีวภาพ บีอี. ซึ่งทำจาก  ผัก + กากน้ำตาล 1:1  เพียงอย่างเดียว
ในการทำนาข้าวแบบไถกลบฟาง  ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียว  ได้ผลผลิต 80 ถัง/ไร่
                
เนื่องจากต้นข้าวเป็นพืชอายุสั้นฤดูกาลเดียว   ย่อมต้องการสารอาหารไม่มากนัก   ปริมาณสาร
อาหารที่เกิดเองตามธรรมชาติโดยการสะสมอย่างต่อเนื่องยาวนานมาก่อน กับส่วนที่ใส่เติมเพิ่มให้ใหม่
นั้น  ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการแล้ว                
        
ดินที่มีความสมบูรณ์ 100 %  เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีลงไปแต่ละครั้งต้นพืชสามารถนำไปใช้หรือได้นำไปใช้
จริงเพียง  4 ใน 10 ส่วนเท่านั้น  ทำให้ 6 ใน 10 ส่วนยังคงเหลือตกค้างอยู่ในดิน  นั่นหมาย
ความว่า  แปลงนาที่เคยใส่ปุ๋ยเคมี 10 กก./ไร่ จะเหลือตกค้างอยู่ในดิน 6 กก.ต่อการใส่  1
ครั้งเสมอ               
         
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สายพันธุ์ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกระบวนทางธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์  เหมาะสำหรับ
การทำนาข้าวแบบไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีมากที่สุด  นอกจากไม่พึ่งพาแล้วยังไม่ตอบสนองอีกด้วย  ส่วน
ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมานั้น  เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีร้อย
เปอร์เซ็นต์ หากไม่ได้รับสารอาหารจากปุ๋ยเคมีการเจริญเติบโตจะไม่เต็มที่ 
               

สรุป :
                
เมื่อไม่คิดจะพึ่งพาสารอาหารพืชจากปุ๋ยเคมี ก็จะต้องจัดเตรียมให้มีสารอาหารจากธรรมชาติ (อินทรีย์
วัตถุ) ทดแทนให้มากที่สุดเท่าที่ต้นข้าวต้องการ และทำนาดำจะได้ผลดีกว่านาหว่าน
                


                          
ขั้นตอนการทำนาข้าวแบบไม่พึ่งพาพึ่งพาปุ๋ยเคมี 
 
เตรียมดิน :
                  
- เป็นแปลงนาที่ผ่านการทำนาแบบ  อินทรีย์ นำ-เคมี เสริม.  ไถกลบฟาง.  และ ไม่ใช้สารเคมี
ทุกชนิด.  ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี                
- ก่อนลงมือทำนาข้าวแบบไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีต้องทำนาแบบปีละ 2 รุ่นติดต่อกัน   และช่วงพักดินได้
พักดินปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชตระกูลถั่ว ไถกลบเศษซากต้นถั่วลงดินมาแล้ว อย่างน้อย  1 รอบการ
ผลิต                  
- แปลงนา 1 ไร่ ให้ทำเทือกโดยการใช้   “ไถกลบฟาง + ยิบซั่มธรรมชาติ 50 กก. + กระดูก
ป่น 10 กก. + กากเข้มข้นก้นถังปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง 10 กก. หรือ ปุ๋ยคอกน้ำ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสองอย่างๆละเท่าๆกัน) + จุลินทรีย์หน่อกล้วย 2 ล. + ปุ๋ยอินทรีย์
หมักสูตรซุปเปอร์ห้าดาว (หมักข้ามปี)  20-30  กระสอบปุ๋ย”    ไถกลบลงดินแล้วหมักทิ้งไว้
7-10 วัน  เพื่อเป็นการบ่มดิน  ก่อนลงมือหว่านดำให้ตีเทือกซ้ำอีกครั้ง                

       
เตรียมเมล็ดพันธุ์ :
                 
แช่เมล็ดพันธุ์ใน น้ำ 100 ล.+ น้ำคั้นขิงสด 1 ล.หรือ ไคตินไคโตซาน 200 ซีซี. + จุลินทรีย์
หน่อกล้วย 1 ล.  นาน 24 ชม.  ครบกำหนดแล้ว ห่มชื้น  ต่ออีก 24-48 ชม. เมื่อเห็นว่า
รากเริ่มงอกแล้วก็ให้นำไปหว่านได้                

หมายเหตุ  :                
- ในน้ำคั้นขิงสด-น้ำคั้นเมล็ดข้าวโพดสด-น้ำมะพร้าวอ่อน.   มีฮอร์โมนเร่งราก
- จุลินทรีย์แอ็คติโนมัยซิสในหน่อกล้วยสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ได้
          

         
บำรุง :
1. ระยะกล้า
                
ทางใบ :                
- ให้น้ำ 100 ล.+ ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 200 ซีซี.
ทุก 5-7 วัน  ด้วยการฉีดพ่นให้เปียกโชกลงถึงพื้นดิน                
- ฉีดพ่นสารสัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
        
ทางราก :                
- ควบคุมปริมาณน้ำพอแฉะหน้าดินให้เสมอกันทั่วทั้งแปลง                

หมายเหตุ :                
ในน้ำมะพร้าวอ่อนหรือในเมล็ดเริ่มงอก มีฮอร์โมนเร่งยอด  ถ้าให้แก้ต้นข้าวระยะกล้า 2-3 รอบ 
ห่างกันรอบละ 5-7 วัน จะช่วยให้ต้นกล้าโตเร็ว         

2.
บำรุงระยะแตกกอ- ตั้งท้อง                
ทางใบ :                
- ให้น้ำ 100 ล. + ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 200 ซีซี.    ทุก 5-7
วัน  ด้วยการฉีดพ่นให้เปียกโชกลงถึงพื้นดิน
-  
ฉีดพ่นสารสัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
          
ทางราก :                
- ควบคุมปริมาณน้ำพอแฉะหน้าดินให้เสมอกันทั่วทั้งแปลง         

      
3.บำรุงระยะออกรวง
               
ทางใบ :                
- ให้น้ำ 100 ล. + ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี.+ สารสกัดสมุนไพร 200 ซีซี. ทุก 5-7 วันด้วย
การฉีดพ่นให้เปียกโชกลงถึงพื้นดิน                
- ฉีดพ่นสารสัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
         
ทางราก :                
- ควบคุมปริมาณน้ำพอแฉะหน้าดินให้เสมอกันทั่วทั้งแปลง                
 
หมายเหตุ :               
- ฮอร์โมนไข่ช่วยให้พืชประเภทออกดอกติดผลง่ายอย่างข้าวออกดอกดี                
- เอ็นเอเอ. ช่วยบำรุงเกสร ทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียให้สมบูรณ์ แข็งแรง รอเวลาผสมได้นาน  เมื่อ
เกสรของทุกดอกได้ผสมกันแล้วกลายเป็นเมล็ดข้าว  ก็เท่ากับได้ปริมาณเมล็ดข้าวหรือผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้นนั่นเอง               

     
4.บำรุงระยะน้ำนม
                
ทางใบ :                
- ให้น้ำ 100 ล.+ ฮอร์โมนสมส่วน 200 ซีซี.+ เอ็นเอเอ.(ทำเอง) 50 ซีซี.  ทุก 5-7
วัน  ด้วยการฉีดพ่นให้เปียกโชกลงถึงพื้นดิน                
- ฉีดพ่นสารสัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
         
ทางราก :                
- ควบคุมปริมาณน้ำพอแฉะหน้าดินให้เสมอกันทั่วทั้งแปลง                

หมายเหตุ :                
- ฮอร์โมนสมส่วน (ทำเอง) ช่วยขยายขนาดทั้งต้นและเมล็ดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
- ฮอร์โมนไข่ และ  เอ็นเอเอ. ช่วยให้ต้นได้รับสารอาหารเสริมเพิ่มขึ้น               
- ในฮอร์โมนไข่มีส่วนผสมของนม และในนมมีแคลเซียมช่วยบำรุงเมล็ด(ผล)ให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น
- การให้  “น้ำ  100 ล. + เลือดสด 100-200 ซีซี.”    ฉีดพ่นให้เปียกโชกลงถึงพื้น 
2-3 รอบ    ห่างกันรอบละ 7-10 วัน    จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเมล็ดข้าวได้ดี       

     
4.
บำรุงระยะก่อนเกี่ยว                        
ทางใบ :                  
- ให้น้ำ 100 ล.+ นมสด 200 ซีซี. หรือ มูลค้างคาวสกัด 100 ซีซี.(อย่างใดอย่างหนึ่ง)+
สารสกัดสมุนไพร 200 ซีซี. ฉีดพ่นให้เปียกโชกลงถึงพื้นดิน 1 รอบก่อนเกี่ยว 7-10 วัน
- ฉีดพ่นสารสัดสมุนไพร  ทุก 2-3 วัน                
         
ทางราก :                
- ควบคุมปริมาณน้ำพอแฉะหน้าดินให้เสมอกันทั่วทั้งแปลง                
- งดน้ำก่อนเกี่ยว 7-10 วัน                
  
หมายเหตุ  :                
ให้  “น้ำคั้นใบเตยสด + กลูโคส”  โดยฉีดพ่นพอเปียกใบ 1-2 รอบ  ห่างกันรอบละ 5-7
วัน ให้ครั้งสุดท้ายก่อนเกี่ยว 5-7 วัน  จะช่วยให้ข้าวมีกลิ่นหอมดีขึ้น   

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (4279 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©